Về quan hệ giữa người KN với các bên liên quan: Cụ Đoàn Văn Thoại là bố đẻ của ông Đoàn Văn Nhuận và ông Đoàn Văn Điềm. Ông Đoàn Văn Phóng là một trong các con của ông Nhuận (chết từ năm 2004) và bà Đinh Thị Hùng. Ông Đoàn Văn Luận là con đẻ của ông Điềm (chết từ năm 1958) và bà Phạm Thị Đông.

Ông Phóng KN Quyết định số 9177/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 của UBND huyện Ý Yên về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) số P487307 do UBND huyện Ý Yên cấp ngày 28/11/1999 đứng tên ông Nhuận.

Ngày 06/8/2019, Chủ tịch UBND huyện Ý Yên ra Quyết định số 5759/QĐ-UBND giải quyết KN lần đầu của ông Phóng với nội dung: Giữ nguyên biện pháp xử lý là thu hồi Giấy chứng nhận QSDĐ số P487307 đã cấp cho hộ ông Nhuận, vì Giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Kết quả xác minh nội dung KN cho thấy, nguồn gốc thửa đất đang có KN trước đây thuộc quyền sử dụng của cụ Thoại. Cụ đã chia thửa đất này cho con trai là ông Nhuận và cháu nội là ông Luận. Sau đó, ông Nhuận và ông Luận đã xây dựng nhà ở trên phần đất được phân chia.

Đến tháng 8/1986, ông Luận cùng với mẹ đẻ chuyển đi nơi khác ở, diện tích đất được chia và nhà để không. Năm 1989, ông Nhuận đã xây dựng 03 gian nhà trên thửa đất của mình và thửa đất của ông Luận được chia; đến năm 2003 thì dỡ bỏ 03 gian nhà này để làm vườn. Năm 2016, gia đình bà Hùng xây nhà ngói, hiên đổ bê tông trên hai thửa đất của ông Nhuận và ông Luận (trong đó diện tích xây dựng trên đất của ông Luận là 15m2).

Theo Bản đồ địa chính xã Yên Phúc lập năm 1986 tờ bản đồ số 1a thì diện tích đất của cụ Thoại nêu trên được thể hiện tại 02 thửa đất, gồm: Thửa đất số 192, diện tích 235m2 không ghi tên chủ sử dụng và thửa đất số 193, diện tích 230m2 ghi chủ sử dụng là “Luận”. Năm 1992, xã Yên Phúc tổ chức đo đạc, lập Bản đồ địa chính; theo đó đã đo đạc, nhập cả diện tích đất thuộc thửa số 193 và thửa số 192 nêu trên thành một thửa đất và ghi chủ sử dụng là “Nhuận”. Vì vậy, Bản đồ địa chính xã Yên Phúc - Tờ bản đồ số 01 (đo vẽ năm 1995, chỉnh lý năm 1997) thể hiện toàn bộ phần đất này thuộc thửa đất số 164, diện tích 411m2, chủ sử dụng là “Nhuận”.

Ngày 25/12/1994, ông Nhuận có đơn đăng ký QSDĐ với 07 thửa đất, tổng diện tích là 3.333m2, trong đó có 411m2 đất thuộc thửa 164. Theo đề nghị của UBND xã Yên Phúc, ngày 28/11/1999, UBND huyện Ý Yên đã ra Quyết định số 375/QĐ-UBND cấp Giấy chứng nhận QSDĐ tại xã Yên Phúc cho 2.030 hộ dân. Ông Nhuận được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ số P487307 với tổng diện tích đất là 3.333m2, trong đó có 411m2 đất thuộc thửa đất số 164 nêu trên.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa, nguồn internet

Căn cứ vào kết quả xác minh nội dung KN và kết quả đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định kết luận, trước năm 1986, ông Luận là người sử dụng hợp pháp đối với thửa đất số 193, tờ bản đồ 1a. Từ sau khi ông Luận chuyển đi nơi khác sinh sống đến nay, gia đình ông Nhuận sử dụng thửa đất này. Tuy nhiên, không có tài liệu chứng cứ thể hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất từ ông Luận sang ông Nhuận. Do đó, về mặt pháp lý thửa đất 193 vẫn thuộc quyền sử dụng của ông Luận.

Mặt khác, việc đo vẽ và nhập thửa đất số 193 của ông Luận với thửa đất số 192 của ông Nhuận thành thửa đất số 164, Tờ bản đồ số 1, Bản đồ địa chính xã Yên Phúc lập năm 1995, chỉnh lý năm 1997 và đăng ký quyền sử dụng thửa đất này cho hộ ông Nhuận là không có cơ sở và không đúng quy định của Luật Đất đai năm 1993 và Điểm IV.1 - Mục IV, Phần 1 Thông tư số 346/1998/TT-TCĐC ngày 16/3/1998 của Tổng cục Địa chính.

Việc ông Nhuận tự ý đăng ký, kê khai sử dụng đối với 230m2 đất nêu trên khi không có giấy tờ nào có giá trị pháp lý thể hiện việc chuyển nhượng QSDĐ là không đúng với quy định tại Điều 31 Luật Đất đai năm 1993 và điểm h Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29/3/1999 của Chính phủ về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất.

Khi lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, cán bộ, công chức của xã Yên Phúc và của huyện Ý Yên đã không phát hiện ra sự không thống nhất giữa đơn đăng ký QSDĐ của ông Nhuận với Bản đồ địa chính xã Yên Phúc năm 1986 và Bản đồ địa chính xã Yên Phúc năm 1995, nên đã tham mưu cho UBND huyện Ý Yên cấp Giấy chứng nhận QSDĐ số P487307 cho ông Nhuận, trong đó có cả 230m2 đất của ông Luận. Vì vậy, sau khi kiểm tra, xác minh theo đơn đề nghị của ông Luận, UBND huyện Ý Yên đã ra thông báo và ban hành Quyết định số 9177/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 thu hồi Giấy chứng nhận QSDĐ số P487307 của ông Nhuận. Việc thu hồi này là cần thiết và đúng quy định.

Như vậy, nội dung KN về việc thu hồi Giấy chứng nhận QSDĐ số P487307 ngày 28/11/1999 của ông Nhuận là không đúng. Việc giải quyết KN của Chủ tịch UBND huyện Ý Yên đối với KN của ông Phóng như trên là đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011 và các quy định liên quan.

Tại Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 03/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định công nhận và giữ nguyên nội dung Quyết định số 5759/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của Chủ tịch UBND huyện Ý Yên về việc giải quyết KN của ông Phóng. Đồng thời, giao UBND huyện Ý Yên hủy bỏ kết quả đăng ký kê khai quyền sử dụng thửa đất số 164, tờ bản đồ số 1, Bản đồ địa chính xã Yên Phúc lập năm 1995 của ông Nhuận./.

Minh Nguyệt