Tiếp theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 499/TB-UBND ngày 28/7/2020 và Công văn số 7825/UBND-VP ngày 30/7/2020 về tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, UBND tỉnh yêu cầu thực hiện ngay những việc sau đây kể từ 00 giờ, ngày 03/8/2020: Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: quán bar, vũ trường, karaoke; các sự kiện văn hóa - thể thao tập trung đông người; các lễ hội, lễ nghi tôn giáo, hội chợ, hội nghị, hội thảo, hội thao chưa cấp thiết; lễ chào cờ vào sáng Thứ hai hàng tuần tại TT.HCCT tỉnh (các nơi khác do người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định nhưng không tập trung quá 30 người và phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch). Hạn chế tập trung đông người tại tiệc cưới, tang lễ.

Không tập trung quá 30 người và giữ khoảng cách tối thiểu 2m tại nơi công cộng (ngoài trường học, công sở, bệnh viện...). Đề nghị người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ (bán buôn, bán lẻ, xổ sổ kiến thiết, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn...) phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch như: trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc. Nhà máy, công trường, cơ sở sản xuất thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cho công nhân, người lao động.

Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải: hành khách và lái xe phải đeo khẩu trang, bố trí đầy đủ phương tiện, xà phòng, dung dịch sát khuẩn để hành khách rửa tay.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở chịu trách nhiệm xây dựng phương án làm việc cho cơ quan, đơn vị mình một cách phù hợp bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên, người lao động; không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết, không để đình trệ công việc nhất là các công việc có thời gian, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đối với các sự kiện quan trọng phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội phải báo cáo xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền (Tỉnh ủy, UBND tỉnh); đồng thời, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch: đeo khẩu trang, sát trùng tay, ngồi giãn cách; thực hiện giám sát về y tế; không tổ chức liên hoan, tiệc mừng.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phốCăn cứ các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tình hình thực tế tại địa phương chủ động, có biện pháp tích cực, hiệu quả về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Phổ biến 9 biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về tình hình, diễn biến dịch bệnh và khuyến cáo người dân để cao cảnh giác, chủ động và tự giác.

Tổ chức đo thân nhiệt và yêu cầu đeo khẩu trang ngay tại cửa ra vào cơ quan đối với tất cả mọi người đến làm việc, liên hệ công tác. Đối với các cuộc họp, người dự họp phải đeo khẩu trang, hạn chế việc bắt tay, trao đổi ở cự ly gần; rửa tay trước và sau cuộc họp, khử khuẩn bề mặt, các đồ vật tiếp xúc với người dự họp sau mỗi cuộc họp.

Các địa phương có biển căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định việc có tiếp tục hoạt động hay đóng cửa các bãi tắm biển; chủ động có biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, du khách.

Tăng cường úng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh hình thức họp trực tuyến, làm việc qua mạng.

Đối với Sở Y tế: Bảo đảm năng lực cho hệ thống y tế như công cụ, phương tiện, vật tư y tế và cán bộ, nhân lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch.

Tăng cường năng lực xét nghiệm trên diện rộng, nhất là khi có ca nhiễm trong cộng đồng. Khẩn trương rà soát, dự báo nhu cầu xét nghiệm; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức, chỉ đạo mua sắm sinh phẩm, vật tư đáp ứng nhu cầu xét nghiệm; báo cáo UBND tỉnh về vấn đề chi trả chi phí xét nghiệm.

Phối hợp với các sở ngành, địa phương đánh giá mức độ nguy cơ và tham mưu UBND tỉnh kịp thời áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với từng cấp độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 và Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020.

Tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập Tổ thường trực chống dịch Covid-19 khi có dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu: tăng cường kiểm soát chặt chẽ hoạt động của tàu thuyền trước, trong và sau khi đến vùng nước cảng biển thuộc địa phận Bà Rịa - Vũng Tàu; phối hợp với Sở Y tế triển khai các biện pháp phòng chống dịch đối với tàu thuyền và thuyền viên nhập cảnh vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đặc biệt lưu ý kiểm soát chặt chẽ Hoa tiêu lai dắt tàu nước ngoài cập cảng phải đảm bảo thực hiện cách ly y tế theo quy định, đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch trước khi lên bờ thực hiện giao dịch.

Đình Thuyết