Báo cáo tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 và 9 tháng đầu năm 2021 của UBND tỉnh Trà Vinh gửi Thanh tra Chính phủ cho thấy, 01 cá nhân thuộc HĐND xã Tân Bình, huyện Càng Long đã có hành vi lập chứng từ khống quyết toán theo dự toán nguồn ngân sách của xã chi cho các hoạt động của HĐND nhưng thực tế không chi mà chiếm đoạt số tiền 21,47 triệu đồng.

Theo Báo cáo, trong kỳ các cơ quan chức năng tại địa phương đã thực hiện 76 cuộc thanh tra tại 140 đơn vị; phát hiện sai phạm về kinh tế số tiền 63.921 triệu đồng và 33.734 m2 đất.

Nội dung sai phạm chủ yếu về công tác quản lý thu chi tài chính; về thực hiện thủ tục hành chính về đất đai; về miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 118-TTg ngày 27/2/1996 và 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi hơn 51 tỷ đồng; xử lý kỷ luật 94 cá nhân (theo thẩm quyền các cơ quan đã xử lý hành chính 58 cá nhân). Ngoài ra, đã kiến nghị kiểm điểm 18 tổ chức, 257 cá nhân.

Về hình sự, đã chuyển cơ quan cảnh sát điều tra 4 vụ với 27 đối tượng (2 vụ với 25 đối tượng có hành vi cấu kết với nhau, lợi dụng đối tượng chính sách để trục lợi làm thất thu ngân sách nhà nước; 1 vụ với 1 đối tượng thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước và vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và 1 vụ sai phạm về công tác quản lý và sử dụng tài chính).

leftcenterrightdel
Xã Tân Bình, huyện Càng Long. Ảnh: Cổng TTĐT Trà Vinh

Báo cáo khẳng định, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo quyết liệt công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử và giải quyết tố cáo liên quan đến tham nhũng. Các cơ quan chức năng đã tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát để kịp thời ngăn chặn và xử lý hành vi tham nhũng.

Bên cạnh những mặt làm được, UBND tỉnh Trà Vinh cũng thẳng thắn nhìn nhận tồn tại, hạn chế như công tác tự kiểm tra nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị đôi lúc chưa được thực hiện thường xuyên để phát hiện hành vi tham nhũng có nguyên nhân từ việc vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng chưa được phát huy, có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát nội bộ để tự phát hiện vi phạm. Một số người đứng đầu đơn vị, địa phương thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn dẫn đến xảy ra sai phạm, những sai phạm này có nguy cơ dẫn đến tham nhũng.

Đăng Tân