Tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8/2021, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, các ông: Hoàng Văn Ba, Hoàng Văn Phin, Nông Văn Túy, Đàm Văn Hiên, cùng trú tại thôn Bản Rượi, xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan (đại diện cho một số hộ dân thôn Bản Rượi và thôn Hữu Nhất), trình bày 3 nội dung.

Cần sự đồng thuận của Nhân dân để xã Hữu Lễ ngày càng đổi mới

Cụ thể, theo thực tế thì xã Hữu Lễ chỉ đạt 07/19 tiêu chí, còn 12/19 tiêu chí chưa đạt theo quy định tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng xã vẫn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Do đó, các công dân đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, rà soát lại.

Về nội dung này, UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, xây dựng nông thôn mới được xác định là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay ở nước ta. Với sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước thông qua các chính sách, chương trình, dự án, đặc biệt là Chương trình xây dựng nông thôn mới, kinh tế - xã hội khu vực nông thôn vùng DTTS, miền núi đã có bước phát triển tích cực. Do đó, các điều kiện về cơ sở hạ tầng, trình độ phát triển sản xuất và đời sống Nhân dân không ngừng được nâng lên.

“Khi đời sống Nhân dân được nâng lên thì các chế độ chính sách hỗ trợ sẽ phải giảm đi để Nhà nước ưu tiên hỗ trợ cho các khu vực khác khó khăn hơn. Như vậy mới bảo đảm tính công bằng trong triển khai thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước. Vì điều kiện ngân sách nhà nước hạn hẹp, trong khi nhu cầu đầu tư lớn, do đó việc giảm dần số xã, số thôn đặc biệt khó khăn để Nhà nước tập trung nguồn lực đầu tư cho các khu vực khó khăn hơn, bảo đảm tính hiệu quả đầu tư của ngân sách nhà nước”, Thông báo kết luận của UBND tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh.

UBND tỉnh cho rằng, người dân không nên có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chế độ, chính sách của Nhà nước, mà phải có quyết tâm, ý chí tự lực, tự cường, khát khao bứt phá vươn lên trong cuộc sống. Có như vậy thì bản thân mỗi người và mỗi gia đình mới có cuộc sống căn cơ, ổn định lâu dài, đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng và đất nước.

leftcenterrightdel
 Xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Báo Lạng Sơn)

Cũng theo UBND tỉnh Lạng Sơn, thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Văn Quan xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí để xã Hữu Lễ đạt chuẩn nông thôn mới. Trên cơ sở kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Hữu Lễ và quá trình xét, thẩm định hồ sơ của các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 về việc công nhận xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, UBND huyện và chính quyền địa phương xã tiếp tục tổ chức thực hiện, duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí đã đạt được. Đây là nhiệm vụ lâu dài, có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc. Do đó, UBND tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh, cần sự đồng thuận của Nhân dân trên địa bàn để xã Hữu Lễ ngày càng có nhiều đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên...

Cần rà soát lại tiêu chí và đối thoại với công dân

Nội dung thứ 2 các công dân kiến nghị liên quan đến chính sách vùng DTTS. Các công dân cho rằng, theo Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, xã Hữu Lễ là xã khu vực I, do đó việc đạt chuẩn nông thôn mới làm ảnh hưởng đến quyền lợi, mất các chế độ chính sách hỗ trợ người dân.

Trước phản ánh của công dân về việc có nhiều tiêu chí chưa đạt để công nhận xã Hữu Lễ đạt chuẩn nông thôn mới, UBND tỉnh Lạng Sơn giao UBND huyện Văn Quan rà soát lại toàn bộ quá trình chấm điểm các tiêu chí nông thôn mới, tổ chức đối thoại với công dân về những nội dung liên quan đến các tiêu chí nông thôn mới, có tài liệu, hồ sơ cụ thể. Sau đó, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện, trong đó báo cáo rõ ý kiến nào của công dân là đúng, ý kiến nào chưa đúng, đề xuất, kiến nghị giải pháp xử lý theo quy định. Hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/9/2021.

UBND tỉnh Lạng Sơn khẳng định, việc phân định vùng DTTS và miền núi thành 3 khu vực (I, II, III) được thực hiện theo Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân định vùng đồng bào DTTS và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025. Theo đó, xã Hữu Lễ không còn là xã khu vực III (đặc biệt khó khăn). UBND tỉnh yêu cầu các cấp chính quyền địa phương và Nhân dân phải thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo để rà soát, đánh giá tác động, đề xuất, kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chế độ, chính sách tại các xã, thôn không còn thuộc diện đặc biệt khó khăn tại các Quyết định trên.

Do đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Văn Quan có biện pháp tập trung tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức để người dân hiểu rõ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và những thay đổi về chính sách liên quan đối với người dân.

Ngoài ra, các công dân xã Hữu Lễ phản ánh việc hỗ trợ giống cây, giống vật nuôi của Nhà nước đối với người dân không đạt chất lượng. Cụ thể, các hộ được cấp bò, nhưng thực tế khi nhận là bê, cấp giống cây cam bị chẻ rễ không sống được, cấp dê thì sau một thời gian đều bị chết... Nội dung này, UBND tỉnh giao UBND huyện Văn Quan kiểm tra, rà soát kết quả thực hiện hỗ trợ sản xuất, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện./.

Hoàng Minh