Cụ thể, UBND tỉnh có văn bản số 1342/UBND-VHXH yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện nghiêm các nội dung như: Tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả, đầy đủ, nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; ưu tiên nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh, kiên quyết không để lây lan trên diện rộng; đẩy mạnh thực hiện chiến lược khoanh vùng nhanh, phong tỏa hẹp, truy vết thần tốc, xét nghiệm rộng và nhanh; thực hiện chiến dịch phòng, chống dịch hiệu quả cả về y tế và kinh tế - xã hội, bảo đảm thực hiện mục tiêu kép.

Đề cao trách nhiệm, quyết tâm, chủ động, quyết liệt hơn nữa trong thực hiện công tác phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị và trên địa bàn quản lý. Thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ", bình tĩnh ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan nhà nước từ tỉnh đến cơ sở có trách nhiệm gương mẫu thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel
Tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra, nhất là thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo Y tế); đặc biệt là bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, không tụ tập đông người, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch tại công sở, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ...; xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Kiểm soát chặt chẽ việc bảo đảm an toàn tại các cơ sở sản xuất kinh doanh. Các khu, cụm công nghiệp, doanh nghiệp phải có phương án phòng, chống dịch phù hợp khi tiến hành hoạt động sản xuất. Các cơ quan chức năng tăng cường việc thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời tạo điều kiện, không gây ảnh hưởng xấu đến các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục tập trung, tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, ngăn chặn hiệu quả các trường hợp xuất cảnh, nhập cảnh trái phép và buôn lậu qua tuyến biên giới. Khi phát hiện các trường hợp vi phạm thì phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật; kiên quyết không để nguồn bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào địa bàn Long An.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, huyện thông tin, khuyến khích các tổ chức, cá nhân ưu tiên sử dụng dịch vụ công trực tuyến; kịp thời trả kết quả giải quyết bằng các hình thức phù hợp, nhất là việc trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo yêu cầu.

Văn bản cũng yêu cầu Sở Y tế, theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh để trao đổi, thống nhất với các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo của tỉnh triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với từng thời điểm, từng địa bàn cụ thể, không để bị động, bất ngờ.

Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở y tế (kể cả cơ sở y tế, phòng khám tư nhân) trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý trách nhiệm người đứng đầu tại các đơn vị, cơ sở vi phạm, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát lập danh sách người lao động từ các vùng dịch trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết tại các doanh nghiệp để phối hợp với ngành Y tế thực hiện kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.

Yêu cầu các Doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành Trung ương và chỉ đạo của UBND tỉnh, đặc biệt là các biện pháp khử trùng, diệt khuẩn, bảo đảm khoảng cách an toàn trong các phân xưởng, nhà máy sản xuất; yêu cầu cán bộ, nhân viên, công nhân, người lao động đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn theo hướng dẫn, khuyến cáo của cơ quan y tế.

Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan thành lập các đoàn kiểm tra việc tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch của các doanh nghiệp.

Sở Giao thông Vận tải phối hợp Công an tỉnh và các ngành chức năng liên quan: Tăng cường hướng dẫn các doanh nghiệp vận tải thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tại các bến xe và trên các phương tiện giao thông công cộng.

Thực hiện kiểm soát chặt chẽ các chuyến xe đi về từ vùng dịch để có biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả.

Tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành của các đơn vị này và hành khách, đảm bảo không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo cho hành khách khi tham gia các phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn quản lý.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế, Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các ngành chức năng liên quan tiếp tục thông tin kịp thời, đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với công tác phòng, chống dịch bệnh; công khai, minh bạch về diễn biến dịch; tập trung thông tin yêu cầu 5K trong phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế, các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Nội dung thông tin, tuyên truyền phải có sự biên tập, chọn lọc cụ thể, đảm bảo ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Đình Thuyết