Đó là chia sẻ của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân khi đề cập đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh lần thứ 22, khóa X, sáng 29/11.

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, nếu có sai sót thì phải nghiêm túc, thẳng thắn nhận sai sót và chân thành với nhân dân, với cán bộ, với Đảng để sửa chữa khuyết điểm. Chính cách tiếp cận đó sẽ góp phần củng cố niềm tin, vị trí của Đảng; đồng thời những việc Thành phố đã làm với chủ trương đúng đắn, có kết quả thì phải tiếp tục thực hiện một cách quyết liệt và thông tin rộng rãi đến nhân dân để người dân thấy rằng xu thế chung của Thành phố và cả nước là tiếp tục đi lên. Cần khuyến khích sức sáng tạo của cán bộ, đảng viên và nhân dân, triển khai các giải pháp mới để vừa khẳng định truyền thống năng động sáng tạo, vừa khắc phục yếu kém, hạn chế.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, việc đánh giá trách nhiệm người đứng đầu là rất quan trọng. Khi đánh giá, ngoài định tính thì cần có sự định lượng để xác định trách nhiệm. Dẫn chứng về lĩnh vực đầu tư công, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết, nguồn lực đã có nhưng nhiều sở - ngành chưa sử dụng tốt nguồn lực đầu tư công, việc giải ngân còn chậm. Việc giải ngân đầu tư công của một số đơn vị chưa đạt yêu cầu đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đã đưa ra các con số cụ thể, trong đó có 2 đơn vị là: Trung tâm điều hành các chương trình chống ngập nước Thành phố, Sở Giao thông Vận tải - đây là hai đơn vị phụ trách 2 lĩnh vực mà người dân đang dành nhiều sự quan tâm cũng như có nhiều bức xúc trong thời gian qua, song việc giải ngân tới thời điểm này không tới 60%. Đối với các quận, huyện cũng chỉ có 6/24 quận, huyện giải ngân trên 60%, trong đó có 4 quận đạt trên 70%. Thậm chí có những đơn vị giải ngân rất thấp, như: quận 1 đạt 22%, quận Gò Vấp đạt 29%, quận 10 đạt 20%, quận Bình Thạnh đạt 10%, quận Tân Bình đạt 5,3%... Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đặt câu hỏi vậy trách nhiệm của người đứng đầu ở đây như thế nào?

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc Hội nghị. 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, sau hội nghị, trong đợt tổng kết cuối năm, các đơn vị phải rà soát, kiểm điểm việc sử dụng ngân sách đầu tư công trong 3 năm qua, từ đó đề xuất biện pháp thay đổi, xử lý, không thể để tiếp tục xu hướng này trong những năm còn lại.

Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, việc tăng cường thông tin chính thống kịp thời, đầy đủ về tình hình đất nước, Thành phố và thế giới là rất quan trọng, giúp người dân hiểu về chủ trương, dự án của Thành phố mà người dân quan tâm. Đây là vấn đề cần được các đại biểu thảo luận tại Hội nghị lần này.

Đối với lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, về tổng thể nguồn thu năm 2018 của Thành phố không có thay đổi. Tổng mức đầu tư xã hội trên địa bàn có hạn do nguồn thu ngân sách để lại cho Thành phố trong năm nay chỉ là 18%, nguồn thưởng từ thu ngân sách vượt chỉ tiêu (nếu có) theo Nghị quyết số 54 của Quốc hội phải năm sau mới có hiệu lực, khai thác nguồn lực từ các dự án thực hiện theo hình thức BT chưa được tháo gỡ khó khăn, khai thác nguồn lực từ tài sản công triển khai còn chậm.

Trong bối cảnh đó, việc Thành phố duy trì tổng đầu tư xã hội đạt 35% và tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,3% theo kế hoạch là một nỗ lực lớn. Những hoạt động có kế hoạch trong phát triển: công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, khởi nghiệp, phát triển y tế… đã đạt và có nội dung vượt kế hoạch; an toàn thực phẩm có nhiều cố gắng. Có những hoạt động cần thiết Thành phố đã làm nhanh, trong đó HĐND Thành phố đã thông qua chương trình sữa học đường, sắp tới xem xét thông qua giảm học phí THCS về mức tối thiểu.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, trong quá trình thảo luận tại Hội nghị lần này, các đại biểu cần làm rõ những nội dung gì theo kế hoạch đã làm tốt; nội dung nào có bổ sung nội dung mới, những lĩnh vực nào còn chậm; chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém đồng thời rút ra được kinh nghiệm gì?


leftcenterrightdel
Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình làm việc của Hội nghị. 

Đồng chí cho biết, thực tế trong toàn bộ cơ chế quản lý thì cải cách hành chính là khâu còn nhiều khó khăn, ách tắc. Thành phố đã phát động đợt thi đua cao điểm cải cách hành chính trong thời gian 3 tháng cuối năm 2018. Ban Thường vụ Thành ủy đề xuất, năm 2019 là năm cải cách hành chính, tạo đột phá về công tác này vì doanh nghiệp, vì người dân Thành phố. Cùng với đó, trong năm 2019, Thành phố sẽ tập trung triển khai quyết liệt Nghị quyết số 54. Năm 2019 còn có hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ, đây là dịp để Thành phố đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, quan tâm đến những vấn đề của người dân, giải quyết căn bản khiếu nại kéo dài của người dân. Cùng với đó là các hoạt động hướng tới Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI.

Theo lịch trình, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh lần thứ 22, khóa X diễn ra trong 2,5 ngày, sẽ làm việc về nhiều nội dung quan trọng.

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về: Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 10 - NQ/TU của Thành ủy khóa X về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019; Báo cáo tổng kết việc thực hiện Kết luận số 253 - KL/TW ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Hội nghị Thành ủy lần thứ 15 khóa X về nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019; Báo cáo tổng kết chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Hội nghị cũng thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo 1 năm thực hiện Kết luận số 21 - KL/TW ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh; Báo cáo 1 năm thực hiện Quy định số 1374 - QĐ/TU ngày 1 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Báo cáo 1 năm thực hiện Đề án Đô thị thông minh năm 2018.

Cùng với đó, các đại biểu sẽ thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 35 - CtrHĐ/TU ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TW ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 38 - CtrHĐ/TU ngày 8 tháng 7 năm 2008 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 20 - NQ/TW ngày 28 tháng 1 năm 2008 của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ưởng Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 42 - CTrHĐ/TU ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với Đề án phát huy trí thức trẻ, nhà khoa học trẻ trong phát triển, ứng dụng khoa học - công nghệ góp phần phát triển kinh tế - xã hội Thành phố; Báo cáo dự toán tổng thu, tổng chi ngân sách Đảng bộ Thành phố năm 2019./.Theo dangcongsan.vn