UBND thành phố Hà Nội đã ra Quyết định 4753/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 về việc giải quyết khiếu nại của các ông, bà: Nguyễn Thị Họa, Nguyễn Văn Tiến, Đào Thị Phương - Đào Xuân Thành, Lê Quang Anh tại dự án xây dựng tuyến đường khung A2 khu đô thị Tây Hồ Tây, quận Tây Hồ (lần hai).

Các ông, bà: Nguyễn Thị Họa, Nguyễn Văn Tiến, Đào Thị Phương - Đào Xuân Thành, Lê Quang Anh không đồng ý với Quyết định số 1405/QĐ-CT ngày 20/9/2018 của Chủ tịch UBND quận Tây Hồ về việc giải quyết khiếu nại lần đầu liên quan đến quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ của UBND quận Tây Hồ tại Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 07/3/2018, do phần diện tích 210m2 đất đã nộp thuế đất phi nông nghiệp (loại đất ở tại đô thị) nhưng chỉ được bồi thường theo giá đất nông nghiệp.

Quyết định số 1405/QĐ-CT nêu rõ: “Nội dung khiếu nại của các ông, bà nói trên đối với Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của UBND quận Tây Hồ là không có cơ sở. Đồng thời, giữ nguyên Quyết định số 269/QĐ-UBND của UBND quận Tây Hồ về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp để thực hiện dự án”.

Không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, các ông, bà nêu trên có đơn khiếu nại lần hai gửi Chủ tịch UBND thành phố.

leftcenterrightdel
Ảnh chỉ mang tính minh họa - Internet 

Qua xác minh, Thanh tra thành phố đã làm rõ, diện tích 499m2 đất do các ông, bà: Nguyễn Thị Họa, Nguyễn Văn Tiến, Đào Thị Phương - Đào Xuân Thành, Lê Quang Anh đồng sử dụng tại xứ đồng Con Cua, phường Xuân La, quận Tây Hồ có nguồn gốc là đất nông nghiệp của bà Nguyễn Thị Đàng.

Theo Bản đồ địa chính đất nông nghiệp năm 1996, diện tích 499m2 thuộc thửa đất số 101,102, tờ bản đồ số F48-104-327-D-III, diện tích 13.490m2, loại đất lúa (2L); theo Sổ bộ thuế đất nông nghiệp chi tiết năm 2001 của HTX Nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Việt Triều, phường Xuân La, diện tích 499m2 thuộc diện tích 1.038m2 đất do bà Nguyễn Thị Đàng đóng thuế đất trồng cây hàng năm (hạng 1).

Năm 2010, bà Nguyễn Thị Đàng chuyển nhượng 680,25m2 đất cho bà Nguyễn Thị Chính, sau đó bà Chính chuyển nhượng 499m2 đất cho các ông, bà Nguyễn Thị Họa (94m2); Nguyễn Văn Tiến (95m2), Đào Thị Phương - Đào Xuân Thành (190m2), Lê Quang Anh (120m2), giấy tờ mua bán viết tay, không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Từ năm 2011 đến năm 2018, các ông, bà: Nguyễn Văn Tiến, Đào Thị Phương - Đào Xuân Thành, Lê Quang Anh đã kê khai và nộp thuế đất phi nông nghiệp (loại đất ở tại đô thị) với diện tích 70m2/hộ, tổng cộng là 210m2.

Đến năm 2017, khi thực hiện dự án xây dựng tuyến đường khung A2 khu đô thị Tây Hồ Tây trên địa bàn phường Xuân La, quận Tây Hồ, toàn bộ diện tích 499m2 nêu trên nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng và được UBND phường Xuân La xác nhận là đất nông nghiệp.

Tại điểm c khoản 2 Điều 36 Luật Đất đai năm 2003 và điểm d khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai năm 2013 quy định: Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; tại khoản 2, Điều 37 Luật Đất đai năm 2003 và điểm a khoản 2 Điều 59 Luật Đất đai năm 2013 quy định: Thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc UBND cấp huyện. Đến thời điểm thu hồi đất, các ông, bà: Nguyễn Vãn Tiến, Đào Thị Phương - Đào Xuân Thành, Lê Quang Anh chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng 210m2 đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (loại đất ở tại đô thị).

Theo Điều 11 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 3 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định về căn cứ để xác định loại đất thì việc nộp thuế đất không phải là căn cứ để xác định loại đất.

Việc UBND quận Tây Hồ có Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các ông (bà) nêu trên, trong đó bồi thường toàn bộ diện tích 499m2 đất tại xứ đồng Con Cua, phường Xuân La theo giá đất nông nghiệp là đúng quy định tại Điều 74 và Điều 75 Luật Đất đai năm 2013; Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố. Do đó, việc các ông, bà đề nghị bồi thường diện tích 210m2/499m2 đất theo giá đất ở là không có cơ sở.

Tại buổi đối thoại ngày 20/8/2020, các ông, bà: Nguyễn Thị Họa, Nguyễn Văn Tiến, Đào Thị Phương - Đào Xuân Thành, Lê Quang Anh không đồng ý với kết quả xác minh của Thanh tra thành phố.

Từ những nhận định và căn cứ trên, UBND thành phố Hà Nội đồng ý và giữ nguyên Quyết định số 1405/QĐ-CT ngày 20/9/2018 của Chủ tịch UBND quận Tây Hồ về giải quyết khiếu nại lần đầu của các ông, bà: Nguyễn Thị Họa, Nguyễn Văn Tiến, Đào Thị Phương - Đào Xuân Thành, Lê Quang Anh. Quyết định này là quyết định giải quyết khiếu nại lần hai. Nếu không đồng ý, các ông, bà: Nguyễn Thị Họa, Nguyễn Văn Tien, Đào Thị Phương - Đào Xuân Thành, Lê Quang Anh có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính./.

Lan Anh