Theo Kết luận số 702/KL-BYT ngày 07/5/2020 của Bộ Y tế, công dân TC ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị TCT Dược có dấu hiệu tham nhũng, không minh bạch của TCT Dược về việc tổ chức tái cơ cấu trước và sau khi cổ phần hoá (CPH). TCT Dược thực hiện CPH đã vi phạm Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011, không thông qua đại diện người lao động (Ban Chấp hành Công đoàn TCT Dược), không chia quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho 43 người lao động tại Trung tâm Dịch vụ thương mại (DVTM) dược mỹ phẩm, gồm người có tên dự họp ngày 12/10/2016.

Căn cứ thông tin, tài liệu thu thập được và biên bản làm việc với người TC, các cá nhân có liên quan, đoàn xác minh nhận thấy, trước khi CPH (trước ngày 01/01/2014), TCT Dược hoạt động theo mô hình Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu với hình thức Công ty mẹ - Công ty con. Tại thời điểm này, ông Nguyễn Quý Sơn là Chủ tịch Hội đồng Thành viên, ông Nguyễn Đức Sơn là Tổng Giám đốc. Ông Lê Văn Sơn là Ủy viên Hội đồng Thành viên, Phó Tổng Giám đốc (kiêm nhiệm) và hưởng lương, đóng bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH Một thành viên Dược phẩm Trung ương 2, có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Văn Sơn không tham gia vào Ban Chỉ đạo CPH Công ty mẹ - TCT Dược.

Kết quả xác minh cho thấy, ngày 26/11/2015, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án CPH Công ty mẹ - TCT Dược. TCT Dược đã tiến hành tổ chức Hội nghị bất thường ngày 28/9/2015 để thông qua phương án CPH, trong đó có đủ các thành phần Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan TCT Dược, toàn thể cán bộ, nhân viên các phòng, văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh, các trung tâm trực thuộc và đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc gia (NSI). Biên bản về hội nghị bất thường thông qua phương án CPH TCT Dược ghi rõ các ý kiến phát biểu, thảo luận của các đại biểu đại diện của các bên liên quan; được thư ký, chủ trì hội nghị và đại diện người lao động thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn TCT Dược Việt Nam ký tên.

Sau khi CPH TCT Dược (sau ngày 01/01/2014), ngày 08/12/2016, ông Lê Văn Sơn được bầu, bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, người đại diện theo pháp luật của TCT Dược - CTCP. Sau khi chuyển đổi hoạt động sang công ty cổ phần (CTCP), TCT Dược - CTCP hoạt động theo mô hình công ty cổ phần được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT. Đoàn xác minh chưa thấy có văn bản nào của TCT Dược - CTCP có chủ trương tái cơ cấu từ khi chuyển đổi sang CTCP đến nay.

Đoàn xác minh nhận thấy không có cơ sở để nói rằng ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị TCT Dược - CTCP có dấu hiệu tham nhũng, không minh bạch của TCT Dược Việt Nam liên quan đến tổ chức tái cơ cấu trước và sau khi CPH.

Về hoạt động của Trung tâm DVTM dược mỹ phẩm, Trung tâm là đơn vị có con dấu riêng, tài khoản riêng, mã số thuế riêng, quyết toán thuế riêng, có báo cáo tài chính riêng. Quỹ khen thưởng phúc lợi của Văn phòng TCT được trích từ lợi nhuận sau thuế của TCT (không bao gồm Trung tâm DVTM dược mỹ phẩm) và dựa trên quỹ tiền lương của người lao động Văn phòng TCT. Do vậy, việc chia quỹ khen thưởng, phúc lợi chỉ cho những người lao động có tên trong bảng lương và tiền lương do TCT chi trả.

Mặt khác, theo Quyết định số 3717/QĐ-BYT ngày 04/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để CPH TCT Dược là 0h ngày 01/01/2014 (tức là thời điểm 31/12/2013, thời điểm TCT Dược khóa sổ kế toán, lập báo cáo tài chính để xác định giá trị doanh nghiệp). Do đó, việc chia Quỹ khen thưởng, phúc lợi theo các quy định sẽ chỉ thực hiện đối với người lao động có tên trong danh sách lao động thường xuyên tại thời điểm 31/12/2013.

Đoàn xác minh nhận thấy không có cơ sở để nói rằng TCT Dược thực hiện CPH đã vi phạm Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011, không thông qua đại diện người lao động (Ban chấp hành Công đoàn TCT Dược).

Nội dung TC khác đề cập: Trong năm 2017, khi lương người lao động có 4.012.000 đồng/người/tháng, Lãnh đạo TCT Dược, yêu cầu tất cả người lao động tại Trung tâm Dược trung bình mỗi người lao động phải nộp khoảng 10.000.000 đồng với lý do tiền lương vượt kế hoạch và tiền thưởng trả lại TCT Dược.

