Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để Tòa soạn tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng của Tạp chí Thanh tra in cũng như Tạp chí điện tử Thanh tra nhằm phục vụ tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ của ngành, đáp ứng được sự mong đợi và kỳ vọng của bạn đọc gần xa. Tạp chí Thanh tra cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa của các cục, vụ, đơn vị, các tổ chức, đoàn thể trong Thanh tra Chính phủ; của Thanh tra các bộ, ngành, địa phương; của các đơn vị, doanh nghiệp và cộng tác viên, bạn đọc trên mọi miền Tổ quốc đối với quá trình xây dựng và phát triển của Tạp chí Thanh tra trong thời gian tới.

Dưới đây là một số hình ảnh lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, đại diện các cục, vụ, đơn vị trong Thanh tra Chính phủ, các doanh nghiệp và các cộng tác viên đến chúc mừng Tạp chí điện tử Thanh tra:
 

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel