Trước đó, ngày 29/7/2020, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 262/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế “sớm có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vấn đề chi trả chi phí xét nghiệm”.

leftcenterrightdel
 Chi phí xét nghiệm Covid-19 sẽ được thanh toán theo chế độ bảo hiểm y tế. (ảnh: Tuấn Dũng)

Ngày 7/8/2020, BHXH Việt Nam đã có Công văn số 2525/BHXH-CSYT đề nghị Bộ Y tế báo cáo, xin ý kiến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc chi trả xét nghiệm Covid-19 từ quỹ BHYT.

Trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam sẽ chỉ đạo BHXH các tỉnh tạm thời tạm ứng kinh phí để kịp triển khai xét nghiệm Covid-19 cho người có thẻ BHYT đến KCB tại các cơ sở KCB BHYT theo Công văn số 4015/BYT-KHTC và Công văn số 4068/BYT- KHTC ngày 30/7/2020 của Bộ Y tế.

Để bảo đảm thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo đúng quy định, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh thực hiện thanh toán chi phí KCB BHYT theo đúng nội dung hướng dẫn tại Công văn số 2146/BYT-BH và Công văn số 2276/BYT-BH.

leftcenterrightdel
 Người bị nhiễm Covid-19 điều trị tại các cơ sở y tế cũng được thanh toán bảo hiểm y tế theo quy định. (ảnh: Tuấn Dũng)

Đối với người nhiễm Covid-19 điều trị tại bệnh viện dã chiến mới được thành lập, BHXH tỉnh thanh toán các chi phí KCB thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT theo hướng dẫn tại Công văn 2146 và Công văn 2276 với cơ sở KCB BHYT trên địa bàn được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ đầu mối quản lý, cung ứng thuốc, vật tư y tế… phục vụ công tác KCB tại bệnh viện dã chiến đó.

Đối với chi phí xét nghiệm Covid-19, BHXH các tỉnh phối hợp với cơ sở KCB BHYT thống kê chi phí xét nghiệm Covid-19 của các trường hợp người có thẻ BHYT thực hiện xét nghiệm Covid-19 trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Công văn số 4051/BYT-KHTC, gồm: Người bệnh phải thực hiện các biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế tại các cơ sở y tế; người nhiễm Covid-19 đang khám chữa bệnh tại các cơ sở KCB BHYT; các trường hợp được cơ sở KCB BHYT chỉ định thực hiện xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế./.

PV