Ngay sau khi Luật Tiếp công dân được ban hành, tỉnh Tây Ninh cùng với các địa phương trên cả nước đã nghiêm túc triển khai thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng thường xuyên nghiên cứu, đề ra các chủ trương, biện pháp để chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Tổng kết 3 năm thực hiện Luật Tiếp công dân (từ 1/7/2014 - 1/6/2017) cho thấy, tỉnh Tây Ninh đã đạt được nhiều kết quả tích cực: Các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước được thực hiện hiệu quả. Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được giải quyết nhanh chóng, góp phần xây dựng chính quyền địa phương ngày càng vững mạnh hơn.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến, UBND tỉnh Tây Ninh đã tập trung triển khai thực hiện, chỉ đạo thủ trưởng các cấp, các ngành, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về tiếp công dân nói riêng.

Chỉ tính từ ngày 1/7/2014 - 1/6/2017, toàn tỉnh Tây Ninh đã tổ chức 2.386 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, với 94.722 lượt người tham dự. Ngoài ra, đài truyền thanh các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn đã phát sóng tuyên truyền với thời lượng là 2.426 giờ, triển khai và tập huấn nghiệp vụ về Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ về quy trình tiếp công dân, Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ về quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. UBND tỉnh đã ban hành kèm theo Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 15/4/2015 Kế hoạch thực hiện Đề án 1 - 1133 “về tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn”. Đồng thời, giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức 4 hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về khiếu nại, tố cáo và nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ pháp chế với số lượng 500 người tham dự… Qua đó, giúp cán bộ, công chức và nhân dân có sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật.

Để việc triển khai được thực hiện đồng bộ, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản nhằm chấn chỉnh, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đồng thời sửa đổi, ban hành mới các quy định về tiếp công dân cho phù hợp với quy định của Luật Tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP,  trong đó có Văn bản số 2451/UBND-TD ngày 29/9/2014 về việc chỉ đạo thành lập Ban Tiếp công dân của các huyện, thành phố, Kế hoạch số 2618/KD-UBND ngày 10/10/2014 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

UBND tỉnh còn tổ chức hội nghị trực tuyến đối với các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh để quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân năm 2013 và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ với nội dung yêu cầu thủ trưởng các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc lịch tiếp công dân, gắn công tác tiếp công dân với công tác giải quyết khiếu nại, tăng cường tiếp công dân ở cơ sở, tổ chức đối thoại công khai, giải quyết kịp thời, đúng chính sách, pháp luật ngay từ khi sự việc mới phát sinh.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các cấp, các ngành bố trí cán bộ tiếp công dân có chuyên môn, am hiểu pháp luật, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của công dân, tận tình hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Thực hiện theo quy định của Luật Tiếp công dân, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện kiện toàn tổ chức, hoạt động tiếp công dân các cấp nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn đúng pháp luật.

Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh được bố trí trong khuôn viên có diện tích 1.420m2, gồm 1 hội trường, 1 phòng tiếp dân thường xuyên, 3 phòng làm việc của cán bộ, công chức và 1 kho lưu trữ hồ sơ, được trang bị cơ sở vật chất, công nghệ thông tin để phục vụ cho công tác tiếp công dân của lãnh đạo, thực hiện việc đăng ký tiếp công dân định kỳ thông qua hệ thống bắt số tự động, có hệ thống camera giám sát đặt tại Trụ sở, có phần mềm quản lý, theo dõi xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân và kết nối với cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Ban Tiếp công dân các huyện, thành phố đều được trang bị máy móc thiết bị, bàn ghế, bảo đảm được yêu cầu tiếp dân thường xuyên của các cơ quan cũng như của lãnh đạo huyện, thành phố.

UBND các huyện, thành phố trong tỉnh hướng dẫn chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp phụ trách công tác tiếp công dân ở cấp xã (chủ tịch xã tiếp công dân 1 ngày/tuần, ngoài ra còn thực hiện việc tiếp công dân đột xuất) và phân công công chức tư pháp - hộ tịch kiêm nhiệm công tác tiếp công dân. Bố trí địa điểm tiếp công dân bảo đảm khang trang, thuận tiện (dành 1 phòng riêng trong Trụ sở UBND để tiếp công dân), trang bị phương tiện và các điều kiện làm việc cần thiết phục vụ cho việc tiếp công dân của Đảng ủy, HĐND và UBND cấp xã.

