leftcenterrightdel
UBND TP Hà Nội kết luận nhà số 1 Thuốc Bắc thuộc diện cải tạo về nhà ở 
Công dân TC Sở Xây dựng Hà Nội kết luận sai, hướng dẫn không đúng quy định tại Thông báo số 10011/TB-SXD ngày 16/10/2015 về việc thẩm tra theo nội dung đơn thư của ông Bùi Kim Hải ở nhà số 1 phố Thuốc Bắc, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất tại cùng địa chỉ trên.

Qua xác minh Nhà số 1 phố Thuốc Bắc (cũ) có nguồn gốc là của ông Nguyễn Đức Thịnh và vợ là bà Bùi Thị Sang đứng tên chủ sở hữu. Thời kỳ thực hiện chính sách cải tạo nhà cửa năm 1960 – 1961, ông Nguyễn Đức Thịnh tham gia học tập và kê khai giao cho Nhà nước quản lý 4 ngôi nhà gồm: nhà số 1 Thuốc Bắc, nhà số 35 phố Hàng Mã, nhà số 64 phố Hàng Mã và nhà số 23 phố Hàng Bún. Theo bản Quy định diện tích cho chủ nhà trong các nhà giao Nhà nước quản lý thể hiện, diện tích ông Nguyễn Đức Thịnh xin được sử dụng là 47,30m , gồm 29,85m² ở số 35 phố Hàng Mã và 17,45 m² (gác) ở số 1 phố Thuốc Bắc.

Thực hiện Nghị quyết số 19/CP ngày 29/06/1960 của Hội đồng Chính phủ về chính sách đối với việc cho thuê nhà của tư nhân ở các Thành phố và Thị xã; ngày 10/8/1961, Ủy ban hành chính thành phố Hà Nội có Quyết định số 1166/QĐ chấp nhận đơn của ông, bà Nguyễn Đức Thịnh xin giao qua Nhà nước quản lý 04 ngôi nhà trên, diện tích để lại cho chủ nhà là 47,3O m². Diện tích 8m² tầng 1 nhà số 1 phố Thuốc Bắc nằm trong phần diện tích ông Nguyên Đức Thịnh đã giao qua Nhà nước quản lý. Ngày 03/7/1972, Uỷ ban hành chính khu phố Hoàn Kiếm có Thông báo số 349/HC-HK  xác nhận ông Nguyên Đức Thịnh có tham gia học tập cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh nhưng không phải là tư sản công thương nghiệp. Ngày 9/9/1989, Hội đồng Bộ trưởng có Chỉ thị số 239/CT về việc đình chỉ trả nhà của Nhà nước cho tư nhân, nên việc ông, Nguyễn Đức Thịnh xin lại quyền sở hữu các diện tích nhà đã giao Nhà nước quản lý chưa được giải quyết. Tại thông báo số 10011/TB – SXD ngày 16/10/2015, Sở Xây dựng  kết luận nhà số 1 phố Thuốc Bắc thuộc diện nhà cải tạo là đúng hồ sơ lưu tại Sở Xây dựng.

Sau khi xác minh, ngày 28 tháng 3 năm 2019, Thanh tra TP đã có báo cáo số 1351/BC-TTTP-P3về kết quả xác minh nội dung TC gửi UBND TP.

Căn cứ trên kết quả xác minh và báo cáo của các cơ quan chức năng, Chủ tịch UBND TP kết luận, nội dung TC của công dân đối với Sở Xây dựng là sai và nhà số 1 phố Thuốc Bắc thuộc diện nhà cải tạo là đúng hồ sơ lưu tại Sở Xây dựng.

H.T