leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Biển số nhà 101A phố Huế, quận Hai Bà Trưng trước đây thuộc biển số nhà 101 phố Huế do Nhà nước quản lý theo chính sách cải tạo nhà cửa năm 1960 (không có tài liệu thể hiện thời điểm hình thành biển số nhà 101 phố Huế thuộc thửa đất số 174, trên đất có công trình, bao gồm toàn bộ mặt tiền là nhà 01 tầng mái ngói (ký hiệu là KG), liền kề là nhà 02 tầng mái ngói (ký hiệu là G1); phía trong bên trái là nhà 01 tầng mái ngói, bên phải là 01 nhà tạm (ký hiệu là T) và sân; không ghi diện tích đất, nhà. Cơ quan quản lý nhà đất đã ký hợp đồng riêng biết cho 07 hộ gia đình thuê nhà 101 phố Huế để ở, trong đó có hộ ông Lê Huy Thụ và hộ ông Lê Huy Phúc là hai anh em ruột.

Theo hợp đồng thuê nhà năm 1994, hộ ông Thụ được thuê 01 buồng tầng 1 ngôi 1 mặt tiền phố Huế diện tích 7,2m2 và 02 buồng tầng 1 ngôi 2 diện tích 11,0m2. Theo bản vẽ hiện trạng năm 1993 do Công ty Thiết kế xây dựng, Sở Nhà đất đo vẽ thể hiện biển số nhà 101 phố Huế có diện tích đất là 261,20m2; diện tích nhà là 171,65m2; diện tích tự xây dựng thêm có phép là 78,10m2; có 01 lối đi chung rộng từ 1,03-1,20m.

Thực tế, hộ ông Thụ và hộ ông Phúc chỉ sử dụng đoạn phía trong của lối đi chung nêu trên, còn để đi ra đường phố Huế thì sử dụng lối đi qua nhà 7,2m2 mặt tiền phố Huế có trong Hợp đồng thuê nhà của ông Thụ. Lối đi này có vị trí liền kề với nhà số 103 phố Huế, không rõ kích thước, không phải do cơ quan quản lý nhà hoạch định. Bên cạnh đó, trích lục bản đồ năm 1956 và Bản vẽ hiện trạng năm 1993 đều không thể hiện diện tích 7,2m2 mặt tiền phố Huế là lối đi. Mặt khác, theo Giấy phéo số 03/UBXDCB ngày 04/4/1985 do Ủy ban Xây dựng cơ bản Thành phố cấp, ông Thụ được phép gia cố tường tầng 1, cơi nới trên tầng 2 ở phần diện tích gian buồng phía ngoài mặt tiền phố Huế.

Như vậy, cơ quan quản lý nhà đã hoạch định diện tích 7,2m2 mặt tiền phố Huế là nhà ở để cho hộ ông Lê Huy Thụ thuê theo quy định và 01 lối đi chung đảm bảo quyền lối đi cho 07 hộ gia đình trong biển số nhà 101 phố Huế. Do đó, việc gia đình ông Lê Huy Phúc đề nghị trả lại lối đi nguyên thủy 7,2m2 mặt tiền phố Huế có trong Hợp đồng thuê nhà của ông Lê Hụy Thụ là không có cơ sở để xem xét.

Tuy  nhiên, theo Kết luận nội dung tố cáo 81/KL-UBND, lối đi qua nhà 7,2m2 mặt tiền phố Huế đã tồn tại nhiều năm, hiện nay hộ ông Thụ và hộ ông Phúc vấn đang sử dụng. Việc Sở Xây dựng có Văn bản số 7696/SXD-TT-KNTC ngày 24/10/2011 về việc giải quyết đơn liên quan đến nhà 101A phố Huế, trong đó kiến nghị: “Điều chỉnh mở rộng ngõ đi hiện nay, có chiều rộng bằng ½ chiều rộng mặt phố của diện tích 7,2m2 để tạo thuận lợi về đi lại cho các hộ phía trong”, là phù hợp với lịch sử và thực tế sử dụng./.

Lan Anh