Nhóm Đánh giá thực thi và Nhóm Phòng ngừa là những nhóm liên Chính phủ mở rộng do Hội nghị các quốc gia thành viên UNCAC thành lập. Nhóm Đánh giá thực thi có chức năng giám sát quá trình đánh giá, từ đó nhận diện các thách thức và thực tiễn tốt, xem xét các nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật để đảm bảo thực thi UNCAC một cách hiệu quả. Nhóm Phòng ngừa có chức năng tư vấn và hỗ trợ Hội nghị quốc gia thành viên UNCAC về các biện pháp phòng ngừa theo Chương II của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng. 

leftcenterrightdel
 Ảnh chụp tại Phiên họp trực tuyến. Ngọc Vân
Phiên họp lần thứ 12 của Nhóm Phòng ngừa và Nhóm Đánh giá thực thi lần này diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, đã có những tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế, các hoạt động chính trị và xã hội toàn cầu, đặc biệt về mặt y tế. Trước tình hình đó, Ban Thư ký Hội nghị các quốc gia thành viên UNCAC đã quyết định tổ chức các cuộc họp theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Theo đó, mỗi quốc gia có thể cử hai đại diện dự trực tiếp các phiên họp tại Trụ sở Cơ quan Liên hợp quốc về Phòng chống Ma túy và Tội phạm (UNODC) tại Áo, những trường hợp không tham dự trực tiếp được thì sẽ họp trực tuyến. 

Các phiên họp diễn ra dưới sự điều hành của Ông Harib Saeed al-Amimi (Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất), Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên lần thứ 8 (COSP8); với sự tham dự trực tuyến và trực tiếp của các đại diện từ 103 quốc gia thành viên, đại diện các cơ quan, tổ chức khu vực châu Âu, châu Mỹ La-tinh và các cơ quan của Liên hợp quốc, quan sát viên của của các hiệp hội, tổ chức liên Chính phủ.

Phiên họp lần này của hai nhóm đã tập trung vào nhiều chủ đề quan trọng: (i) Trách nhiệm của pháp nhân đối với các tội tham nhũng; (ii) Tính hiệu quả, phù hợp và răn đe của các biện pháp xử phạt hành vi tham nhũng; (iii) Nhu cầu và biện pháp hỗ trợ kỹ thuật để các quốc gia, đặc biệt là quốc gia đang phát triển, thực thi Công ước một cách có hiệu quả; (iv) Vai trò của Quốc hội/Nghị viện và các cơ quan lập pháp khác trong việc đẩy mạnh thực thi Công ước; (v) Vai trò của các cơ quan kiểm toán tối cao trong phòng, chống tham nhũng.

Ngoài ra, các đại biểu đã đưa ra những đề xuất, kiến nghị về các vấn đề kỹ thuật cũng như các trọng tâm ưu tiên trong thời gian tới và xây dựng chương trình dự kiến cho phiên họp lần thứ 13 của 02 nhóm công tác.

Ngọc Vân