Giữ vững ổn định về tư tưởng, chính trị trong Chi bộ

Trình bày Báo cáo 2015 - 2020 của Chi bộ Viện CL&KHTT, ông Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Viện trưởng Viện CL&KHTT cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Theo đó, việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn phải bám sát kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị; các đồng chí lãnh đạo đơn vị đã chủ động, tích cực trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết kịp thời, dứt điểm những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; trực tiếp tham gia vào những công việc có nội dung khó, phức tạp nhằm hoàng thành kế hoạch công tác đề ra.

Hiện nay, Viện CL&KHTT có 32 cán bộ, viên chức và người lao động, trong đó có 24 đảng viên chiếm 75%. Đơn vị, chi bộ có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học phục vụ việc xây dựng chiến lược, chính sách và công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; giúp Tổng Thanh tra Chính phủ tổ chức quản lý công tác khoa học và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào các lĩnh vực công tác của ngành Thanh tra, góp phần hoàn thiện tổ chức bộ máy, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thanh tra.

leftcenterrightdel
 Ban Chi ủy ra mắt tại Đại hội. Ảnh: L.A

Từ năm 2016 tới nay, Viện CL&KHTT đã trực tiếp chủ trì triển khai nghiên cứu 16 đề tài trọng điểm cấp bộ và cấp bộ; 26 đề tài cơ sở và 55 chuyên đề khoa học độc lập; giúp lãnh đạo TTCP triển khai 01 đề tài khoa học cấp quốc gia và phối hợp triển khai nghiên cứu nhiều đề tài cấp bộ và cấp cơ sở khác; triển khai 03 hoạt động nghiên cứu, khảo sát độc lập. Về cơ bản, nội dung nghiên cứu của các đề tài khoa học đều bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tiễn của Ngành. Nhiều đề tài nghiên cứu đã làm rõ và cung cấp cơ sở lí luận, đánh giá thực tiễn hoạt động thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

Đặc biệt, năm 2020, việc đề xuất ý tưởng nghiên cứu khoa học không chỉ bó hẹp trong phạm vi các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP mà Viện đã gửi hàng trăm văn bản đến các cơ quan trong và ngoài ngành Thanh tra, các tổ chức quốc tế để trưng cầu ý tưởng nghiên cứu khoa học, đăng ký nghiên cứu hoặc hợp tác nghiên cứu. Kết quả, đã nhận được 70 ý tưởng nghiên cứu khoa học. Đây là nguồn tư liệu quý để xây dựng kế hoạch nghiên cứu trong năm năm 2021 và các năm tiếp theo.

Về công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, Chi bộ đã triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến công chức, viên chức trong đơn vị; giữ vững ổn định về tư tưởng, chính trị trong Chi bộ và toàn đơn vị, tạo sự đoàn kết, nhất trí để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong các kỳ sinh hoạt Đảng và sinh hoạt chính quyền, Chi bộ thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chính trị cho đảng viên. Mỗi đảng viên đều xác định rõ trách nhiệm của mình, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ cũng như sinh hoạt hàng ngày ngăn ngừa, chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống. Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chi uỷ viên phải thường xuyên tự giác nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong việc thực hiện, giải quyết công việc. Việc giáo dục chính trị, tư tưởng được thực hiện thường xuyên, liên tục thông qua nhiều hình thức. Hàng tháng, thông qua các kỳ sinh hoạt, Chi bộ kiểm điểm đánh giá sâu về công tác tư tưởng; thường xuyên nắm bắt kịp thời những phát sinh về tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất, kiến nghị của cán bộ, đảng viên; qua đó có biện pháp giải quyết ngay về vấn đề tư tưởng tại Chi bộ, không để nảy sinh những biểu hiện mất đoàn kết nội bộ.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: L.A

