Tham dự hội thảo có đại diện một số cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ cùng toàn thể công chức, viên chức Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra. 

TS Nguyễn Văn Kim - quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ - Chủ nhiệm Đề tài chủ trì Hội thảo.

 Ông Nguyễn Văn Kim trình bày tại hội thảo. Ảnh: L.A

Theo dự kiến, Đề tài nghiên cứu một số nội dung chính: Những vấn đề lý luận về tiếp công dân và pháp luật về tiếp công dân; các quy định pháp luật về tiếp công dân trong giai đoạn hiện nay và quan điểm, giải pháp hoàn thiện pháp luật về tiếp công dân.

Tại Hội thảo, Ban Chủ nhiệm đề tài đưa vấn đề thảo luận một số nội dung chính của đề tài như “Một số vấn đề lý luận về tiếp công dân và pháp luật tiếp công dân” và “Quy định pháp luật về tiếp công dân trong giai đoạn hiện nay”. 

Bên cạnh việc nghiên cứu những vấn đề chung về tiếp công dân và pháp luật tiếp công dân, đề tài phân tích các yêu cầu hoàn thiện pháp luật về tiếp công dân; tiêu chí hoàn thiện pháp luật và các yếu tố ảnh hưởng đến việc hoàn thiện pháp luật về tiếp công dân; khái quát quá trình hình thành và phát triển pháp luật về tiếp công dân; thực trạng quy định pháp luật và đánh giá mức độ hoàn thiệp pháp luật về tiếp công dân trong giai đoạn hiện nay…

Đa số đại biểu tham dự đều cho rằng, phần lý luận, Ban Chủ nhiệm đề tài cần điều chỉnh lại kết cấu cho phù hợp hơn; làm rõ thêm quan niệm của đề tài về hoạt động tiếp công dân và việc hoàn thiện pháp luật về tiếp công dân; làm rõ thêm đặc điểm, mục đích, ý nghĩa công tác tiếp công dân theo hướng đầy đủ, logic hơn.

 Toàn cảnh hội thảo. 

Bên cạnh đó, ở phần thực trạng, Ban Chủ nhiệm nên làm rõ thêm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện pháp luật tiếp công dân; cần đánh giá kỹ hơn trong phần thực trạng và giải pháp về nội dung và hình thức trong việc hoàn thiện pháp luật về tiếp công dân để đảm bảo tính logic xuyên suốt toàn bộ đề tài. 

Có ý kiến cho rằng, đề tài cần điều chỉnh lại việc chia các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện pháp luật về tiếp công dân về nội dung và hình thức như đã nêu và thay thế các tiêu chí đó bằng các tiêu chí phân loại khác cho hợp lý, toàn diện hơn. Phần giải pháp, đề tài cần bám sát theo các trục nội dung đã được phân tích tại phần lý luận và phần thực trạng đã nêu để đưa ra các giải pháp phù hợp đảm bảo tính logic của đề tài.

Kết thúc Hội thảo, thay mặt Ban Chủ nhiệm, ông Kim cảm ơn sự tham gia và góp ý vào các nội dung nghiên cứu của các biểu tham dự, Ban Chủ nhiệm Đề tài sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện nội dung nghiên cứu Đề tài trong thời gian tới. Theo kế hoạch nghiên cứu, đề tài sẽ được hoàn thiện và đưa ra Hội đồng khoa học Thanh tra Chính phủ đánh giá, nghiệm thu trong năm 2019./.

Lan Anh