Kết luận số 702/KL-BYT của Bộ Y tế nêu rõ, căn cứ báo cáo và tài liệu thu thập và căn cứ kết quả làm việc ngày 10/01/2020 giữa đoàn xác minh với Ban Lãnh đạo và 15 nhân viên của Trung tâm DVTM dược mỹ phẩm - Vinapharm về nội dung liên quan cho thấy: 15 người có tên trong danh sách họp ngày 12/10/2016 đang làm việc tại Trung tâm DVTM dược mỹ phẩm - Vinapharm cung cấp thông tin cho đoàn xác minh là không phải nộp 10 triệu đồng tiền mặt với lý do tiền lương chi vượt kế hoạch và tiền thưởng trả lại TCT Dược.

Đoàn xác minh làm việc với 03/8 người có chữ ký nộp lại tiền lương vượt kế hoạch, có 02 người có ý kiến: “Số tiền trên phiếu thu là Trung tâm tự trừ vào khoản bán hàng khuyến mại không phải do tôi bỏ tiền túi của mình ra nộp”, có 01 người nói tự lấy tiền của mình nộp trực tiếp cho Trung tâm DVTM dược mỹ phẩm (số tiền này là 1.490.609 đồng).

Theo báo cáo của Trung tâm, với việc chi vượt quỹ tiền lương, Trung tâm đã thực hiện các biện pháp tài chính để xử lý khoản chi vượt quỹ tiền lương nêu trên. Số tiền trên đều nộp trả về Trung tâm, không có khoản nào nộp về TCT Dược.

Với kết quả xác minh như đã nêu, đoàn xác minh nhận thấy không có cơ sở để nói rằng trong năm 2017, lãnh đạo TCT Dược, yêu cầu tất cả người lao động tại Trung tâm Dược trung bình mỗi người lao động phải nộp khoảng 10.000.000 đồng với lý do tiền lương vượt kế hoạch và tiền thưởng trả lại TCT Dược.

Công dân TC, TCT Dược chuyển đổi mục đích sử dụng lô đất tại 60B Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội có dấu hiệu vi phạm trái quy định Luật Đất đai, với diện tích 2.670m2, TCT Dược được Nhà nước giao quản lý theo hình thức thuê đất đã hợp tác với CTCP Đầu tư xây dựng Vinaconex - PVC theo hợp đồng 393/HTĐT/2020 ngày 07/7/2010 để xây dựng công trình tổ hợp dịch vụ, thương mại, văn phòng và nhà ở chung cư (dự án PVV- Vinapharm Tower) đến năm 2015 đã được xây dựng và có dấu hiệu lợi ích nhóm ở nội dung này.

Đoàn xác minh căn cứ Kết luận số 1468/KL-TTCP ngày 04/9/2018 của Thanh tra Chính phủ, thấy tại mục 34.1 của có ghi: “Tại thời điểm thanh tra, dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhà chung cư cao 23 tầng và 01 tầng hầm. Đối với tầng kỹ thuật, hiện tại đang để trống, chủ đầu tư chưa sử dụng vào công năng kỹ thuật, vi phạm Khoản 11 Điều 12 Luật Xây dựng năm 2014: “Sử dụng công trình không đúng với mục đích, công năng sử dụng; xây dựng cơi nới, lấn chiếm diện tích, lấn chiếm không gian đang được quản lý, sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác và của khu vực công cộng, khu vực sử dụng chung”.

Trong nội dung của Kết luận số 1468/KL-TTCP không thấy có mục nào nói về việc TCT Dược Việt Nam có sai phạm về chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cũng như những sai phạm khác của TCT Dược liên quan đến dự án. Các nội dung liên quan đến dự án tại lô đất 60B Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội được nêu trong Kết luận thanh tra đều giao Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, rà soát. Theo báo cáo của TCT Dược, TCT này không nhận được văn bản chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội về các nội dung liên quan đến dự án tại lô đất 60B Nguyễn Huy Tưởng.

Với những tài liệu, bằng chứng do người TC cung cấp và văn bản của công dân trả lời công Văn số 56/TTrB-ĐXM ngày 27/3/2020 của đoàn xác minh, nhận thấy không có cơ sở để xác minh, kết luận nội dung TC đối với việc chuyển đổi mục đích sử dụng lô đất tại 60B Nguyễn Huy Tưởng.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng kết luận, nội dung TC trước và sau khi CPH (từ năm 2015 đến 2018), TCT Dược Việt Nam không thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành và đã vi phạm khi yêu cầu bắt buộc một số người lao động, gồm người có tên dự họp ngày 12/10/2016 tại Trung tâm phải bồi thường 30% thiệt hại về hàng hoá và công nợ là TC không có cơ sở.

4 nội dung TC của công dân được kết luận không có cơ sở, song Bộ Y tế yêu cầu TCT Dược tăng cường quy chế dân chủ, công tác công khai minh bạch hoạt động của TCT và các đơn vị thành viên để tránh việc xảy ra đơn thư TC kéo dài như thời gian qua. Đồng thời, khẩn trương giải quyết đơn TC của công dân thuộc thẩm quyền của TCT Dược, TC Trung tâm DVTM dược mỹ phẩm - Vinapharm do Thanh tra Bộ đã chuyển đến TCT, báo cáo kết quả xác minh nội dung TC về Bộ Y tế theo quy định./.

Minh Nguyệt