Khi thực hiện dự án, hộ ông Thích không còn quản lý, sử dụng các thửa đất

Ông Lê Thích có đơn KN với nội UBND thành phố Quảng Ngãi không bồi thường, hỗ trợ cho gia đình khi Nhà nước thu hồi diện tích đất có nguồn gốc nguyên là thửa đất số 398, tờ bản đồ số 01 (đo vẽ năm 1937), thửa đất số 95, 99, 100, tờ bản đồ số 13 (đo vẽ năm 1963) để thực hiện dự án Khu dân cư Đông Phương, xã Nghĩa Hà và 01 ngôi mộ nằm trong phạm vi quy hoạch dự án.

Kết quả xác minh cho thấy, 04 thửa đất số 398, 95, 99, 100 tại thời điểm trước năm 1975 đều là ruộng đất dùng để sản xuất nông nghiệp, có nguồn gốc là của ông, bà của ông Lê Thích sản xuất nông nghiệp từ trước năm 1975; sau đó giao lại cho hộ ông Lê Thích quản lý, sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp cho đến năm 1982.

Thực hiện theo Chỉ thị số 54/CTUB ngày 18/10/1983 của UBND tỉnh Nghĩa Bình về cụ thể hóa một số chính sách hợp tác hóa nông nghiệp, toàn bộ 04 thửa đất nêu trên đã được đưa vào Hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) Đông Hà và giao cho Đội I của HTXNN Đông Hà để làm ăn tập thể. Sau đó, đã cân đối giao khoán từ những năm 1984 và giao đất sản xuất nông nghiệp cho hộ gia đình sử dụng theo Nghị định số 64-CP (do UBND huyện Tư Nghĩa phê duyệt vào năm 1998) được sử dụng ổn định đến năm 2017 (02 thửa đất số 95, 99 giao cho hộ ông Đặng Vương Vũ; thửa số 100 giao cho hộ ông Tiêu Nguyên).

Riêng thửa đất số 398 được HTXNN Đông Hà sử dụng toàn bộ diện tích để làm sân bóng đá cho nhân dân vào năm 1983 và đến ngày 12/5/1997, UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 00001QSDĐ/1357/QĐ-UB cho UBND xã Nghĩa Hà quản lý, sử dụng ổn định cho đến khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Khu dân cư Đông Phương vào năm 2017.

Ông Lê Thích cũng thừa nhận là kể từ năm 1982 cho đến khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Khu dân cư Đông Phương vào năm 2017 không còn quản lý, sử dụng các thửa đất này.

Hơn nữa, tại thời điểm Nhà nước thu hồi đất năm 2017, hộ ông Lê Thích không phải là người đang sử dụng 04 thửa đất số 908, 925, 1078, 1363 nên việc UBND thành phố Quảng Ngãi không bồi thường, không hỗ trợ là đúng, vì hộ ông không đủ điều kiện được bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại Khoản 1 Điều 75, điểm a Khoản 1 Điều 83 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 3 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (ban hành kèm theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh).

Như vậy, trong 04 thửa đất này, có 03 thửa xác lập thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ cho người sử dụng đất hợp pháp (hộ ông Đặng Vương Vũ và hộ ông Tiêu Nguyên) và 01 thửa xác lập thu hồi đất nhưng không bồi thường (vì là đất thể dục thể thao do UBND xã Nghĩa Hà quản lý) là đúng quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ.

leftcenterrightdel
 Phối cảnh dự án Khu dân cư Đông Phương, xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi (ảnh internet)

Không có phần mộ trong diện tích đất dự án

Cũng theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, trong quá trình thực hiện các thủ tục để thu hồi đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi (đơn vị làm công tác bồi thường) ban hành Thông báo số 450/TB-TTPTQĐ ngày 19/5/2017 cho các thân nhân có mồ mả tại khu vực xứ đồng Trường Tàu thuộc thôn Hàm Long, xã Nghĩa Hà kê khai để thực hiện các thủ tục di dời. Tuy nhiên, trong suốt thời gian thông báo từ ngày 19/5/2017 đến ngày 30/6/2017 thì không có bất cứ ai (kể cả ông Lê Thích) kê khai là có mồ mả người thân trong mặt bằng sân vận động cũng như trong khu vực Dự án.

Các bản đồ địa chính qua các thời kỳ không thể hiện có phần mộ (đất nghĩa địa) trong thửa đất số 908, tờ bản đồ số 10, đo vẽ năm 2011 (là sân vận động); quá trình kiểm kê có sự tham gia của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND xã Nghĩa Hà, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng dịch vụ Đông Phương, Tổ trưởng thôn Hàm Long và đại diện 03 hộ dân có đất bị thu hồi nhưng hiện trạng không có bất kỳ ngôi mộ nào trong mặt bằng sân vận động.

Mặt khác, theo xác minh của UBND xã Nghĩa Hà với ông Đặng Viên (là người được UBND xã Nghĩa Hà giao quản lý sân vận động từ năm 1983 mãi đến năm 2005) vào ngày 14/8/2017 cũng khẳng định trong khu vực sân vận động không có mồ mả.

Do vậy, UBND tỉnh xác định, ông Lê Thích không thuộc trường hợp được bồi thường về di chuyển mồ mả theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Điều 18 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (ban hành kèm theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh).

Taij Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 19/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định bác toàn bộ nội dung KN của ông Lê Thích đối với nội dung UBND thành phố Quảng Ngãi không bồi thường, hỗ trợ cho gia đình khi Nhà nước thu hồi diện tích đất có nguồn gốc nguyên là thửa đất số 398, tờ bản đồ số 01 (đo vẽ năm 1937), thửa đất số 95, 99,100, tờ bản đồ số 13 (đo vẽ năm 1963) để thực hiện dự án Khu dân cư Đông Phương và 01 ngôi mộ nằm trong phạm vi quy hoạch dự án.

Việc giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi tại Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 là đúng pháp luật, phù hợp thực tiễn./.

Minh Nguyệt