Theo UBND tỉnh, tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, toàn đảng, toàn quân, toàn dân, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh vừa ra sức chống dịch, không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan trên địa bàn, vừa tiếp tục thực hiện thành công “Mục tiêu kép” bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân, bảo đảm an sinh xã hội và tạo điều kiện phát triển kinh tế của tỉnh.

Để phong trào thi đua được thực hiện sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân và mang lại hiệu quả thiết thực, UBND tỉnh kêu gọi các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, chủ động, sáng tạo, tạo khí thế thi đua sôi nổi, qua đó ra sức thi đua phấn đấu đạt kết quả cao các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ chủ yếu năm 2021, thực hiện thành công “Mục tiêu kép” là vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa quyết tâm duy trì, phục hồi, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội và bảo đảm đời sống của Nhân dân.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid - 19

Trong đó, yêu cầu nội dung, hình thức tổ chức thực hiện Phong trào thi đua phải đa dạng, phong phú, cụ thể, phù hợp với từng đối tượng và nhóm đối tượng, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, Đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tại địa phương tham gia. Đồng thời, phải kết hợp chặt chẽ các Phong trào thi đua thường xuyên, Phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai với các Phong trào thi đua do Tỉnh ủy, UBND tỉnh phát động, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc tổ chức các Phong trào thi đua phải thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức và bệnh thành tích trong công tác thi đua, khen thưởng.

Nội dung thi đua bao gồm: Thi đua chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước; Thi đua bảo vệ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc; Thi đua phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc; Thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp trong tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch phát động Phong trào thi đua nước rút 5 tháng cuối năm 2021 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, phân cấp và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân, qua đó quyết tâm thực hiện đạt kết quả cao và thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được cấp trên giao hoặc đề ra trong năm 2021.

Tại Bình Thuận (tính từ 27/4/2021 đến 18 giờ ngày 02/8/2021) toàn tỉnh đã ghi nhận 751 ca mắc COVID-19. Trong đó, có 695 ca đang được điều trị tại cơ sở y tế, 56 ca đã điều trị khỏi và xuất viện.

Đình Thuyết