Để thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết KN-TC, Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã tham mưu với UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành coi trọng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KN-TC, giải quyết các đề nghị, kiến nghị của công dân đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định, trong đó chú trọng việc trực tiếp đối thoại với công dân. Đồng thời, chỉ đạo thanh tra các huyện, thành phố, các sở, ngành thường xuyên rà soát, nắm chắc các vụ việc KN-TC để kiến nghị biện pháp giải quyết theo quy định của pháp luật. Công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn và chính quyền cơ sở được tổ chức chặt chẽ; khi phát sinh KN-TC kịp thời tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra hướng giải quyết dứt điểm.

leftcenterrightdel
 Buổi tiếp công dân định kỳ của Thanh tra Chính phủ tại trụ sở Ban Tiếp công dân Trung ương (Ảnh H.T)

Công tác tiếp công dân được chú trọng với lịch tiếp định kỳ ngày 15 hàng tháng tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2018 có 31 đoàn với 67 lượt người đến Trụ sở tiếp công dân của tỉnh để nộp đơn và khiếu nại, tố cáo. Trong đó, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã tổ chức tiếp 07 đoàn với 14 lượt công dân, đối với các đoàn còn lại đã được Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh và Thanh tra tỉnh tiếp, nhận đơn, giải thích và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo quy định. Ngoài ra, các cơ quan nhà nước cũng duy trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân, bố trí cán bộ thường trực tiếp công dân tại đơn vị theo quy định, quý I năm 2018 đã tổ chức tiếp 208 lượt người đến Trụ sở tiếp dân để khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh, trong đó Thanh tra tỉnh tiếp 23 lượt công dân. Công tác giữ gìn an ninh trật tự tại nơi tiếp công dân được đảm bảo an toàn, các lực lượng chức năng đã kiên quyết xử lý những đối tượng quá khích, gây rối trật tự, trên địa bàn tỉnh không phát sinh "điểm nóng".

Cũng trong quý I năm 2018, các cơ quan Thanh tra đã tham mưu cho thủ trưởng đơn vị tiếp nhận, phân loại và xử lý 230 lượt đơn các loại, gồm: 60 đơn khiếu nại, 18 đơn tố cáo, 152 đơn kiến nghị, phản ánh (trong đó Thanh tra tỉnh tiếp nhận, phân loại và xử lý 54 lượt đơn các loại, gồm: 4 đơn khiếu nại, 6 đơn tố cáo, 44 đơn kiến nghị, phản ánh). Có 85 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Giám đốc các sở và Chủ tịch UBND cấp huyện và 135 đơn kiến nghị, phản ánh thuộc trách nhiệm xem xét, trả lời của thủ trưởng cơ quan thuộc UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp xã. Nội dung khiếu nại chủ yếu liên quan đến đất đai, tập trung vào việc đòi bồi thường tài sản trên đất bị thu hồi, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, việc thực hiện chính sách đối với người có đất bị thu hồi, khiếu nại liên quan đến tranh chấp đất giữa các hộ liền kề, đề nghị đo đạc địa chính để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai liên quan đến công tác quản lý địa giới hành chính...Nội dung tố cáo chủ yếu liên quan đến các sai phạm trong lĩnh vực quản lý tài chính, công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, công tác xử lý kỷ luật cán bộ có sai phạm, việc chấp hành nội quy, quy chế của người đứng đầu cơ quan, đơn vị...

Ngoài ra, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương có liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát những vụ việc phức tạp, kéo dài, những vụ việc đã có quyết định giải quyết nhưng công dân tiếp tục có đơn khiếu kiện.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình thời gian qua vẫn còn diễn biến phức tạp. Ở một số địa phương tiếp tục có các đoàn công dân tập trung đông người khiếu kiện vượt cấp lên các cơ quan của tỉnh và Trung ương, trong đó có một số vụ việc đông người và phức tạp tại một số huyện và thành phố như: Khiếu nại của các hộ dân trú tại thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để cải tạo, nâng cấp mở rộng Quốc lộ 21A; Khiếu nại của các hộ dân, trú tại thôn Gò Mu, thôn Thanh Xuân, xã Thanh Lương, huyện Lương Sơn liên quan đến quy hoạch đất 5% của xã Thanh Lương, đất thu hồi, xây dựng nhà máy gạch Hùng Dũng, Mai Thái, Hạnh Đạt; Khiếu nại của một số hộ dân liên quan đến đất hành lang giao thông khi thực hiện Dự án Đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Lạc Sơn; Khiếu nại của các hộ dân xóm Miều, xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án đường Hòa Lạc - Hòa Bình...

Nguyên nhân cơ bản của tình trạng trên là do việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại một số địa phương, đơn vị chưa thật sự sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân; Nhận thức của người dân về chính sách, pháp luật về đất đai và pháp luật về khiếu nại, tố cáo còn nhiều hạn chế, một số trường hợp người dân mặc dù hiểu rõ các quy định của pháp luật, song cố tình không chấp hành; Đặc biệt, có một số người dân đã được các cơ quan giải quyết đúng, trả lại quyền lợi chính đáng nhưng vẫn tiếp tục khiếu kiện. Trình độ, năng lực, ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế, chưa thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ; thiếu khách quan, công tâm trong thực thi công vụ, đặc biệt là ở cấp xã, phường; Một số địa phương khi phát sinh khiếu kiện, đã không tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, thậm chí né tránh, đùn đẩy, chưa hướng dẫn công dân cụ thể theo quy định của pháp luật; Còn một số vụ việc quyết định giải quyết về KN-TC đã có hiệu lực pháp luật nhưng việc tổ chức thực hiện không nghiêm, chưa kiểm tra, đôn đốc kịp thời để giải quyết dứt điểm; một số vụ việc đã có kết luận hoặc quyết định giải quyết nhưng không có tính khả thi trong tổ chức thực hiện dẫn tới phát sinh những khiếu kiện mới phức tạp hơn; Công tác phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, giữa các Sở, ngành và các địa phương để giải quyết KN-TC có lúc chưa tốt, còn có hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm, trả lời thiếu thống nhất.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những thiếu sót, tồn tại và nâng cao hiệu quả trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN-TC, tỉnh Hòa Bình đã đề ra một số giải pháp cụ thể như sau:

Một là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 02/7/2014 của Tỉnh ủy Hòa Bình về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KN-TC; Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong việc tiếp công dân, giải quyết KN-TC đối với các quyết định hành chính về đất đai.

Hai là, tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KN-TC; Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 22/10/2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, mục tiêu là giảm các vụ việc khiếu kiện bức xúc, kéo dài, giảm số lượng đoàn đông người.

Ba là, tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ, theo dõi chặt chẽ tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, phát hiện những nơi có yếu tố xảy ra khiếu kiện đông người để kiến nghị biện pháp giải quyết dứt điểm, không để phát sinh thành "điểm nóng", hạn chế công dân tập trung đông người lên tỉnh và Trung ương khiếu kiện; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác tiếp công dân, giải quyết KN-TC trên địa bàn tỉnh.

Bốn là, tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt tỉ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh; chú trọng việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết về khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỉ lệ trên 80%.

Năm là, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo để nâng cao hiểu biết pháp luật của cán bộ và nhân dân.

Sáu là, tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan Thanh tra nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước khác trong quá trình giải quyết KN-TC của công dân./.

Trịnh Thị Thanh Bình

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện Vị Xuyên - Tỉnh Hà Giang