Báo cáo tại Đại hội, Quyền Vụ trưởng Phụ trách Báo Thanh tra Trần Đăng Vinh cho biết, nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ Báo Thanh tra luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ. Việc nhất thể hóa trong công tác tổ chức của cấp ủy đảng và chính quyền, nhất thể hóa các chức danh lãnh đạo, nhất là lãnh đạo cấp phòng đã tạo điều kiện thuận lợi hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành về công tác đảng và công tác chuyên môn. Từ đó, cụ thể hóa các chỉ đạo điều hành của Đảng bộ, Chi bộ đối với công tác chuyên môn của các đơn vị trực thuộc. Báo Thanh tra đã thực hiện tốt và ngày càng có chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là các hoạt động của Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra; bảo đảm đúng tôn chỉ mục đích của tờ báo.

leftcenterrightdel
Quyền Vụ trưởng Phụ trách Báo Thanh tra Trần Đăng Vinh trình bày Báo cáo tại Đại hội

 

Đặc biệt, trong thời gian qua, Đảng bộ, chi bộ, các đảng viên luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất cao trong việc thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đoàn kết để thực hiện các nhiệm vụ được giao; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên; chủ động tổ chức quán triệt việc thực hiện đường lối chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chương trình hành động của Ban Cán sự đảng, Đảng uỷ Thanh tra Chính phủ; nội dung sinh hoạt thường kỳ cũng như sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ đã bám sát yêu cầu chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, đã có sự đổi mới nội dung sinh hoạt chuyên đề.

Tuy nhiên, Đảng bộ Báo Thanh tra cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, chưa được giải quyết triệt để như công tác tuyên truyền đã đáp ứng được yêu cầu tuyên truyền hoạt động ngành nhưng các tuyến bài, đề tài nhận được sự quan tâm của đông đảo độc giả chưa nhiều. Trong công tác xuất bản, vẫn còn hiện tượng chậm trễ, sai sót. Việc phát hành báo in chưa đáp ứng được kỳ vọng; công tác tài chính, tuy đã có nhiều chuyển biến tích cực, song chưa có những giải pháp mang tính lâu dài (vẫn bị động trong khai thác nguồn thu góp phần tạo doanh thu ổn định trong nhiều năm).

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Đại hội 

Công tác tổ chức cán bộ có một số nội dung triển khai chậm, nhất là tăng cường đội ngũ phóng viên cho các khu vực còn thiếu. Kết quả thực hiện phát triển đảng viên mới có năm chưa đạt được kế hoạch đề ra. Một số trường hợp tinh thần tự phê bình còn chưa cao, vẫn còn nể nang né tránh. Có trường hợp đảng viên chưa thực sự phát huy vai trò gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Trong một số trường hợp sự phối hợp giữa các bộ phận chưa tốt, thiếu tính thống nhất, đồng bộ.

Về phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ Báo Thanh tra hướng đến phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo cùng Ban biên tập lãnh đạo chỉ đạo các nhiệm vụ chủ yếu như nâng cao chất lượng tuyên truyền, bảo đảm thông tin chính xác khách quan, kịp thời, định hướng dư luận hiểu rõ hơn về kết quả tích cực trong công tác, những vấn đề phức tạp, nhạy cảm liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Thanh tra Chính phủ, của ngành Thanh tra. Bảo đảm chi trả lương, nhuận bút theo định kỳ và thực hiện chi trả chế độ thù lao theo quy chế chi tiêu nội bộ, chế độ, chính sách của Nhà nước. Phấn đấu điều chỉnh các nội dung chi cho phù hợp hơn, ưu tiên nâng cao đời sống cho người lao động.

Về công tác tổ chức, cán bộ, giữ ổn định về tổ chức bộ máy. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động. Tăng cường đào tạo tại chỗ, mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn, cập nhật kiến thức tại cơ quan ít nhất 1 năm 1 lần.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đảng bộ, các chi bộ và các tổ chức quần chúng trong sạch, vững mạnh. Trong đó, phấn đấu 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ; cả 6 chi bộ trong sạch, vững mạnh; 100% cán bộ, viên chức qua đánh giá phân loại đều hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp được từ 6 đảng viên mới trở lên.

leftcenterrightdel
Phó Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Phòng, Chống tham nhũng Hoàng Thái Dương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội 

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Đảng uỷ Thanh tra Chính phủ Hoàng Thái Dương đánh giá cao kết quả nhiệm kỳ 2015 -2020 của Đảng bộ Báo Thanh tra. Phó Bí thư Đảng uỷ cho rằng, tập thể lãnh đạo và Ban Chấp hành Đảng bộ cần phải xác định rõ mục tiêu cần tập trung là nâng cao năng lực và đạo đức đội ngũ người làm báo thì vị thế, chất lượng của tờ báo mới được nâng tầm.

Đồng chí Hoàng Thái Dương nhấn mạnh Báo Thanh tra cần nhận thức rõ nhiệm vụ xây dựng Đảng không thể tách ra khỏi chuyên môn. Đảng bộ, Chi bộ phải gắn thật sát nhiệm vụ chuyên môn, kiểm điểm đảng gắn liền với mức độ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.

Về phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Phó Bí thư Đảng uỷ Thanh tra Chính phủ yêu cầu, Đảng bộ Báo Thanh tra cần xác định rõ mục tiêu, cụ thể hoá thành chương trình hành động cụ thể để xây dựng Báo Thanh tra ngày càng phát triển và vững mạnh. Trong đó, Phó Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh đến việc rèn luyện bản lĩnh, tư tưởng chính trị, tính tiền phong gương mẫu của lãnh đạo, đảng viên trong lối sống, trách nhiệm với tập thể; phê bình và tự phê bình; tính vượt khó; tính đoàn kết thống nhất; nắm bắt và chia sẻ với tâm tư đảng viên, viên chức, người lao động và đảm bảo tính dân chủ tập trung.

leftcenterrightdel
 Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Thanh tra nhiệm kỳ 2020-2025

Với tinh thần nghiêm túc và thực hiện các thủ tục đúng quy định, Đại hội Đảng bộ Báo Thanh tra đã bỏ phiếu bầu 07 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

1/ Đ/c Nguyễn Tuấn Anh
2/ Đ/c Nguyễn Văn Lương
3/ Đ/c Đỗ Công Định
4/ Đ/c Chu Văn Thủy
5/ Đ/c Đặng Thúy Nhài
6/ Đ/c Hoàng Thị Lan
7/ Đ/c Nguyễn Xuân Thành

Bên cạnh đó, Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 10 đồng chí.

leftcenterrightdel
Phó Bí thư Đảng uỷ Thanh tra Chính phủ Hoàng Thái Dương và đại diện Đảng ủy TTCP chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Đảng bộ  Báo Thanh tra nhiệm kỳ 2020-2025   

 

H.T