leftcenterrightdel
Ảnh: VGP/Lê Sơn 

 

Theo ông Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Trưởng đoàn kiểm tra, thông qua công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc để nắm tình hình, đánh giá sự lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả công tác phòng, chống  tham nhũng, qua đó, phát hiện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, làm rõ nguyên nhân, chỉ đạo biện pháp chấn chỉnh, khắc phục nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đối với công tác này.

Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc phải được tiến hành theo kế hoạch đề ra. Việc xem xét, đánh giá, kết luận, chỉ đạo phải bảo đảm chính xác, khách quan, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nếu có sai phạm.

Phát biểu tại buổi công bố Kế hoạch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Trưởng đoàn kiểm tra nêu rõ: Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, Đoàn kiểm tra có điều kiện để nắm tình hình, đánh giá sự lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng. Qua đó, kịp thời ghi nhận, phát hiện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, làm rõ nguyên nhân để chỉ đạo biện pháp chấn chỉnh, khắc phục nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng tại Tỉnh uỷ Phú Thọ nói riêng và cả nước nói chung.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Tỉnh uỷ Phú Thọ chỉ đạo các cấp uỷ, lãnh đạo các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với Đoàn công tác, chuẩn bị nội dung báo cáo, hồ sơ, tài liệu và sắp xếp thời gian, lịch làm việc để đợt kiểm tra đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Theo Lê Sơn (Chinhphu.vn)