Cụ thể, vợ chồng ông Nguyễn Tuấn tạo lập và sử dụng 02 thửa đất số 1495, diện tích 65m2 và thừa đất số 1517, diện tích 186m2, đều thuộc tờ bản đồ số 3, xã Bình Hiệp. Thực hiện Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Quôc lộ 1, đoạn Km1027 - Km 1045+780, tỉnh Quảng Ngãi, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và UBND huyện Bình Sơn đã tiến hành các thủ tục theo quy định pháp luật để thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án.

Trên cơ sở phê duyệt giá đất cụ thể của UBND tỉnh, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường của dự án đã tiến hành áp giá đất ở vị trí 8, khu vực 1, giá đất ở cụ thể để tính bồi thường là: 500.000 đồng/m2 x hệ số điều chỉnh giá đất (1,0 lần) = 500.000 đồng/m2 áp dụng cho trường hợp của ông Nguyễn Tuấn.

Ngày 10/9/2018, UBND huyện Bình Sơn ban hành Quyết định số 1062/QĐ-UBND thu hồi 35m2 đất ở nông thôn (ONT) thuộc thửa đất số 1517, tờ bản đồ số 3 (Bản đồ địa chính khu đất được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định ngày 02/7/2018) do hộ ông Nguyễn Tuấn đang sử dụng để thực hiện Dự án. Ngày 08/8/2018, UBND huyện Bình Sơn ban hành Quyết định số 2796/QĐ-UBND bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Nguyễn Tuấn với tồng số tiền là 17.758.000 đồng. Ngày 12/9/2018, UBND huyện Bình Sơn tiếp tục ban hành Quyết định số 3125/QĐ-UBND bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Nguyễn Tuấn về đất là 17.500.000 đồng. Như vậy, tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Nguyễn Tuấn tại 03 Quyết định là 269.114.480 đồng.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Tuấn không đồng ý với việc bồi thường, hỗ trợ của UBND huyện Bình Sơn và cho rằng diện tích thực tế thu hồi của hộ ông là 242m2, nhưng trong 02 Quyết định trên tổng diện tích chỉ có 235m2, thiếu 07m2 so với thực tế. Ông Nguyễn Tuấn tiếp tục khiếu nại lên Chủ tịch UBND tỉnh.

Kết quả giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh cho thấy, thửa đất số 1495, diện tích 651m2 và thửa đất số 1517, diện tích 186m2, đều thuộc tờ bản đồ số 3, xã Bình Hiệp của hộ ông Nguyễn Tuấn bị ảnh hưởng bởi Dự án có vị trí nằm trên mặt tiền Quốc lộ 1, trong đoạn từ cầu Cháy đến giáp ranh giới Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh. Căn cứ theo quy định tại điểm b Mục 2 Bảng giá số 2 ban hành kèm theo Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2015- 2019), thì thửa đất của hộ ông Nguyễn Tuấn thuộc Vị trí 8, Khu vực 1.

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Khoản 5 Điều 4, Khoản 1 Điều 15, Điều 16 và Khoản 1, Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất cho thấy việc xác định giá đất cụ thể để tính toán bồi thường khi thu hồi đất được thực hiện theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất; trình tự, thủ tục thực hiện và thẩm quyền phê duyệt cơ bản đầy đủ và đúng với quy định pháp luật. Như vậy, khiếu nại của ông Tuấn là không có căn cứ pháp lý đề xem xét giải quyết.

Hai (02) cây xoài của hộ ông Nguyễn Tuấn bị ảnh hưởng bởi Dự án Nâng cấp, mờ rộng Quốc lộ 1 đang cho quả, 01 cây có đường kính gốc l,3m và 01 cây có đường kính gốc l,6m. Căn cứ theo quy định tại tiết b.2 điểm b Khoản 2 Điều 4 Quy định mật độ và đơn giá cây trồng để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Xoài hạt, đã cho quả, có đường kính gốc bằng hoặc lớn hơn 45cm bồi thường theo đơn giá 500.000 đồng/cây. Như vậy, việc áp giá tính toán bồi thường 02 cây xoài cho hộ ông Nguyễn Tuấn là đúng quy định pháp luật, việc ông Tuấn yêu cầu bồi thường 20.000.000 đồng/cây là không có cơ sở pháp lý để xem xét giải quyết.

Theo kết quả kiểm kê có xác nhận của chủ hộ thì nhà của hộ ông Nguyễn Tuấn gồm có 04 nhà NK7-MH, đã được UBND huyện Bình Sơn tính toán bồi thường đầy đủ 4 nhà NK7-MH với tổng diện tích 171,69m2 (kể cả trong và ngoài vạch giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án); công trình, vật kiến trúc tiếp giáp còn lại là các ngôi nhà cấp IV đều nằm ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng. Do đó, yêu cầu của ông Tuấn trên thực tế đã được giải quyết đầy đủ ngay từ đầu trong Quyết định số 4674/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND huyện Bình Sơn. Nay ông tiếp tục phát sinh khiếu nại là trùng lắp nội dung, không có cơ sở pháp lý để giải quyết.

