8 công dân, gồm: Đặng Thị Đan, Chu Thị Sáu, Đỗ Thị Giang, Đỗ Thị Sợi, Hoàng Thị Hiền, Đặng Thị Nhung, Nguyễn Thị Thơ, Đặng Thanh Ngọ, cùng trú tại thôn Mai Thượng, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, đề nghị bồi thường diện tích đất còn lại sau khi UBND huyện Hiệp Hòa thu hồi để thực hiện Dự án Khu công nghiệp (KCN) Hòa Phú. Vì các hộ cho rằng diện tích bồi thường có nguồn gốc được hợp tác xã (HTX) thôn Mai Thượng giao năm 1992.

Trước đó, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hoà đã có Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 12/1/2021 về việc giải quyết đơn KN của một số hộ gia đình, cá nhân nêu trên. Trong đó, có nội dung: Việc thu hồi, bồi thường 162,9m2 đất công ích do UBND xã Mai Đình quản lý là không đúng quy định; nội dung bà Đặng Thị Đan KN là có cơ sở.

Ngày 02/02/2021, UBND hiệp Hiệp Hoà có Quyết định số 660/QĐ-UBND đính chính Quyết định số 451/QĐ-UBND. Cụ thể, đính chính nội dung thu hồi 162,9m2 đất thành “Việc quy chủ, thu hồi 261,9m2 đất công ích do UBND xã Mai Đình quản lý là không đúng quy định” (đính chính diện tích đất). Lý do đính chính: Do sai sót trong quá trình soạn thảo văn bản. Tuy nhiên, 8 công dân không đồng ý với Quyết định giải quyết này và tiếp tục có đơn KN gửi Chủ tịch UBND tỉnh.

Kết quả xác minh nội dung KN cho thấy, sau khi thu hồi đất, UBND huyện Hiệp Hòa đã phê duyệt phương án bồi thường tại 3 quyết định tương ứng với 3 đợt và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi. Trong 8 hộ KN, có hộ ông Ngọ có đất thu hồi đợt 1, còn lại 07 hộ thu hồi đợt 2.

Qua báo cáo của cơ quan chuyên môn huyện và UBND xã Mai Đình cho thấy, các thửa đất công dân đang KN được HTX thôn Mai Thượng, xã Mai Đình giao cho người dân sử dụng canh tác nông nghiệp từ năm 1992, đã được thể hiện trong tài liệu chia ruộng của thôn và sổ địa chính của xã năm 1993.

leftcenterrightdel
 Phối cảnh Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Hòa phú. Ảnh minh họa: Internet)

Về hiện trạng sử dụng đất, trước khi thu hồi đất, diện tích 8 hộ dân đang đề nghị không có ai sử dụng, do thời điểm này là vào mùa mưa ngập lụt. Sau khi thu hồi đất, chủ đầu tư đã san lấp mặt bằng thực hiện Dự án Khu công nghiệp Hòa Phú.

Như vậy, bản chất 8 hộ dân có đơn xuất phát từ việc UBND huyện Hiệp Hòa ban hành các quyết định thu hồi đất đợt 1 năm 2017, đợt 2 năm 2018, đợt 3 năm 2019 không đảm bảo thống nhất về diện tích đất thu hồi, diện tích đất còn lại sau thu hồi, không cập nhật đầy đủ thông tin về thửa đất bị thu hồi, dẫn đến người dân hiểu sai, cho rằng còn diện tích chưa được thu hồi, bồi thường. Trên thực tế, toàn bộ diện tích các thửa đất đã có các quyết định thu hồi của các đối tượng sử dụng đất và đã được bồi thường theo quy định. Các hộ có đơn không có hồ sơ, tài liệu gì liên quan đến việc sử dụng diện tích đang đề nghị thu hồi, bồi thường.

Đáng nói, việc 8 hộ dân có đơn đề nghị bồi thường diện tích còn lại tại các thửa đất khác nhau với diện tích khác nhau, nguồn gốc, quá trình sử dụng khác nhau, thu hồi tại các quyết định khác nhau, quyền lợi riêng biệt, nhưng Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa ban hành Quyết định giải quyết đơn của 8 hộ dân trong cùng một quyết định là không đảm bảo theo quy định tại Khoản 3 Điều 31 Luật KN năm 2011.

Mặt khác, khi giải quyết, không đưa ra được căn cứ pháp luật với các điều, khoản cụ thể để giải quyết đơn của công dân là không đảm bảo theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 29 Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật KN.

Tại Quyết định giải quyết KN lần đầu số 451/QĐ-UBND ngày 12/01/2021, được đính chính tại Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 02/02/2021, trong đó có nội dung: “Giao cho UBND xã Mai Đình phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện xác định, quy chủ và lập phương án bồi thường đối với diện tích 261,9m2 tại Quyết định 2119a/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 theo đúng quy định; phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp, Phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát lại diện tích thu hồi của các quyết định liên quan dự án tại thôn Mai Thượng, tham mưu Chủ tịch UBND huyện điều chỉnh lại các thiếu sót, tồn tại chưa được khắc phục”. Tuy nhiên, đến nay nội dung này chưa được thực hiện việc điều chỉnh thu hồi, bồi thường.

Từ các căn cứ nêu trên cho thấy, Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 và Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 02/02/2021 của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa không đảm bảo quy định pháp luật KN.

Do đó, tại Quyết định giải quyết KN lần 2 số 1583/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 451/QĐ-UBND. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát lại các quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng có liên quan đến 8 hộ dân đang có đơn trên; đảm bảo việc thu hồi, bồi thường đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, tiến hành giải quyết đơn KN của từng công dân theo quy định của Luật KN./.

Minh Nguyệt