Bà Lê Thị Hà Thu có địa chỉ tại đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm không đồng ý với Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm (về việc giải quyết khiếu nại liên quan đến quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ của UBND quận Bắc Từ Liêm khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư mở rộng đường Vành đai III, đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long). Đồng thời có đơn gửi Chủ tịch UBND thành phố.

UBND thành phố đã chỉ đạo Thanh tra thành phố đã tiến hành xác minh, làm rõ các nội dung khiếu nại của công dân.

Thanh tra thành phố có Báo cáo số 4027/BC-TTTP-PCTN ngày 26/8/2019 và số 5779/BC-TTTP-PCTN ngày 01/12/2020, qua đó đã làm rõ:

 

leftcenterrightdel
 UBND thành phố Hà Nội. Ảnh minh họa

Khi thực hiện dự án đầu tư mở rộng đường Vành đai III, đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long, hộ gia đình bà Thu bị thu hồi toàn bộ 416m2 đất đang sử dụng, gồm 316m2 đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 100m2 đất lưu không đường Phạm Văn Đồng, có nguồn gốc là đất nông nghiệp do UBND phường quản lý, thuộc một phần thửa đất số 17 có diện tích 656m2, tờ bản đồ số 42. Kiểm tra Bản đồ đo vẽ năm 1994 tại xã Xuân Đỉnh (nay là phường Xuân Đỉnh) không thể hiện công trình trên đất, bản đồ thể hiện ký hiệu “ LK” ; Sổ mục kê lập năm 1994 (lập theo bản đồ 1994) thể hiện chủ sử dụng đất: “Lưu không”.

Để thực hiện công tác GPMB khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án, UBND quận Bắc Từ Liêm đã ban hành Quyết định số 7974/QĐ- UBND ngày 28/12/2018 phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với hộ gia đình bà Thu. Trong đó bồi thường về đất đối với 316m2 theo giá đất ở tại vị trí 3 đường Phạm Văn Đồng, hỗ trợ về đất theo đơn giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, tỷ lệ hỗ trợ bằng 30% đối với 60m2 sử dụng trước ngày 15/10/1993; không hỗ trợ đối với 40m2 do vượt hạn mức.

Thanh tra thành phố xác định, phần diện tích 316m2 đất tại thửa sổ 16 (158m2) và thửa số 19(158m2) tờ bản đồ số 42, bàn đồ đo vẽ năm 1994, giáp với thửa đất số 17 (đất lưu không đường Phạm Văn Đồng) và giáp ngõ đi chung (ngõ 95 Phạm Văn Đồng) có mặt cắt ngõ nhỏ nhất là 1,7m; không có cạnh nào tiếp giáp với đường Phạm Văn Đồng, nên theo quy định của UBND thành phố áp dụng bồi thường đất ở vị trí 3 đường Phạm Văn Đồng, là đúng quy định. Đồng thời, do không phải là thửa đất ở chỉ có duy nhất một lối đi để ra đường Phạm Văn Đồng nên thửa đất ở cùa hộ gia đình bà Thu không được áp dụng giá đất bồi thường được xác định theo vị trí 1 đường Phạm Văn Đồng nhân hệ số 0,9 theo chính sách của UBND thành phố. Do đó, nội dung khiếu nại của công dân, là sai.

Tuy nhiên, sau đó, ngày 21/8/2020 UBND thành phố có Thông báo số 310/TB-VP về việc xem xét vị trí thửa đất làm cơ sở bồi thường, hỗ trợ và giải quyết khiếu nại của một số công dân khi thực hiện dự án.

UBND thành phố đã cho phép UBND quận Bắc Từ Liêm áp dụng giá đất được xác định theo vị trí 1 đường Phạm Văn Đồng nhân với hệ số 0,9 để bồi thường đối với phần diện tích đất ở bị thu hồi của 13 hộ, trong đó có hộ gia đình bà Thu.

Ngày 23/10/2020, Thanh tra tThành phố tổ chức đối thoại với ông Nguyền Quý Long, là người đại diện theo ủy quyền của bà Thu. Kết quả, ông Long nhất trí với kết quả rà soát, xác minh khiếu nại của Thanh tra thành phố.

Từ báo cáo kết quả xác minh của Thanh tra thành phố, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 đối với bà Lê Thị Hà Thu, theo đó kết luận: Đề nghị được bồi thường về đất theo đơn giá đất ở vị trí 1 là chưa đủ cơ sở, nội dung khiếu nại của công dân, là sai. Tuy nhiên, UBND quận Bắc Từ Liêm cần xem xét, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ đối với hộ gia đình bà Thu theo chính sách đã được UBND thành phố chấp thuận.

Hồng Dân