Giấy xác nhận đã tiêm vaccine Covid-19 chứa những thông tin nào?

Theo hướng dẫn tại Quyết định 3588/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 thì mẫu giấy chứng nhận chứa những thông tin gồm: Mã QR Code; Thông tin cá nhân: Họ và tên; ngày tháng năm sinh; số CMND/CCCD; số điện thoại; địa chỉ; Thông tin về tiêm vaccine: Ngày tháng tiêm; loại vaccine đã tiêm.

Khi nào được cấp giấy xác nhận đã tiêm vaccine Covid-19?

Theo hướng dẫn tại Quyết định 3588/QĐ-BYT năm 2021: Sau khi tiêm, theo dõi người được tiêm ít nhất 30 phút sau tiêm chủng tại điểm tiêm. Đối với cơ sở tiêm chủng sử dụng bản in phiếu khám sàng lọc thì thực hiện nhập thông tin của người đã được tiêm sau khi tiêm xong.

Sau khi kết thúc thời gian theo dõi sau tiêm chủng tại điểm tiêm, cơ sở tiêm chủng cung cấp giấy xác nhận đã tiêm vaccine COVID-19 theo mẫu quy định.

Như vậy, giấy xác nhận tiêm vắc xin sẽ được cấp sau khi đã hoàn thành việc tiêm chủng.

Chưa hoặc không được cấp giấy xác nhận tiêm vắc xin Covid-19, người dân cần làm gì?

Hiện nay, vẫn xuất hiện tình trạng người dân đã tiêm nhưng chưa hoặc không được cấp giấy xác nhận tiêm vắc xin Covid-19. Tuy nhiên, tất cả người dân đã thực hiện tiêm vắc xin mũi 1 hoặc mũi 2 đều sẽ nhận được giấy xác nhận tiêm có đầy đủ thông tin về thời gian, tên người tiêm và tên loại vắc xin được tiêm... Bên cạnh đó, còn có đóng dấu xác nhận của đơn vị thực hiện tiêm chủng.

Do đó, nếu người dân đã hoàn thành việc tiêm chủng nhưng chưa hoặc không được cấp giấy thì liên hệ tại nơi mà người dân đã tiêm để được hướng dẫn về vấn đề này.

Theo Laodong.vn