leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 
Theo Kết luận số 75/UBND, ngày 31/3/2020, Chủ tịch UBND TP giao Chánh Thanh tra TP xác minh nội dung tố cáo của công dân ở thôn 8, xã Đình Xuyên đối với UBND huyện Gia Lâm trong việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa gia đình ông Viện và gia đình ông Quang.

Qua kiểm tra, xác minh của Thanh tra TP đã làm rõ, năm 2017, nhận được đơn kiến nghị của hộ gia đình ông Viện về giải quyết tranh chấp ngõ đi, UBND xã Đình Xuyên đã cử Tổ hòa giải gồm 3 người, ông Nguyễn Văn Thôn – Công an viên, ông Nguyễn Duy Văn – Trưởng thôn 8 và ông Phạm Công Hồng – Phó trưởng thôn 8 để giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải cơ sở giữa hộ gia đình ông Viện và gia đình ông Quang. Tuy nhiên hòa giải không thành.

Đến năm 2011, ông Viện tiếp tục có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai, UBND xã Đình Xuyên đã phối hợp với đại diện Mặt trận Tổ quốc xã, Trưởng thôn 8 và 02 hộ gia đình ông Viện, ông Quang tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai theo quy định tại Khoản 2, Điều 135 Luật Đất đai năm 2003, nhưng kết quả cũng không thành. 

Tại Biên bản hòa giải ngày 12/7/2011, ông Viện đề nghị UBND xã Đình Xuyên chuyển hồ sơ lên UBND huyện Gia Lâm giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định. Sau đó, ông Viện có đơn đề nghị UBND huyện Gia Lâm giải quyết tranh chấp quyền sử dụng ngõ đi với hộ ông Quang, thôn 8, xã Đình Xuyên.

Ngày 12/12/2011, UBND huyện Gia Lâm có Quyết định số 3346/QĐ-UBND về việc giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất giữa gia đình ông Viện và gia đình ông Quang  là đúng trình tự quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 136 Luật Đất đai năm 2003: “Tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại UBND xã, phường, thị trấn mà một bên hoặc các bên đương sự không nhất trí thì được giải quyết như sau:.. a) Trường hợp Chủ tịch UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giải quyết lần đầu… và Khoản 1, Điều 60 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ: “Điều 160. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai trong trường hợp các bên tranh chấp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất: 1. Chủ tịch UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giải quyết đối với tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau”.

Sau khi nhận được Quyết định số 3346/QĐ-UBND của UBND huyện Gia Lâm về giải quyết tranh chấp đất đai, công dân không có ý kiến thắc mắc, khiếu nại; đến năm 2020, công dân có đơn tố cáo UBND huyện Gia Lâm ban hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai không đúng quy định của pháp luật với lý do UBND xã Đình Xuyên chưa tổ chức hòa giải, là không chính xác.

UBND TP Hà Nội khẳng định, nội dung công dân tố cáo UBND huyện Gia Lâm giải quyết tranh chấp đất đai không đúng quy định pháp luật vì không có biên bản hòa giải tranh chấp của UBND xã Đình Xuyên, là không đúng. Nội dung tố cáo của công dân là sai./.

Lan Anh