Công ty này thừa nhận, đã âm mưu với những người khác vi phạm Đạo luật Thực hành Tham nhũng nước ngoài (FCPA) từ năm 2000 đến 2016 bằng cách tham gia một kế hoạch hối lộ và làm sai lệch sổ sách, hồ sơ và do không thực hiện kiểm soát kế toán nội bộ hợp lý, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết.

Một trong những công ty con của công ty Ericsson là Ericsson Ai Cập, đã nhận tội tại Quận phía Nam New York với tội danh âm mưu vi phạm các điều khoản chống hối lộ của FCPA.

Việc nhận tội có thể phải chịu thêm các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc bao gồm thu hồi giấy phép nhưng công ty vẫn có thể thương lượng miễn trừ để đảm bảo họ có thể tiếp tục hoạt động.

Ericsson cho biết, họ đã xem xét chương trình chống tham nhũng của mình và thực hiện các biện pháp để cải thiện các vấn đề đạo đức về liêm chính./.

PV Theo REUTERS