Cụ thể, công dân TC Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc ký ban hành Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 về công nhận Ban Quản trị nhà chung cư Dolphin Plaza ở 28 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm.

Qua xác minh cho thấy, Chung cư Dolphin Plaza, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm gồm 412 căn hộ, được đưa vào sử dụng năm 2012. Đến năm 2016, số căn hộ đã bàn giao cho cư dân là 312 căn (trên 50%). Từ năm 2017, Chung cư Dolphi Plaza đã tổ chức 03 Hội nghị để bầu Ban quản trị.

Tại văn bản số 710/TB-UBND ngày 1/10/2018 của UBND quận Nam Từ Liêm đã hướng dẫn Ban Quản trị nhà chung cư Dolphin Plaza bầu Trưởng, phó Ban quản trị với nội dung "Để có đủ căn cứ pháp lý công nhận Ban quản trị nhà chung cư Dolphin Plaza, UBND quận Nam Từ Liêm đề nghị Ban quản trị nhà chung cư Dolphin Plaza phối hợp với UBND phường Mỹ Đình 2 tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường để quyết định Trưởng ban, Phó ban và các thành viên Ban Quản trị theo Điều 14 và Điều 20 Thông tư 02/2016/TT-BAD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng để UBND quận xem xét, quyết định công nhận Ban quản trị nhà chung cư Dolphin Plaza" là không đúng.

leftcenterrightdel
 Tòa nhà Dolphin Plaza nơi phát sinh nội dung tố cáo 

Tuy nhiên, tại Biên bản hội nghị nhà chung cư ngày 19/1/2019 thể hiện, hội nghị đã thông qua quy chế làm việc, thể lệ bầu cử và nội dung bầu cử. Tại Biên bản họp, có ký tên các thành viên ban điều hành hội nghị và thư ký hội nghị.

Cũng qua xác minh một số cư dân là đại biểu tham dự hội nghị, hội nghị nhà chung cư ngày 19/01/2019 được tổ chức công khai, minh bạch; nội dung hội nghị diễn ra như trong Biên bản ngày 19/1/2019. Trong đó có thông qua nội dung biên bản cuộc họp và kết quả bầu Trưởng ban (ông Nguyễn Ngọc Bình), Phó ban (bà Phan Thị Hạnh Nguyên) là đúng với số phiếu bầu đã được biểu quyết, thông qua tại hội nghị.

Bên cạnh đó, kiểm tra Vi bằng và các tài liệu do công dân cung cấp nhận thấy không có nội dung, tài liệu thể hiện số liệu kết quả bầu khác với kết quả bầu Trưởng, Phó ban quản trị đã biểu quyết tại hội nghị ngày 19/1/2019. Mặt khác, theo quy định về  giá trị pháp lý của Vi bằng thì Vi bằng do công dân cung cấp có giá trị là nguồn chứng cứ để Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân xem xét khi giải quyết vụ án. Vì thế, các tài liệu do công dân cung cấp không có cơ sở để kết luận hội nghị không thông qua Biên bản và đa số đại biểu không bầu ông Bình, bà Nguyên làm Trưởng, phó Ban quản trị.

Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận Ban quản trị chung cư Dolphin Plaza (gồm: văn bản số 06/2019/CV-BQT-Dolphin ngày 24/1/2019 của Ban quản trị; Biên bản họp hội nghị nhà chung cư ngày 19/8/2018, ngày 19/1/2019; Quy chế hoạt động của Ban quản trị; Danh sách các thành viên Ban quản trị, Trưởng, Phó Ban quản trị), ngày 31/1/2019, UBND quận Nam Từ Liêm ban hành Quyết định công nhận Ban quản trị nhà chung cư Dolphin Plaza gồm 07 người là đúng quy định. Mặt khác, tại Quyết định số 551/QD-UBND ngày 31/1/2019 của UBND quận Nam Từ Liêm không căn cứ Điều 14 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/2/2016 của Bộ xây dựng để UBND quận quyết định công nhận Ban quản trị nhà chung cư Dolphin Plaza.

Từ những căn cứ trên, UBND TP Hà Nội khẳng định, nội dung công dân TC với ông Nguyễn Huy Cường, Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc ký ban hành Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 về công nhận Ban Quản trị nhà chung cư Dolphin Plaza ở 28 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm là sai.

UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND quận Nam Từ Liêm rút kinh nghiệm trong việc ban hành văn bản về hướng dẫn Ban Quản trị nhà chung cư Dolphin Plaza tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường để bầu Trưởng ban, Phó ban và các thành viên Ban quản trị không đúng quy định./.

Lan Anh