Các nhà lãnh đạo chính trị, các nhà lập pháp cùng với giới đầu tư thảo luận về tiến trình chuyển đổi sang sử dụng và sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng sạch, đồng thời đẩy mạnh các dự án liên kết điện năng giữa các nước, dự án đầu tư vào năng lượng sạch.

Chủ tịch EP Antonio Tajani (An-tô-ni-ô Ta-gian-ni) đã đề cao vai trò tiên phong của cơ quan lập pháp này trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu với các dự án đầu tư và mục tiêu tham vọng nhằm thúc đẩy sử dụng hiệu quả năng lượng và năng lượng tái tạo, xây dựng một thị trường năng lượng đồng nhất.

Các nhà lãnh đạo châu Âu và chuyên gia đều nhất trí rằng các nền kinh tế Lục địa Già hiện cần ưu tiên cho đầu tư tư nhân và nhà nước để đồng thời đạt được các mục tiêu chống biến đổi khí hậu trong khuôn khổ Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu, và vừa thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm.

Liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch EC phụ trách việc làm, tăng trưởng và cạnh tranh Jyrki Katainen (Ghi-ki Ca-tai-nen) cho rằng từ năm 2021, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) cần bổ sung thêm 116 tỷ USD/năm vào ngân sách để có thể hoàn thành các mục tiêu năng lượng và khí hậu vào năm 2030.

Theo tính toán của các quan chức châu Âu, để đạt các mục tiêu năng lượng vào năm 2030, trong giai đoạn từ năm 2020 tới thời điểm đó, EU cần đầu tư 379 tỷ euro (tương đương 439 tỷ USD)/năm cho các dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng và sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng sạch./.    

Dương Thái