Theo báo cáo tình hình và kết quả thi hành pháp luật về tiếp công dân của UBND tỉnh Tây Ninh, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong tỉnh, từ 1/7/2014 - 1/6/2017, thông qua công tác tiếp công dân cho thấy, tình hình khiếu nại, tố cáo ở địa phương có chiều hướng giảm. Toàn tỉnh đã tiếp 13.785 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị (trong đó, tiếp thường xuyên 6.704 lượt, tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo 7.081 lượt); đến trình bày 9.846 vụ việc; có 159 lượt đoàn đông người. Riêng UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân theo định kỳ 35/41 kỳ; tiếp đột xuất và khảo sát thực tế 14 lần; chủ tịch UBND huyện, thành phố tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo quy định 497 lần với 1.310 lượt người.

UBND tỉnh đã ban hành 6 văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp chấn chỉnh và tăng cường công tác tiếp công dân tại cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh, huyện, thành phố thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc đối với cơ quan, đơn vị, người có trách nhiệm thuộc quyền quản lý của mình trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giao cho Ban Tiếp công dân cùng cấp phối hợp với thanh tra tham mưu thực hiện.

Hàng năm, UBND các cấp đều phê duyệt kế hoạch thanh tra trách nhiệm thủ trưởng để tiến hành thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thi hành pháp luật về tiếp công dân.

Đối với các vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp thường xuyên đến Trụ sở Tiếp dân của tỉnh chủ yếu là vụ việc cũ, đã được địa phương giải quyết và các bộ, ngành Trung ương kiểm tra, rà soát, Thủ tướng Chính phủ xem xét, kết luận, như: Khiếu nại đối với dự án Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Phước Đông - Bời Lời; khiếu nại đòi lại đất Nhà nước giao cho các nông, lâm trường thuộc huyện Tân Biên, Tân Châu; khiếu nại đối với dự án Khu Du lịch núi Bà Đen và một số vụ việc khiếu nại riêng lẻ khác.

UBND tỉnh cũng đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan Trung ương trong việc tiếp công dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, chủ tịch UBND các cấp đã thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong việc thực hiện quy định về tiếp công dân, giúp việc chỉ đạo, xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo được nhanh chóng.

Có thể nói, trong 3 năm qua, UBND tỉnh Tây Ninh và các cấp, các ngành trong tỉnh đã thực hiện tốt các quy định về tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật, góp phần đưa công tác này đi vào nề nếp và có hiệu quả. Thông qua hoạt động tiếp công dân đã giúp thủ trưởng các cấp, các ngành nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo phát sinh trên địa bàn quản lý, gắn công tác tiếp công dân với việc chỉ đạo xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị cũng như gắn với công tác vận động, tuyên truyền, giải thích pháp luật làm cho công dân hiếu biết hơn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình; nhất là quyền khiếu nại, tố cáo đúng theo quy định của pháp luật, từng bước góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Tuy nhiên, hiện nay, việc thực hiện các quy định về tiếp công dân còn có những khó khăn nhất định, cụ thể: Việc quy định tiếp và giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người khi công dân đến Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã mặc nhiên thừa nhận việc khiếu kiện đông người, tạo điều kiện để các công dân liên kết, lôi kéo khiếu kiện nhiều người. Hay như việc buộc lãnh đạo các tỉnh phải ra Hà Nội để tiếp xúc, vận động, đưa công dân trở về địa phương (kể cả những trường hợp đã được địa phương và các bộ, ngành Trung ương giải quyết đúng pháp luật), về chủ trương, vì an ninh, chính trị của đất nước là đúng, nhưng sẽ tạo tiền lệ cho các công dân tiếp tục đến Hà Nội để khiếu kiện nhiều lần.

Bên cạnh đó, còn có một số nội dung quy định chưa cụ thể, như: Quy định thời hạn tố cáo hành vi vi phạm hành chính của cán bộ, công chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ. Quy định trình tự, thủ tục việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo. Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh. Quy định việc xử lý, giải quyết đối với khiếu nại, kết luận đơn tố cáo đã gây không ít khó khăn cho các cấp, các ngành trong việc tiếp, hướng dẫn và xử lý đơn thư.

Thiết nghĩ, đây cũng là những hạn chế, vướng mắc cần được các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu tháo gỡ, để góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới ở Tây Ninh nói riêng và các địa phương trong cả nước nói chung./.

Bảo Anh