Văn bản số 2355/VPCP-V.I ngày 26/3/2020 của Văn phòng Chính phủ chuyển đơn công dân đến UBND tỉnh Hà Tĩnh xem xét giải quyết. Trong đó, có đơn của công dân tại xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh nội dung: TC ông Võ Văn Phúc - Chánh Thanh tra, ông Kiều Ngọc Tuấn - Phó Chánh thanh tra tỉnh Hà Tĩnh có hành vi vi phạm trong thi hành công vụ (kéo dài thời gian giải quyết, không ban hành quyết định giải quyết KN của công dân...).

Tại công văn số 2726/UBND-TCD2 ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh báo cáo Văn phòng Chính phủ nêu: Năm 2010, công dân có đơn phản ánh việc UBND huyện Thạch Hà cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) cho hộ công dân khác (hộ công dân liền kề) chồng lên một phần diện tích đất hương hỏa do cha, mẹ để lại cho gia đình. Đơn đã được UBND huyện Thạch Hà thụ lý, giải quyết theo hình thức đơn KN và Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà đã ban hành Quyết định giải quyết KN (lần đầu) số 6013/QĐ-UBND ngày 10/10/2012, nội dung: Không công nhận KN của công dân vì: “hộ công dân liền kề” được UBND huyện Thạch Hà cấp GCNQSD đất đúng quy định, việc công dân KN đòi lại đất nhà nước đã giao cho người khác sử dụng ổn định là không có cơ sở.

Không đồng ý với quyết định giải quyết của UBND huyện Thạch Hà, công dân tiếp tục có đơn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. 

UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, soát xét hồ sơ giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà, tham mưu UBND tỉnh xử lý đơn của công dân theo đúng quy định pháp luật.

Xem xét quá trình rà soát việc giải quyết của UBND huyện Thạch Hà, Thanh tra tỉnh nhận thấy bản chất vụ việc của hộ công dân này là tranh chấp đất đai với hộ liền kề mà một bên đương sự (hộ công dân liền kề) đã có Giấy CNQSDĐ; vụ việc này không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nên Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Thông báo số 58/TB-UBND ngày 24/02/2014 về việc không thụ lý giải quyết KN của công dân, đồng thời giao UBND huyện Thạch Hà hủy bỏ Quyết định số 6013/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 về việc giải quyết KN, vì giải quyết không đúng thẩm quyền.

Sau khi có Thông báo không thụ lý giải quyết KN của UBND tỉnh, công dân tiếp tục KN lên Tỉnh ủy, UBND tỉnh và phản ánh việc lãnh đạo Thanh tra tỉnh xử lý đơn của công dân không đúng quy định. Nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy đã tổ chức buổi làm việc, đối thoại với công dân (ngày 08/4/2014), có sự tham gia của lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Thạch Hà, UBND xã Thạch Đài.

Tại buổi đối thoại, các cơ quan chuyên môn đều khẳng định quá trình giải quyết vụ việc của công dân, các cơ quan chức năng đã làm hết trách nhiệm, đầy đủ quy trình, thủ tục; đồng thời đề nghị công dân nhận thức vấn đề và chủ động gặp gỡ để phối hợp với chính quyền địa phương hòa giải, giải quyết các nội dung tranh chấp đất để thực hiện việc cấp GCNQSD đất cho gia đình công dân và các hộ xung quanh theo đúng quy định của pháp luật.

Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, thời gian gần đây, công dân tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan ở tỉnh và Trung ương đề nghị giải quyết các nội dung liên quan đến đất đai của gia đình. Tại Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 01/2019, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tổ chức tiếp chuyên đề để xem xét vụ việc của công dân. Sau khi nghe các nội dung phản ánh của công dân, đồng chí chủ trì phiên tiếp công dân đã giao Thanh tra tỉnh phối hợp với UBND huyện Thạch Hà và các cơ quan liên quan rà soát lại hồ sơ có liên quan đến vụ việc KN của công dân theo quy định pháp luật. Để tiếp tục xem xét xử lý các nội dung trên, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ công tác rà soát, tham mưu xử lý KN của công dân, xã Thạch Đài (Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 04/3/2019).

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Kết quả rà soát của Tổ công tác cho thấy ngoài việc tranh chấp đất với “hộ công dân liền kề” nói trên thì hộ công dân này còn tranh chấp với 03 hộ liền kề khác. Quá trình rà soát, đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh và Tổ công tác đã tổ chức làm việc, đối thoại giữa hộ công dân và các hộ liền kề, vận động, giải thích các hộ tự thống nhất ranh giới để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận QSD đất. Tuy vậy, qua nhiều lần làm việc, công dân và các hộ liền kề vẫn chưa thống nhất được ranh giới sử dụng đất nên không có cơ sở xem xét giải quyết.

Trên cơ sở báo cáo rà soát vụ việc của Tổ công tác, kết quả đối thoại với hộ công dân và các hộ liền kề, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Văn bản số 1166/UBND- TCD2 ngày 03/3/2020 chỉ đạo UBND huyện Thạch Hà tiếp tục tổ chức hòa giải, thống nhất ranh giới giữa hộ công dân và các hộ liền kề (04 hộ); trường hợp các hộ không thống nhất thì tùy theo từng trường hợp cụ thể hướng dẫn công dân làm đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai, khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án để được xem xét giải quyết đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Như vậy, các nội dung đề nghị của công dân đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh xử lý, giải quyết nghiêm túc, kỹ lưỡng, đúng quy định.

Quá trình giải quyết, công dân không thống nhất việc hòa giải nhưng không thực hiện việc khởi kiện tại Tòa án để được giải quyết tranh chấp đất đai mà gửi đơn TC lãnh đạo Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh “kéo dài thời gian giải quyết, không ban hành quyết định giải quyết KN của công dân... ” là không có cơ sở. Hơn nữa, theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 29 Luật TC năm 2018  thì nội dung TC nêu trên của công dân không đủ điều kiện để thụ lý, giải quyết./.

Lan Anh