Công dân TC ông Ngô Tiến Dũng, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa có vi phạm trong việc điều động đối với ông Nguyễn Đình Đậu đang giữ chức Chủ tịch UBND xã Châu Minh sang làm công chức Văn phòng - Thống kê xã Châu Minh tại Quyết định số 4317/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 khi ông Đậu đang bị Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hiệp Hòa xem xét kỷ luật theo Thông báo số 76-TB/UBKTHU ngày 30/8/2019, vi phạm quy định tại Khoản 11 Điều 2 Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị quy định về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Kết quả xác minh cho thấy, năm 2019, UBND huyện Hiệp Hòa thực hiện xét chuyển từ cán bộ chuyên trách cấp xã sang công chức cấp xã đối với ông Đậu.

Ngày 16/9/2019, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ xã Châu Minh có Nghị quyết thông qua đơn của ông Đậu về việc xin thôi đảm nhiệm chức danh Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Châu Minh, nhiệm kỳ 2016-2021 và có nguyện vọng chuyển sang làm công chức xã.

Ngày 19/9/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Hòa có Nghị quyết đồng ý ông Đậu thôi tham gia BCH Đảng bộ và các chức danh Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Châu Minh, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Ngày 07/10/2019, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa có Quyết định số 4315/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã Châu Minh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đậu.

leftcenterrightdel
 Nội dung TC ông Ngô Tiến Dũng (ảnh giữa), nguyên Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa là TC sai (ảnh internet)

Ngày 26/9/2019, Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Giang có Công văn về việc thẩm định điều động cán bộ chuyên trách sang công chức cấp xã, trong đó đã nêu: “Ông Nguyễn Đình Đậu đủ điều kiện điều động sang công chức Văn phòng - Thống kê xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa”.

Ngày 07/10/2019, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa ban hành Quyết định số 4317/QĐ-UBND về việc điều động cán bộ chuyên trách cấp xã sang công chức cấp xã đối với ông Nguyễn Đình Đậu.

Như vậy, người TC cho rằng việc điều động cán bộ chuyên trách cấp xã sang công chức cấp xã thuộc trường hợp quy định tại Khoản 11 Điều 2 Quy định số 102-QĐ/TW là chưa hiểu đúng quy định nêu trên. Do đó, nội dung TC của công dân được UBND tỉnh kết luận là TC sai.

Bên cạnh đó, công dân TC ông Ngô Tiến Dũng, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa không xử lý đơn của công dân do một số cơ quan chuyển đến, gồm: Công văn số 971/CAT-ANĐN ngày 21/8/2019 của Công an tỉnh Bắc Giang, Công văn số 388-CA/HU ngày 06/9/2019 của Huyện ủy Hiệp Hòa.

Theo hồ sơ xử lý đơn tại UBND huyện Hiệp Hòa, cuối tháng 8 và đầu tháng 9/2019, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa nhận được đơn của công dân trú tại xã Châu Minh do một số cơ quan chuyển đến, gồm: Công an huyện Hiệp Hòa; Công an tỉnh Bắc Giang, Huyện ủy Hiệp Hòa.

Ngày 27/8/2019, Chủ tịch UBND Hiệp Hòa có Công văn số 1881/UBND-VP giao Thanh tra huyện Hiệp Hòa kiểm tra, xem xét. 

Trên cơ sở kiến nghị của Thanh tra huyện, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa đã ra văn bản xử lý, giải quyết tại các văn bản: Công văn số 2206/UBND-TTr ngày 07/10/2019 thông báo cho công dân về việc thông báo chuyển nội dung TC; Quyết định số 4310/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 và Thông báo số 986/TB-UBND ngày 07/10/2019 về thụ lý TC; Kết luận số 2636/KL-UBND ngày 06/12/2019 về kết luận nội dung TC; Thông báo số 985/TB-UBND ngày 07/10/2019 về việc không thụ lý TC.

"Như vậy, đơn của công dân do Công an tỉnh Bắc Giang và Huyện ủy Hiệp Hòa chuyển đến đã được tiếp nhận, xử lý theo đúng quy định tại Điều 13 và Điều 14 Mục II Chương III Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, TC, đơn kiến nghị, phản ánh. Do đó, nội dung TC của công dân là TC sai". Kết luận của UBND tỉnh nêu./.

Minh Nguyệt