Công dân TC UBND huyện Hiệp Hòa ban hành Thông báo số 417/TB-UBND ngày 05/6/2019 thu hồi đất 13.049,2m2 đất công ích 5% tại thôn Tứ, xã Lương Phong trái pháp luật vì toàn bộ diện tích đất trên không phải là đất công ích; Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa không chỉ đạo thực hiện dồn điền đổi thửa theo Kết luận số 12/KL-TTr ngày 30/5/2007 của Thanh tra huyện Hiệp Hòa.

Về nội dung UBND huyện Hiệp Hòa ban hành Thông báo số 417/TB-UBND ngày 05/6/2019, kết quả xác minh cho thấy, căn cứ quy định của pháp luật hiện hành về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; văn bản pháp lý để triển khai Dự án Trung tâm Sản xuất nông nghiệp – Công nghệ cao (SXNN – CNC) tại xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa và Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 20/5/2019 của UBND xã Lương Phong, Tờ trình số 912/TTr-TNMT ngày 04/6/2019 của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; ngày 05/6/2019, UBND huyện Hiệp Hòa đã ban hành Thông báo số 417/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Trung tâm SXNN-CNC tại xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa.

Theo đó, nội dung thông báo thể hiện địa điểm thu hồi đất tại xứ đồng Giềng, thôn Tứ, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa với tổng diện tích đất dự kiến thu hồi theo Thông báo số 417/TB-UBND là 13.049,2m2. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích (5%) do UBND xã Lương Phong quản lý là 12.806,2m2; diện tích đất giao thông là 243,0m2. Diện tích dự kiến thu hồi gồm có 44 thửa đất (thuộc Tờ Bản đồ số 36 trích đo năm 2007) thể hiện tại Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 20/5/2019 của UBND xã Lương Phong.

Việc xác định diện tích các loại đất như trên là có cơ sở. Cụ thể, việc xác định nguồn gốc đã được UBND xã Lương Phong dựa vào những căn cứ, gồm: Sổ mục kê đất đai năm 2007, trích lục bản đồ Tờ số 36 đo đạc năm 2007, Kết luận số 12/KL-TTr ngày 30/5/2007 của Thanh tra huyện Hiệp Hòa và hiện trạng sử dụng đất. Như vậy, nội dung công dân TC UBND huyện Hiệp Hòa ban hành Thông báo số 417/TB-UBND ngày 05/6/2019 thu hồi đất 13.049,2m2 đất công ích 5% tại thôn Tứ, xã Lương Phong trái pháp luật vì toàn bộ diện tích trên trên không phải là đất công ích, là TC sai.

Về thẩm quyền ban hành thông báo thu hồi đất, Thông báo số 417/TB-UBND do UBND huyện Hiệp Hòa ban hành theo ủy quyền của UBND tỉnh. Tuy nhiên, do sơ xuất trong quá trình soạn thảo nên tại phần các căn cứ ban hành của Thông báo số 417/TB-UBND không nêu các văn bản quy định về thẩm quyền ban hành văn bản này.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Đối với nội dung công dân TC Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa không chỉ đạo thực hiện dồn điền đổi thửa theo Kết luận số 12/KL-TTr ngày 30/5/2007, kết quả xác minh cho thấy, tại Khoản 2 Mục II Kết luận số 12/KL-TTr về trách nhiệm và biện pháp xử lý, Chánh Thanh tra huyện đã kiến nghị Chủ tịch UBND huyện ra quyết định xử lý. Trong đó, về quản lý đất đai gồm 05 nội dung: Đo đạc lại diện tích đất nông nghiệp của thôn Tứ; Chủ tịch UBND xã Lương Phong có trách nhiệm chỉ đạo cán bộ chuyên môn tính toán trả cho các hộ số diện tích thiếu; thôn Tứ bàn việc thu hồi hay không thu hồi diện tích đất của hộ ông Đặng Văn Bắp đã mua của Ban quản lý thôn Tứ… Về xử lý cá nhân có 02 nội dung kiểm điểm trách nhiệm đối với cá nhân có sai phạm trong việc chỉ đạo, lãnh đạo, quản lý nhà nước về đất đai trong việc thực hiện dồn điền đổi thửa ở thôn Tứ. Như vậy, tại Kết luận số 12/KL-TTr ngày 30/05/2007 phần biện pháp xử lý không có nội dung Chánh Thanh tra huyện đề nghị Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa chỉ đạo thực hiện dồn điền đổi thửa như nội dung công dân TC. Do đó, nội dung công dân TC là TC sai.

Sau khi xem xét kiến nghị của Chánh Thanh tra huyện tại Kết luận số 12/KL-TTr ngày 30/5/2007, đến ngày 20/07/2007 Chủ tịch UBND huyện có Quyết định số 1002/QĐ-UBND về việc xử lý đơn TC của công dân thôn Tứ, xã Lương Phong. Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Hiệp Hòa có liên quan, Chủ tịch UBND xã Lương Phong còn chậm trễ trong việc tổ chức thực hiện nên đến nay còn có một số nội dung chưa được thực hiện. Cụ thể, hiện Đảng ủy xã Lương Phong chưa sao lục được các quyết định kỷ luật đối với ông Trần Văn Hành, Bí thư Đảng ủy xã Lương Phong, ông Lưu Kim Đính, Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã Lương Phong; Đảng ủy xã đã xem xét kỷ luật đối với ông Đặng Văn Bắp, công chức địa chính, với hình thức cảnh cáo, tuy nhiên hiện không sao lục được Quyết định kỷ luật.

Mặc dù, các nội dung TC của công dân là TC sai, song tại Kết luận số 4732/KL-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ban chuyên môn có liên quan và Chủ tịch UBND xã Lương Phong trong việc tổ chức thực hiện đối với Quyết định số 1002/QĐ-UBND ngày 20/7/2007 của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa về việc xử lý đơn TC của công dân thôn Tứ, xã Lương Phong.

Đồng thời, thực hiện kiểm tra, rà soát, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh về kết quả thực hiện đối với những nội dung nêu tại Quyết định số 1002/QĐ-UBND ngày 20/7/2007 của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa./.

Minh Nguyệt