leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Intenet 
                  

Xét báo cáo, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 644/TTCP-C.II ngày 29 tháng 4 năm 2020 về khiếu nại của 06 hộ dân Thôn 8, xã Quảng Đại, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa liên quan đến đất đai, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

Việc Thanh tra Chính phủ kiến nghị không kiểm tra, rà soát đối với những trường hợp khiếu nại đã được Tòa án thụ lý hoặc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của Tòa án là đúng với quy định tại Khoản 9 Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011.

Đối với những trường hợp không khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án và trường hợp có quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính của Tòa án, Thanh tra Chính phủ tiếp tục chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, rà soát khiếu nại, đề xuất giải quyết theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về việc giải quyết KN của các ông, bà: Thừa Văn An, Nguyễn Ngọc Tú, Viên Thị Vinh, Viên Thị Dần, Viên Thị Tấc, Phan Thị Thạo (trú tại xã Quảng Đại, thành phố (TP) sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), Thanh tra Chính phủ đã tiến hành các công việc chuẩn bị thành lập Tổ kiểm tra, rà soát và đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa báo cáo về việc giải quyết KN.

 

Lan Anh