Nhiều thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ Cục IV cho thấy, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Cục luôn tích cực, chủ động bám sát vào sự chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra phụ trách để thực hiện và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao trong đó nổi bật nhất là công tác tham mưu, tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình tham nhũng và công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) trong phạm vi cả nước; công tác xây dựng thể chế; triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế về PCTN; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN đối với các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cụ thể, trong công tác xây dựng thể chế, Cục đã xây dựng Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 12/3/2012 của Bộ Chính trị; Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 75/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội v/v triển khai các nội dung giám sát của Quốc hội khóa XIII và Kế hoạch số 61-KH/BNCTW ngày 10/4/2015 của Ban Nội chính Trung ương về công tác PCTN; xây dựng Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo TW về PCTN gửi Ban Chỉ đạo TW về PCTN và Thủ tướng Chính phủ, Báo cáo Sơ kết 03 năm của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN; tham mưu cho Tổng Thanh tra Chính phủ - Thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết góp ý các tài liệu Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khoá X); góp ý Đề án: “Bổ sung, kiện toàn tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo TW về PCTN và Ban Nội chính TW - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo”; các tài liệu họp Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN và các tài liệu khác…

Về hợp tác quốc tế trong PCTN, Cục IV đã triển khai giám sát các đề án đoạt giải VACI năm 2014 tại các tỉnh, thành phố: TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng, An Giang, Quảng Nam, Vĩnh Long, Thái Nguyên, Hà Nam và Thanh Hoá; phối hợp với Vụ Hợp tác Quốc tế, Ngân hàng Thế giới biên tập, in ấn, phát hành sách giới thiệu về các sáng kiến PCTN qua chương trình VACI. Triển khai chương trình nhân rộng sáng kiến PCTN; làm việc với Ngân hàng thế giới để chuẩn bị khảo sát về xung đột lợi ích; tham gia với Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác Quốc tế về quan điểm của Việt Nam tham gia vào liêm chính Asean và cơ chế đánh giá UNCAC; đánh giá hiệu quả của thanh tra trách nhiệm vào PCTN (GI UNCAC) theo kinh nghiệm của Hàn Quốc; tham mưu cho lãnh đạo Thanh tra Chính phủ triển khai kiện toàn Nhóm đánh giá thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; xây dựng kế hoạch trình Thủ tướng Chính phủ và triển khai các bước chuẩn bị cho hoạt động đánh giá thực thi Công ước trong Chu trình 2…

leftcenterrightdel
Phút Chào Cờ trang nghiêm khai mạc Đại hội. Ảnh: L.A 

Liên quan tới công tác kiểm tra, thanh tra, nắm tình hình, xử lý đơn thư, Cục đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN tại các cơ quan, bộ, ngành, địa phương: Thông tấn xã Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin & Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đắk Lắk, Gia Lai, Bình Định, Ninh Thuận, Yên Bái, Hà Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Phú Yên, Bình Thuận, Đồng Nai, Phú Thọ. Tham gia và xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác PCTN do Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình làm Trưởng đoàn Kiểm tra tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; tỉnh ủy Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, Ban Cán sự Đảng Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp.

Đồng thời, Cục đã tiến hành thanh tra tại các đơn vị: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN đối với việc chấp hành pháp luật của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam về giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN; Thanh tra tại Công ty Bảo Việt nhân thọ Ninh Bình; Thanh tra trách nhiệm về PCTN tại UBND tỉnh Thái Nguyên, Bộ Công thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đài Truyền hình Việt Nam.

Đẩy mạnh thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống

Xác định rõ tầm quan trọng của việc giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên và việc chấp hành đường lối chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan Thanh tra Chính phủ nói chung và của Cục IV nói riêng, trong nhiệm kỳ vừa qua Đảng bộ đã quan tâm và có những biện pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, đặc biệt là gắn việc giáo dục với cuộc vận động tìm hiểu và học tập theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đảng viên trong toàn Đảng bộ góp phần quan trọng nâng cao nhận thức cho mỗi đảng viên.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: L.A

