Phiên họp thứ 30 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 12.1.2019.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV đã thảo luận về Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi).

leftcenterrightdel
Bộ trưởng Công an Tô Lâm tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV vừa qua. Ảnh: Quochoi.vn 

Tại đây, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga đã chỉ ra 3 điểm mà Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) cần phải hoàn thiện, cụ thể:

Thứ nhất, báo cáo đánh giá tác động của Luật đã được bổ sung nhưng nhìn chung vẫn sơ sài, chưa đánh giá đầy đủ, kỹ lưỡng tác động của nhiều chính sách, nội dung mới, quan trọng, cơ bản của dự án Luật như trình tự, thủ tục thi hành án hình sự (THAHS) đối với pháp nhân thương mại (PNTM).

Thứ hai, Dự án Luật chưa cụ thể hoá quy định của Hiến pháp về bảo đảm quyền con người, quyền công dân đối với phạm nhân.

Theo Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Quốc hội, dự thảo Luật đã bổ sung quy định về thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại.

Đây là quy định mới, ở nước ta chưa có tiền lệ, chưa có kinh nghiệm thực tiễn, nhưng trong Báo cáo đánh giá tác động, Cơ quan soạn thảo chỉ đưa ra 2 phương án để lựa chọn là: Có quy định hay không quy định thành một Chương trong Luật mà chưa đánh giá cụ thể về tính khả thi của việc thi hành từng loại hoạt động phạt đối với pháp nhân thương mại.

Từ đó, Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chính phủ hoàn thiện Báo cáo đánh giá tác động về những nội dung nêu trên.

Thứ ba, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp cho biết, dự thảo Luật vẫn còn tới 13 điều giao Chính phủ quy định chi tiết.

Theo Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp, hồ sơ dự án Luật đã bổ sung một số dự thảo văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn.

Tuy nhiên, theo Uỷ ban Tư pháp, về cơ bản, các dự thảo này còn hình thức, nội dung chưa đáp ứng được yêu cầu.

Đặc biệt, có dự thảo văn bản hướng dẫn nội dung không phù hợp với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật.

Tài liệu về kinh nghiệm quốc tế trong Hồ sơ Dự án Luật còn hình thức, chưa sát với nội dung, còn thiếu nhiều thông tin cần tham khảo liên quan đến các nội dung mới đưa vào dự thảo Luật.

Do đó, Uỷ ban Tư pháp đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung tài liệu, kinh nghiệm quốc tế đối với các nội dung lớn được sửa đổi, bổ sung của dự án Luật này.

Cũng để phục vụ cho phiên họp thứ 30 của UBTPQH, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Y tế phối hợp chuẩn bị Báo cáo về các vấn đề còn có ý kiến khác nhau của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Theo LĐO