Theo nội dung TC, tại Trung tâm GDTX quận Hai Bà Trưng, năm học 2016-2017 có lớp 10A, năm học 2017-2018 có lớp 11A do cô Đỗ Thị Ngọc Minh làm giáo viên chủ nhiệm, trong lớp có 02 học sinh nghỉ học, là học sinh Nguyễn Gia Khánh và Nguyễn Đức Khoa. Tuy nhiên, tổng số buổi nghỉ học của mỗi học sinh trên 45 buổi/năm, nhưng vẫn được bà Nguyễn Thị Tuyết – Phó Giám đốc trung tâm cho thi và xét lên lớp, vi phạm Khoản a Điều 15 Thông tư số 58/2011/TT-BGD ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT).

Danh sách kiểm diện học sinh do người TC cung cấp thể hiện: Năm học 2016-2017, học sinh Nguyễn Gia Khánh nghỉ 99 buổi, học sinh Nguyễn Đức Khoa nghỉ 62 buổi; năm học 2017-2018, 02 học sinh nghỉ lần lượt số buổi là 92 buổi và 98 buổi.

leftcenterrightdel
 Nội dung tố cáo của công dân là sai (ảnh internet)

Kết quả xác minh cho thấy, theo Sổ ghi đầu bài và Sổ gọi tên và ghi điểm giáo dục thường xuyên cấp THCS và cấp THPT của lớp năm học 2016-2017 của lớp thể hiện: Tổng số buổi nghỉ học trong năm của học sinh Nguyễn Gia Khánh là 09 buổi (năm 2016 nghỉ 04 buổi, năm 2017 nghỉ 05 buổi); tổng số buổi nghỉ học trong năm của học sinh Nguyễn Đức Khoa là 02 buổi.

Năm học 2017-2018, theo Danh sách kiểm diện học sinh và Sổ ghi đầu bài của lớp 11A thể hiện: Học sinh Nguyễn Gia Khánh nghỉ tổng số 23 buổi; học sinh Nguyễn Đức Khoa nghỉ tổng số 18 buổi.

Như vậy, theo sổ gọi tên và ghi điểm của giáo viên chủ nhiệm lớp 10A (năm học 2016-2017), 11A (năm học 2017-2018) có chữ ký của giáo viên chủ nhiệm và xác nhận của Trung tâm GDTX quận Hai Bà Trưng, có 02 học sinh nói trên nghỉ học ít nhất là 02 buổi/năm và nghỉ nhiều nhất là 23 buổi/năm (không quá 45 buổi nghỉ học/năm học). Do đó, 02 học sinh này được Trung tâm xét cho thi và lên lớp là đúng quy định theo Khoản 1 Điều 15 Thông tư số 58/2011/TT-BGD ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo nay là Khoản 1 Điều 17 Quyết định số 23/VBHN-BGDĐT ngày 29/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Việc người TC căn cứ vào danh sách kiểm diện của cán bộ giám thị tổ Giáo dục thường xuyên (không có chữ ký xác nhận của giáo viên chủ nhiệm lớp 10A, 11A và của Trung tâm) để cho rằng 02 học sinh trên nghỉ học quá 45 buổi học/năm học là chưa đủ cơ sở vì danh sách kiểm diện không phải là căn cứ để đánh giá số buổi nghỉ học của học sinh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội kết luận, nội dung TC bà Nguyễn Thị Tuyết – Phó Giám đốc Trung tâm GDTX quận Hai Bà Trưng là TC sai./.

Minh Nguyệt