Coi trọng công tác xây dựng Đảng

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng Đảng vững mạnh trên các mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Chi bộ đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch nhằm xây dựng tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Công tác phát triển đảng viên được coi trọng, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ kết nạp được 4 đảng viên, chuyển đảng chính thức 5 đảng viên, cử 7 quần chúng đi học lớp nhận thức về Đảng. Thực hiện việc tiếp nhận và chuyển sinh hoạt cho các đảng viên theo quy định. 100% đảng viên trong Chi bộ chấp hành tốt quy định những điều đảng viên không được làm; thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp uỷ nơi cư trú. Hàng năm, Chi bộ đều được công nhận Chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hàng năm, Chi bộ đều được xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát. Theo đó, các đồng chí trong Ban Chi uỷ và lãnh đạo đơn vị thường xuyên đôn đốc, theo dõi, kiểm tra chặt chẽ cán bộ, đảng viên trong việc tham gia các đợt học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; thường xuyên quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện quy định về điều lệ Đảng viên không được làm; có nhiều giải pháp tích cực trong việc giao nhiệm vụ để cán bộ có nhiều cơ hội tham gia nghiên cứu, chủ trì các hoạt động chuyên môn để rèn luyện, tạo chuyển biến về tác phong công tác, lề lối làm việc. Nhiệm kỳ qua, Chi bộ không có đảng viên nào vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của  Nhà nước phải xử lý kỷ luật.

Nỗ lực vượt qua những khó khăn, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Hà Thị Lan đánh giá cao với Bản dự thảo báo cáo, báo cáo đã đánh giá sát với tình hình thực tế, nhiệm vụ chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ qua. Mặc dù còn có mặt hạn chế, do nhiều mặt tác động khách quan và chủ quan, nhưng trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Viện CL&KHTT đã có nhiều chuyển biến tích cực và có những bước phát triển mới, nỗ lực vượt qua những khó khăn, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, cơ bản hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ đề ra.

Về công tác xây dựng Đảng có chuyển biến, bà Hà Thị Lan cho rằng, Chi bộ Viện CL&KHTT là một tập thể đoàn kết, gương mẫu, nâng lên sức chiến đấu của tổ chức chi bộ, cải tiến phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc, đưa sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ vào nề nếp, đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất nội bộ. Công tác tự phê bình và phê bình đảng viên, phân tích chất lượng đảng viên và chi bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, nhất là việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI, khoá XII; triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

“Về chấp hành ý thức tổ chức kỷ luật Đảng và công tác xây dựng Đảng, Chi bộ quán triệt nghiêm túc, thực hiện kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng làm nòng cốt để đấu tranh, chống các biểu hiện tiêu cực về tư tưởng, đạo đức và lối sống của đảng viên”, bà Hà Thị Lan khẳng định.

leftcenterrightdel
 Bà Hà Thị Lan, Phó Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể Thanh tra Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: L.A

Phó Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể yêu cầu, bên cạnh những thành tích đạt được, Chi bộ Viện CL&KHTT cần nghiêm túc nhìn lại những tồn tại, hạn chế, thảo luận, làm rõ nguyên nhân, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện phương hướng, mục tiêu mà báo cáo chính trị Đại hội đề ra. Trong nhiệm kỳ tới cần đẩy mạnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, xử lý đến cùng các vi phạm nội dung, quy định của Đảng, nhà nước, của cơ quan, đơn vị.

Có thể nói, 5 năm qua Chi bộ đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, đạt được thành tích khá toàn diện, tạo thế và lực để thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tiếp theo. Những thành quả mà Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ qua đã góp phần quan trọng vào thành công, phát triển của Đảng bộ TTCP. Trên cơ sở đó, đã xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025, đây là nhiệm vụ rất quan trọng để phấn đấu.

Với tinh thần nghiêm túc, trang nghiêm và thực hiện các thủ tục đúng Quy định, Đại hội Chi bộ Viện CL&KHTT đã bỏ phiếu đồng ý bầu 05 đồng chí tham gia Ban Chi ủy, bầu đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh là Bí thư Chi bộ, đồng chí Phạm Thị Thu Hiền là Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Lan Anh