Hộ bà Chi được UBND huyện Bình Sơn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 02808 vào ngày 23/02/2004 đối với thửa 1379, tờ bản đồ số 10, xã Bình Hiệp, diện tích 162,5m2 (trong đó 57,5m2 đất ở và 105m2 đất quy hoạch giao thông).

Thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Km1027 - Km1045+780, tỉnh Quảng Ngãi, thửa đất của bà Chi nêu trên có một phần diện tích nằm trong phạm vi bị thu hồi. Ngày 05/8/2017, bà Chi đã lập bảng tự kê khai đất đai và tài sản thiệt hại thuộc phạm vi dự án. Trên cơ sở đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đã cùng đại diện chủ hộ và các thành phần liên quan tiến hành kiểm kê đất đai, tài sản trên đất. Bà Chi đã thống nhất với số liệu và kết quả kiểm kê, ký xác nhận vào biên bản kiểm kê.

Theo hồ sơ kỹ thuật thửa đất bị thu hồi, được ông Phạm Đình Thư (chồng bà Chi) ký xác nhận ngày 05/8/2017 thì toàn bộ diện tích 59m2 bị thu hồi nằm trọn trong phần diện tích 105m2 đất quy hoạch giao thông.

Trên cơ sở phê duyệt giá đất cụ thể của UBND tỉnh, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường của dự án đã tiến hành áp giá đất ở vị trí 8, khu vực 1, giá đất ở cụ thể để tính bồi thường là 500.000 đồng/m2 x hệ số điều chỉnh giá đất (1 lần) = 500.000 đồng/m2 áp dụng cho trường hợp của bà Chi. Ngày 06/12/2017, UBND huyện Bình Sơn ban hành Quyết định số 3954/QĐ-UBND bồi thường, hỗ trợ cho hộ bà Chi với tổng giá trị là 174.160.402 đồng.

Không đồng ý với việc bồi thường, hỗ trợ của UBND huyện Bình Sơn, công dân có đơn KN yêu cầu bồi thường 100% giá đất ở, không thống nhất bồi thường theo phương án bồi thường 100% giá đất trồng cây hàng năm cộng hỗ trợ 50% giá đất ở; yêu cầu bồi thường theo giá đất cụ thể thị trường, không thống nhất bồi thường theo bảng giá đất hàng năm của UBND tỉnh; không thống nhất bồi thường về nhà ở, vật kiến trúc; yêu cầu tính toán cộng thêm 10% giá trị hiện có của ngôi nhà vào giá trị bồi thường nhà.

KN trên được Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn thụ lý, xác minh và ban hành Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 giải quyết bác toàn bộ nội dung KN của bà Chi. Không đồng ý với việc giải quyết của Chủ tịch UBND huyện, công dân tiếp tục gửi đơn gửi đến UBND tỉnh.

leftcenterrightdel
 Dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua Quảng Ngãi (ảnh internet)

Ngày 08/11/2019, UBND huyện Bình Sơn có Thông báo số 29/TB-BTHCC về việc tổ chức thực hiện cưỡng chế quyết định thu hồi đất đối với hộ bà Chi. Ngày 06/12/2019, bà Chi có đơn tiếp khiếu gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh đối với quyết định của UBND huyện Bình Sơn về việc thu hồi đất và quyết định của UBND huyện Bình Sơn về việc bồi thường, hỗ trợ cho bà Chi về các nội dung: KN việc bồi thường không đúng loại đất bị thu hồi, yêu cầu bồi thường loại đất ở cho gia đình bà đối với toàn bộ diện tích bị thu hồi; không đồng ý với đơn giá hỗ trợ đất ở là 500.000 đồng/m2, yêu cầu giải quyết bồi thường, hỗ trợ theo giá thị trường; việc UBND huyện Bình Sơn bồi thường hỗ trợ nhà cửa, vật kiến trúc phân chia thành nhà cấp 4C và NK7 là không đúng; yêu cầu bồi thường, hỗ trợ toàn bộ nhà ở, vật kiến trúc của bà là nhà cấp 4C.

Theo kết quả kiểm kê và hồ sơ kỹ thuật thửa đất lập ngày 05/8/2017, toàn bộ diện tích 59m2 mà hộ bà Chi đang sử dụng bị thu hồi nằm trọn trong phần diện tích 105m2 đất quy hoạch giao thông. Mặc dù, trên hiện trạng số diện tích 59m2 có một phần công trình, vật kiến trúc của hộ bà Chi xây dựng nhưng căn cứ hồ sơ pháp lý về đất đai thì không có cơ sở để xác định, công nhận toàn bộ diện tích thu hồi là đất ở. Do đó, việc bà Chi yêu cầu bồi thường loại đất ở đối với toàn bộ diện tích đất bị thu hồi là không có cơ sở pháp lý để xem xét giải quyết.

Thửa đất của bà Chi bị ảnh hưởng bởi dự án có vị trí nằm trên mặt tiền Quốc lộ 1, thuộc vị trí 8, khu vực 1. Căn cứ quy định của Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP thì thủ tục thực hiện và thẩm quyền phê duyệt đầy đủ, đúng với quy định pháp luật. KN của bà Chi về giá đất ở tính hỗ trợ là không có căn cứ pháp lý để xem xét giải quyết.

Mặt khác, việc tính toán bồi thường phần trước ngôi nhà của hộ bà Chi với cấp nhà NK7-NH cộng thêm phân chênh lệch giữa nền xi măng so với nền đất là đúng thực trạng và quy định pháp luật. Việc công dân yêu cầu bồi thường, hỗ trợ toàn bộ nhà ở, vật kiến trúc của bà là nhà cấp 4C là không có cơ sở.

Từ những nhận định và căn cứ nêu trên, tại Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 15/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi không công nhận toàn bộ nội dung KN của bà Chi đối với Quyết định số 2000/QĐ-UBND của UBND huyện Bình Sơn về việc thu hồi đất và Quyết định số 3594/QĐ-UBND của UBND huyện Bình Sơn về việc bồi thuờng, hỗ trợ cho công dân. Đồng thời, khẳng định việc giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn tại Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 là đúng pháp luật./.

Minh Nguyệt