Hàng năm, Đảng ủy Cục ra Nghị quyết về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Cục, trong đó xác định rõ một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng là phải quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đồng thời động viên đảng viên hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đảng ủy đã quán triệt và chú trọng nhấn mạnh đến tính thiết thực, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm kịp thời động viên khích lệ gương người tốt, việc tốt. Đồng thời, phê phán, chấn chỉnh các biểu hiện lệch lạc, kiên quyết chống bệnh hình thức, cá nhân. Đảng ủy cũng yêu cầu đảng viên trong Đảng bộ phải nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, thực hiện đăng ký hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ gìn phong cách, đạo đức trong sáng, để thật sự là tấm gương về cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Mặt khác, Đảng bộ luôn chú trọng công tác nắm tình hình tư tưởng của đảng viên nhất là quan tâm tới tâm tư, nguyện vọng và đề xuất của đảng viên để có biện pháp giải quyết kịp thời, không để phát sinh về tư tưởng hoặc mất đoàn kết nội bộ.

leftcenterrightdel
 Đại hội diễn ra trong sự đồng lòng, nhất trí cao của toàn thể Đảng viên Đảng bộ. Ảnh: L.A

Cùng với đó, trong nhiệm kỳ vừa qua Đảng bộ đã tích cực, chủ động phổ biến kịp thời chủ trương, đường lối, nghị quyết của các cấp ủy đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến đảng viên trong chi bộ. 100% các văn bản liên quan đến chủ trương, nghị quyết của các cấp uỷ đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều được Đảng uỷ, Chi bộ phổ biến kịp thời đến các đảng viên trong các buổi sinh hoạt đảng bộ, chi bộ.

Nhìn chung, đảng viên trong Đảng bộ luôn có thái độ nghiêm túc trong việc học tập và quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy đảng. Thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, đảng viên trong Đảng bộ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc.

Phát huy và nâng cao tinh thần trách nhiệm

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ 2015- 2020 chỉ ra những tồn tại, hạn chế như nội dung sinh hoạt Đảng bộ và Chi bộ chưa được phong phú. Việc sinh hoạt theo chuyên đề còn bị động, chưa thực sự sáng tạo, sự gắn kết với nhiệm vụ chính trị của từng chi bộ còn chưa rõ nét; các đồng chí trong cấp ủy chủ yếu là kiêm nhiệm nên việc đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng đôi lúc còn hạn chế; tính tiền phong gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của một số đảng viên đôi lúc chưa được phát huy đầy đủ nên hiệu quả công tác vẫn còn những hạn chế nhất định; vẫn còn một số ít đảng viên chấp hành chưa nghiêm các quy định, nội quy của cơ quan về thời gian làm việc, mặc trang phục ngành…

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Cục IV chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: L.A
leftcenterrightdel
Phó Bí thư Đảng ủy TTCP Hoàng Thái Dương tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Cục IV nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh; L.A

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Cục IV tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ công chức gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục hoàn thiện và nâng cáo hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCTN nhất là công tác nắm tình hình tham nhũng, công tác hoàn thiện thể chế, tổng hợp, cáo cáo về công tác PCTN; báo cáo hàng năm của Chính phủ về công tác PCTN; tổ chức tốt các hoạt động thực thi Công ước Liên hợp quốc về Chống tham nhũng và Hợp tác quốc tế về PCTN.

Phương hướng cũng xác định, 100% đảng viên trong Đảng bộ tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy đảng. Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Đảng bộ Cục đạt danh hiệu đảng bộ xuất sắc... Đồng thời, các cán bộ, đảng viên không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ chính trị, khả năng lãnh đạo, quản lý nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn các nhiệm vụ được giao; không ngừng tu dưỡng đạo đức, rèn luyện bản thân theo tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
Phó Bí thư Đảng ủy TTCP Hoàng Thái Dương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: L.A 

Bên cạnh đó, tích cực nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước để nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị; phát huy và nâng cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm Quy định đảng viên không được làm.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy TTCP Hoàng Thái Dương nhấn mạnh, để phát huy kết quả đã đạt được trong thời gian qua; sau Đại hội, Đảng ủy nhiệm kỳ mới khẩn trương tiếp thu và cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết của Đại hội, bám sát chương trình, kế hoạch của Đảng ủy TTCP để tổ chức thực hiện.

“Trước mắt, Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tích cực thực hiện tốt, có hiệu quả nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện tốt việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng bộ, đồng thời thực hiện tốt công tác tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị”, Phó Bí thư Đảng ủy TTCP yêu cầu.

Ông Hoàng Thái Dương cũng bày tỏ mong muốn và tin tưởng ở mỗi thành viên trong Đảng ủy khóa mới và tập thể Đảng bộ Cục IV tiếp tục đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, ra sức rèn luyện về mọi mặt để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 6 đồng chí. Đồng thời, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TTCP nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 12 đồng chí (trong đó có 1 đồng chí là đại biểu dự khuyết)./.

Lan Anh