Ông Vũ Thế Tý – Giám đốc DNTN Xí nghiệp sản xuất dịch vụ Hưng Đạo Quảng Ninh KN một phần nội dung Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 13/4/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thu hồi chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị phía Tây đường ra cảng Vũng Đục tại thành phố Cẩm Phả.

Về vấn đề này, ngày 23/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 1784/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung KN của ông Vũ Thế Tý cho Sở Xây dựng tiến hành xác minh làm rõ.

Theo đó, ngày 13/6/2019, Sở Xây dựng có Văn bản số 2609/SXD-TTr báo cáo về quá trình giải quyết đơn của ông Vũ Thế Tý với nội dung kiến nghị UBND tỉnh chấm dứt giải quyết đơn KN của ông Tý, vì lý do: Ông Vũ Thế Tý không đến làm việc theo giấy mời số 119/GM-SXD ngày 04/6/2019, không cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan và thực hiện các nghĩa vụ của người KN.

Trước đó, Sở Xây dựng đã nhiều lần mời ông Tý đến làm việc nhưng ông Tý không đến, không hợp tác để làm việc và cung cấp hồ sơ liên quan, thực hiện nghĩa vụ của người KN. Do đó, Sở Xây dựng đã có các Văn bản số 2433/SXD-TTr ngày 13/7/2018, số 3020/SXD-TTr ngày 27/8/2018, số 268/SXD-TTr ngày 22/01/2019, số 2096/SXD-TTr ngày 13/6/2019 báo cáo về quá trình giải quyết đơn của ông Vũ Thế Tý với nội dung kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chấm dứt giải quyết đơn KN của ông Tý.

Ngày 29/3/2019, UBND tỉnh có văn bản số 2013/UBND-TD4 báo cáo, xin ý kiến Thanh tra Chính phủ về giải quyết vụ việc. Ngày 24/5/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 797/TTCP-PC về việc trả lời công văn của UBND tỉnh và hướng dẫn giải quyết vụ việc của ông Vũ Thế Tý.

Ngày 30/5/2019, UBND tỉnh có Văn bản số 3669/UBND-TD4 chỉ đạo Sở Xây dựng tiếp tục mời ông Vũ Thế Tý đến làm việc và đề nghị ông Tý hợp tác với các sở, ban, ngành của tỉnh để được xem xét giải quyết dứt điểm vụ việc. Tuy nhiên, từ khi UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 về giao nhiệm vụ cho Sở xây dựng xác minh làm rõ để giải quyết vụ việc thì ông Vũ Thế Tý không hợp tác và liên tục có đơn gửi đến các cơ quan Trung ương cũng như các sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Ninh, KN các văn bản của UBND tỉnh, của Sở Xây dựng.

Sau khi xem xét nội dung đơn KN của ông Vũ Thế Tý và các văn bản nêu trên của Sở Xây dựng, xem xét hồ sơ, tài liệu liên quan; căn cứ quy định của pháp luật và ý kiến của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Ninh đồng ý với nội dung kiến nghị của Sở Xây dựng, chấm dứt xem xét giải quyết đơn KN của ông Vũ Thế Tý, vì ông Tý đã không thực hiện nghĩa vụ của người KN theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 12 Luật Khiếu nại năm 2011; ông Tý không phối hợp để thực hiện các quy trình giải quyết KN theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ. Vì vậy, người giải quyết KN không có cơ sở đề thực hiện đối thoại với người KN, người bị KN theo Điều 39 Luật KN.

“Từ những cơ sở trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thông báo không xem xét và giải quyết nội dung khiếu nại của ông Vũ Thế Tý, Giám đốc DNTN – Xí nghiệp sản xuất dịch vụ Hưng Đạo – Quảng Ninh địa chỉ số nhà 20, tổ 59, khu Diêm Thủy, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả”, Thông báo của UBND tỉnh Quảng Ninh nêu rõ./.

Dương Thái