TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE QUẢNG NINH: Chặng đường 5 năm dựng xây và phát triển

 

Trung tâm Sát hạch lái xe Quảng Ninh (TTSHLX QN) được thành lập theo Quyết định số 4223/QĐ - UBND ngày 14/11/2005 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Trung tâm được đầu tư trên 16 tỷ đồng từ nguồn ngân sách, xây dựng theo tiêu chuẩn loại I (đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe các hạng từ A - F...), trên tổng diện tích mặt bằng 3,2ha (theo tiêu chuẩn quy định đảm bảo 10 t́nh huống).

Các hạng mục công tŕnh thuộc Trung tâm đă được xây dựng gồm: Sân băi sát hạch; nhà điều hành có diện tích 750m2; các thiết bị dùng trong công tác giảng dạy, sát hạch, chấm thi tự động đều được đầu tư mới đồng bộ theo công nghệ tiên tiến của nước ngoài do chuyên gia Hàn Quốc lắp đặt. Do nhu cầu học lái xe của xă hội ngày càng tăng, nên việc ôn luyện và Sát hạch tại Trung tâm tăng lên đáng kể hàng năm (khoảng 20 đến 30%). Qua hơn 4 năm hoạt động, Trung tâm đă tổ chức ôn luyện và sát hạch cho hơn 80.000 học viên sát hạch ô tô và mô tô; hàng năm nộp ngân sách nhà nước từ 2,5-3 tỷ đồng.

Có thể nói, công tác sát hạch cấp bằng lái xe ôtô, là cửa gác quan trọng nhất để đảm bảo chất lượng đào tạo, cấp giấy phép lái xe. Bên cạnh việc nâng cao tay nghề, tŕnh độ hiểu biết và chấp hành hiểu biết pháp luật GTĐB th́ việc đầu tư nâng cấp trang thiết bị đảm bảo tính chính xác, công bằng cũng như chất lượng cho ôn luyện và sát hạch sẽ góp phần giảm thiểu TNGT.

Tuy nhiên, qua quá tŕnh hoạt động trên 4 năm các đầu xe phục vụ việc ôn luyện sát hạch ô tô hạng B và C đă xuống cấp dẫn đến khó khăn trong việc sắp xếp ôn luyện và sát hạch. Cùng với đó hệ thống chấm điểm tự động do nhà thầu Hàn Quốc cung cấp cho nên việc mua thiết bị thay thế sửa chữa, khắc phục không dễ. Về sân băi, do thiết kế ban đầu chỉ có 1 bài sát hạch ghép dọc đối với xe hạng B, trong khi đó nhu cầu ôn luyện, sát hạch hạng xe này lớn hơn các hạng khác cho nên Trung tâm gặp rất nhiều bất cập...

Trước những khó khăn như vậy, được sự quan tâm của các cấp, các ngành của tỉnh, Trung tâm được đầu tư trên 9 tỷ đồng để nâng cấp trang thiết bị. Để đảm bảo cho hoạt động ôn luyện và sát hạch cho các học viên nên ngay đầu năm 2010 Trung tâm đă tiến hành cải tạo nâng cấp các hạng mục như: đầu tư mới thêm 8 xe ô tô phục vụ sát hạch hạng B2, 2 xe tải hạng C và 1 xe container để phục vụ sát hạch và nâng cấp hạng FC; mở rộng thêm một “chuồng xe” hạng B (bài ghép dọc đối với xe hạng B); bảo dưỡng sửa chữa mặt sân nhằm tăng độ chính xác của các thiết bị cảm ứng; nâng cấp thay thế hệ thống thiết bị chấm thi tự động của Hàn Quốc sang của Việt Nam do Hăng EnCom (TP Hồ Chí Minh) sản xuất...

Vừa qua, việc cải tạo nâng cấp Trung tâm đă hoàn thành. Các học viên thực hành tại sân băi của Trung tâm cho biết: Khi ôn luyện và sát hạch thực hành do hệ thống chấm điểm tự động đảm nhiệm, các máy tính đều gắn với bộ phận cảm ứng giám sát 10 bài thi thực hành trong h́nh cho nên các thiết bị cảm ứng của Trung tâm có độ chuẩn xác cao không c̣n lư do trượt v́ lỗi của thiết bị sẽ tạo ra tâm lư tin tưởng cho các học viên.

Tại Hội nghị tổng kết công tác đào tạo, sát hạch cấp đổi giấy phép lái xe; bằng phương tiện thủy nội địa năm 2009, triển khai nhiệm vụ năm 2010, Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh đă đánh giá: Trong năm 2009, Công tác đào tạo, sát hạch cấp đổi giấy phép lái xe TTSHLX QN có chuyển biến tốt trên nhiều mặt, duy tŕ nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác, thực hiện tốt Luật giao thông đường bộ.

Trao đổi với chúng tôi, Giám đốc Trung tâm Trần Mạnh Hùng cho biết, thời gian qua TTSHLX QN được sự quan tâm của Tỉnh và của Sở GTVT, được sự phối hợp tốt của Ban sát hạch, các cơ sở đào tạo lái xe trong Tỉnh và nhất là sự đoàn kết, ư thức trách nhiệm của CBNV Trung tâm. TTSHLX QN sẽ cố gắng hơn nữa phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để xứng đáng với niềm tin mà các cấp nghành lănh đạo và các học viên đă dành cho Trung tâm.

 

Thái Phương Sáng