Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhận được Văn bản số 2209/PC-X05-P6 ngày 26/9/2018 của Thanh tra Bộ Công an chuyển đơn của ông Đỗ Đức Viên, trú tại xóm Đông 2, khu Đọ Xá, phường Ninh Xã, thành phố Bắc Ninh. Nội dung đơn phản ánh một số sai phạm trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Nam Sông Cầu.

Theo đó, tại Công văn số 4145/UBND-NC ngày 29/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xem xét giải quyết theo nội dung đơn của ông Đỗ Đức Viên, báo cáo Thanh tra Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định của pháp luật./.

Hoàng Minh