Tại thời điểm thu hồi đất, trên phần đất của ông Nguyễn Tuấn có 03 người đang kinh doanh, buôn bán, gồm: ông Nguyền Tấn Mạnh (con trai ông Nguyễn Tuấn) mua bán xe máy cũ; bà Nguyễn Thị Xuân Trang (con gái ông Nguyễn Tuấn) bán nước giải khát và ông Nguyễn Văn Hường (cháu ông Nguyễn Tuấn) bán cháo lươn. Nội dung này được ông Tuấn kê khai tại biên bản làm việc ngày 19/4/2019, được UBND xã Bình Hiệp xác nhận tại Công văn số 35/UBND ngày 02/5/2019. Thực tế trước đó bà Nguyễn Thị Xuân Trang đã được UBND huyện Bình Sơn ban hành Quyết định số 2797/QĐ- UBND ngày 08/8/2018 hỗ trợ ngừng sản xuất kinh doanh với mức 2.600.000 đồng; hai trường hợp còn lại UBND huyện Bình Sơn đã ban hành Quyết định số 1352/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 và Quyết định số 1353/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 hỗ trợ ngừng sản xuất kinh doanh cho ông Nguyễn Văn Hường và ông Nguyễn Tấn Mạnh mỗi người với số tiền 2.600.000 đồng.

leftcenterrightdel
 Đoạn QL1A từ Km 1027 đến Km 1045+780 qua Quảng Ngãi trước khi được nâng cấp, mở rộng (ảnh internet)

Căn cứ quy định tại điểm b Khoản 6 Điều 22 của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, việc tính toán giải quyết hỗ trợ như trên của UBND huyện Bình Sơn là có căn cứ pháp lý, phù hợp thực tiễn, thậm chí đã xem xét theo hướng có lợi hơn cho những hộ này (vì điều kiện là phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh). Do đó, ông Nguyễn Tuấn yêu cầu hỗ trợ mức 100.000.000 đồng/10 năm là không có cơ sở pháp lý và thực tiễn để xem xét giải quyết.

Thừa đất số 1495, tờ bản đồ số 3, xã Bình Hiệp của ông Nguyễn Tuấn có diện tích 651m2, loại đất ONT, bị thu hồi 199m2 để thực hiện Dự án; diện tích đất của hộ ông Nguyễn Tuấn còn lại là 452m2. Thửa đất số 1517, tờ bản đồ số 3, xã Bình Hiệp của ông Nguyễn Tuấn có diện tích 186m2, loại đất ONT, bị thu hồi 35m2 để thực hiện Dự án; diện tích đất của hộ ông Nguyễn Tuấn còn lại là 151m2.

Như vậy, sau khi thu hồi đất, tổng diện tích đất lại tại 02 thửa đất của hộ ông Nguyễn Tuấn là 603m2; hộ ông Nguyễn Tuấn không thuộc trường hợp phải dịch chuyển hay di chuyển chỗ nên không đủ điều kiện để cấp đất tái định cư theo quy định tại Khoản 2 Điều 29 Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Xét tổng diện tích đất ở bị thu hồi là 234m2 căn cứ theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 73/2017/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 sửa đổi Điều 31 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh, UBND huyện Bình Sơn đã phê duyệt phương án tái định cư và hộ ông Nguyễn Tuấn đã được giao 01 lô tái định cư tại Khu tái định cư Thế Lợi, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, với diện tích 140m2. Như vậy, diện tích đất ở được tính để xét giao thêm đất tái định cư nhỏ hơn 100m2 nên không đủ điều kiện để được giao thêm lô tái định cư thứ hai theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 73/2017/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 của UBND tỉnh. Do đó, việc ông Nguyễn Tuấn yêu cầu cấp 02 lô đất tái định cư là không có căn cứ pháp lý để xem xét giải quyết. Đối với đề nghị hoán đổi lô đất tái định cư của hộ ông Tuấn là nội dung mới phát sinh, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và UBND huyện Bình Sơn xem xét giải quyết theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Từ những căn cứ nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định không công nhận toàn bộ nội dung khiếu nại của hộ ông Nguyễn Tuấn đối với các đối với Quyết định số: 4647/QĐ-UBND ngày 29/12/2017, 2796/QĐ-UBND ngày 08/8/2018, 3125/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện Bình Sơn về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho hộ ông Nguyễn Tuấn. Và khẳng định: “Việc giải quyết của Chủ tịch UBND tại Quyết định số 2512/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 là đúng pháp luật”./.

Minh Nguyệt