Hoàn thành toàn diện Kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng

Năm 2019, toàn ngành Kiểm toán đã nỗ lực tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tích cực đổi mới với tinh thần quyết liệt và trách nhiệm, KTNN đã hoàn thành toàn diện Kế hoạch công tác năm 2019 đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực công tác.

Trong đó, quá trình xây dựng kế hoạch kiểm toán năm 2019 được thực hiện chủ động; phối hợp tốt với Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh, ngành, tham gia ý kiến của các cơ quan có liên quan, đảm bảo tuân thủ pháp luật, khoa học, chặt chẽ, minh bạch nên đã tránh trùng lặp giữa kiểm toán và thanh tra, đã công khai với 212 cuộc kiểm toán.

Ngoài việc chú trọng đổi mới công tác lập kế hoạch kiểm toán năm, KTNN tiếp tục tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch kiểm toán của từng cuộc kiểm toán thông qua việc áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin. Do đó, hầu hết kế hoạch kiểm toán của các đoàn kiểm toán đã tập trung phân tích, đánh giá sâu, đầy đủ thông tin, tài liệu thu thập được; rút ngắn thời gian kiểm toán tại đơn vị.

leftcenterrightdel
 Các tập thể, cá nhân thuộc Kiểm toán nhà nước được tặng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước (Ảnh: Minh Nguyệt)

Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch kiểm toán năm 2019, Tổng KTNN đã ban hành và quyết liệt chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, sát hợp, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả và hiệu lực hoạt động của kiểm toán. Đặc biệt, luôn chú trọng bám sát các nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước; luôn quan tâm thực hiện trọng tâm kiểm toán các vấn đề nổi cộm, nhạy cảm, tiềm ẩn rủi ro, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Tập trung đánh giá về cơ chế, chính sách, qua đó kịp thời kiến nghị khắc phục, hoàn thiện, bịt lỗ hổng thất thoát, lãng phí từ cơ chế, chính sách.

Năm 2019, KTNN thực hiện 212 cuộc kiểm toán. Với các giải pháp tổ chức, chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm toán quyết liệt và đồng bộ, cùng sự nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, đến nay ngành đã hoàn thành và phát hành 248/290 Báo cáo kiểm toán theo đúng kế hoạch kiểm toán năm 2019. Các cuộc kiểm toán đã kết thúc đều thực hiện đúng mục tiêu, tiến độ đề ra, chấp hành tốt Quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn KTNN, Quy tắc ứng xử của kiểm toán viên nhà nước. 100% các cuộc kiểm toán đều phát hành Báo cáo kiểm toán trước ngày 31/12/2019.

Tổng hợp kết quả xử lý tài chính đến 31/12/2019 là 72.837 tỷ đồng. Trong đó, tăng thu ngân sách nhà nước 10.276 tỷ đồng, giảm chi ngân sách nhà nước 16.829 tỷ đồng, kiến nghị khác là 45.732 tỷ đồng. Ngoài ra, KTNN đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế 154 văn bản nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, chính sách tránh thất thoát, lãng phí; kiến nghị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với nhiều tập thể và cá nhân.

Có giải pháp tăng tỷ lệ thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và đồng tình cao với các đề nghị, kiến nghị, đề xuất của KTNN. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Bộ, ngành, các cơ quan phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để KTNN thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu KTNN luôn luôn đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, quán triệt và thể chế hóa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào hoạt động của KTNN. Chủ động phối hợp và cung cấp các thông tin kịp thời, xác thực, phục vụ cho hoạt động của Quốc hội, cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, HĐND các địa phương cũng như công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật, trong đó tập trung kiểm toán Ngân sách nhà nước năm 2019 để phục vụ cho nội dung đánh giá 5 năm thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia và kế hoạch đầu tư trung hạn gia đoạn 2016 – 2020.

“Trong hoạt động tôi đề nghị KTNN và từng kiểm toán viên nhà nước phải luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, trách nhiệm, trung thực, đảm bảo nguyên tắc hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Đồng thời, không ngừng tăng cường công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, chính quy, từng bước hiện đại hóa trong hoạt động, đảm bảo cho công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ, phân tích, đánh giá chính xác nguyên nhân để có giải pháp tăng tỷ lệ thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (ảnh: Minh Nguyệt)

Bên cạnh đó, khẩn trương triển khai kế hoạch thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước. Luật Kiểm toán nhà nước có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020, do đó để những quy định của Luật sớm đi vào thực tế, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu KTNN phải rà soát lại xem những điều gì cần hướng dẫn, cần phải giải thích… để hiểu đúng, hiểu rõ. Mặt khác, KTNN cũng phải rà soát những văn bản pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới liên quan đến hoạt động kiểm toán và tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu KTNN tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán nhằm đem lại sự phát triển đột phá, tham gia vào sự phát triển của nền kinh tế số và thích ứng linh hoạt với sự thay đổi nhanh chóng của thời đại công nghệ 4.0, như: Liên thông phần mềm báo cáo với Quốc hội, trừ những tài liệu mật… Chủ tịch Quốc hội mong rằng KTNN sẽ có bước tiến mới trong việc áp dụng công nghệ thông tin. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng lưu ý KTNN tăng cường công nghệ thông tin phải song hành với việc đảm bảo an toàn an ninh mạng.

Đồng thời, kiện toàn công tác cán bộ, xây dựng đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, kiểm toán viên trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiến thức, kinh nghiệm phong phú, tính chiến đấu cao, phương pháp công tác khoa học. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát, giám sát trong hoạt động công vụ. 

Mặt khác, phải có biện pháp, phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng, gương mẫu, liêm chính của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của KTNN. Kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm những cá nhân có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật và những biểu hiện sai trái, tiêu cực trong hoạt động kiểm toán cũng như suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống./.

Minh Nguyệt