Bà Vương Thị Bích khiếu nại Quyết định số 2399/QĐ-CTUBND ngày 31/7/2020 của Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng về việc giải quyết khiếu nại lần đầu liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ gia đình bà khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng đường vành đai II, cụ thể bà đề nghị được bồi thường theo giá đất ở cho gia đình bà là 91.951.000 đồng/m2.

Trước đó, ngày 31/7/2020, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng đã có Quyết định số 2399/QĐ-CTUBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Vương Thị Bích, trong đó nêu rõ, đề nghị được bồi thường về đất của bà là không có cơ sở. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai II, UBND quận đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận tham mưu văn bản để UBND quận báo cáo và xin ý kiến hướng dẫn của UBND thành phố có chính sách tháo gỡ, hỗ trợ về đất đối với diện tích đất thu hồi của hộ bà Vương Thị Bích và ông Đào Bá Tuân đang sử dụng. Đồng thời giao UBND phường Minh Khai căn cứ hồ sơ, giấy tờ, tài liệu có liên quan xác nhận rõ thời điểm xây dựng cóng trình, giao Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận tham mưu văn bàn cho UBND quận báo cáo và xin ý kiến hướng dẫn của UBND thành phố có chính sách tháo gỡ, hỗ trợ về đất đối với diện tích đất thu hồi của gia đình bà. 

Nhận được đơn khiếu nại của công dân, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tiến hành thụ lý và giải quyết khiếu nại theo quy định, đồng thời giao Thanh tra thành phố xác minh làm rõ. 

Ngày 24/12/2020, Thanh tra thành phố có Báo cáo số 6213/BC- TTTT(P4) báo cáo về kết quả xác minh, trong đó đã làm rõ về một số nội dung:

Đối với diện tích 7,9m2 đất tại số 250 phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng do hộ gia đình bà Vương Thị Bích sử dụng, bị thu hồi để thực hiện Dự án đường Vành đai II trên địa bàn quận Hai Bà Trưng thuộc một phần thửa đất số 163( 10, tờ bản do 5I-I-20, diện tích 65,9m2, có nguồn gốc do Hợp tác xã mua bản phường Minh Khai quản lý. 

Năm 1988, do gặp khó khăn trong kinh doanh, Hợp tác xã mua bán phường Minh Khai nhượng bán 03 gian nhà, diện tích khoảng 60m2 cho bà Nguyễn Thị Bé và bà Đoàn Thị Kim Ngọc. Việc mua bán được ông Vũ Ngọc Đột, Chủ tịch UBND phường Minh Khai ký, đóng dấu xác nhận vào ngày 8/7/1988. 

Chủ nhiệm Hợp tác xã mua bán phường Minh Khai (ông Lê Thiện Ngọc) có giấy tờ xác nhận đã nhận đủ số tiền 3.000.000 đồng nhượng bán 03 gian nhà cho bà Bé.

leftcenterrightdel
UBND quận Hai Bà Trung. Ảnh minh họa 

Trong quá trình sử dụng, bà Ngọc cho bà Lê Thị Mậu sử dụng khoảng 7m2 từ năm 1989. 

Năm 1994, bà Mậu bán cho gia đình ông Mỹ và vợ là bà Lan.

Khoảng năm 2000 bà Lan bán cho bà Bích (có giấy tờ mua bán viêt tay, không làm thủ tục tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền). Do đó, diện tích đất bà Bích đang sử dụng là một phần thửa đất số 163(1f), có nguồn gốc là đất của hộ bà Bé, bà Ngọc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 và có giấy tờ chứng minh về việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức để được sử dụng đất, Báo cáo của Thanh tra Thành phố nêu rõ.

Năm 2006, UBND phường Minh Khai có Tờ kê khai hiện trạng sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, trong đó kê khai thửa số 163, tờ bản đồ 5I-I-20, diện tích 65,9m2 là đất công do UBND phường Minh Khai quản lý; diện tích 7,9m2 bà Bích đang sử dụng là một phần thuộc thửa 163, tờ bản đồ 5I-I-20. 

Thanh tra thành phố tiến hành làm việc với UBND phường Minh Khai và UBND quận Hai Bà Trưng, thấy rằng việc xác định thửa đất số 163, tờ bản đồ 5I-I-20 là đất công, là không đúng. 

Mặt khác tại Kết luận số 16/KL-TTr ngày 28/4/1995, Thanh tra quận Hai Bà Trưng không kết luận diện tích nhà, đất cùa bà Bích đang sử dụng tại số 250 Minh Khai là đất công và không kiến nghị UBND quận giao cho UBND phường Minh Khai quản lý.

Theo Thanh tra thành phố, việc UBND phường Minh Khai xác nhận việc sử dụng đất tại thửa đất số 163, tờ bàn đồ 5I-I-20 tại số 250 phố Minh Khai là đất công do UBND phường quàn lý nhưng không xem xét tới việc trước đây UBND phường Minh Khai đã chấp thuận, đồng ý cho Hợp tác xã mua bán phường Minh Khai nhượng lại 03 gian nhà, diện tích khoảng 60m2, số tiền 3.000.000đ cho gia đình bà Nguyễn Thị Bé và bà Đoàn Thị Kim Ngọc sử dụng từ năm1988 là chù quan, thiếu căn cứ, dẫn đến việc UBND quận Hai Bà Trưng chỉ phê duyệt phương án hỗ trợ về đất, không xem xét bồi thường về đất cho gia đình bà Bích là có thiếu sót. Trách nhiệm này thuộc về UBND phường Minh Khai, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận Hai Bà Trưng. Và việc bà Bích kiến nghị được bồi thường về đất là có cơ sờ để xem xét. UBND quận Hai Bà Trưng cần chỉ đạo rà soát xác nhận lại nguồn gốc đất, lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ về đất cho hộ gia đình bà Bích theo quy định.

Ngày 14/12/2020, Thanh tra thành phố tổ chức thông báo dự thảo báo cáo xác minh và đối thoại với hộ bà Vương Thị Bích. Tại đây, UBND quận Hai Bà Trưng và UBND phường Đồng Tâm, bà Vương Thị Bích đã nhất trí với nội dung của bản dự thảo xác minh nội dung khiếu nại.

Căn cứ vào Báo cáo của Thanh tra thành phố và quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 giải quyết khiếu nại của bà Vương Thị Bích, qua đó kết luận việc công dân đề nghị được bồi thường về đất là có cơ sở xem xét, khiếu nại của công dân là đúng. Qua đó giao giao UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo UBND phường Minh Khai xác nhận lại nguồn gốc, quá trình sử dụng đất làm căn cứ lập phương án bồi thường, hỗ trợ về đất theo quy định. Đồng thời, giao UBND quận Hai Bà Trưng kiểm tra, rà soát lại việc kê khai nhà đất thuộc sờ hữu nhà nước tại địa chỉ nêu trên.

Hồng Dân