Vừa qua, Đoàn công tác do đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN (Ban Chỉ đạo)  làm Trưởng đoàn đã công bố kết quả đợt kiểm tra.

leftcenterrightdel
Hình ảnh tại buổi công bố 

Báo cáo kết quả của Đoàn công tác số 6 cho thấy, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về nội chính và PCTN, như: Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”, Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về chống các biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống liên quan đến lợi ích nhóm, tiêu cực, tham nhũng; lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát công tác PCTN nói chung, công tác thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm nói riêng; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tích cực phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, sai phạm về kinh tế; chỉ đạo xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng và xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên có liên quan đến tham nhũng, sai phạm về kinh tế; lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Thường trực Tỉnh ủy kịp thời cho chủ trương xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, cơ bản bảo đảm việc xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật, phù hợp với tình hình của địa phương và đúng quy định tại Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị (khóa X).

Qua công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, đã thi hành kỷ luật đối với 479 đảng viên và 11 tổ chức đảng, trong đó có 27 vụ việc liên quan đến tham nhũng, kinh tế. Ngành Thanh tra tiến hành 353 cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội; qua thanh tra chuyển Cơ quan điều tra 11 vụ việc; thu hồi tài sản tham nhũng, tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát do sai phạm về kinh tế hơn 60 tỷ đồng.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Minh Trí phát biểu tại buổi công bố  

Cơ quan điều tra đã phát hiện, điều tra 22 vụ/44 bị can về các tội danh tham nhũng, kinh tế. Viện kiểm sát nhân dân truy tố 21 vụ/41 bị can về tội tham nhũng, kinh tế. Tòa án nhân dân xét xử 21 vụ/41 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn công tác số 6 cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Một số cấp ủy đảng, lãnh đạo một số tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác PCTN; công tác phát hiện tham nhũng, sai phạm về kinh tế còn ít; việc thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế thấp; mức án tuyên một số vụ án tham ô tài sản còn nhẹ; việc kiến nghị xử lý trách nhiệm người đứng đầu chưa được quan tâm đúng mức; việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm còn hạn chế…

Đoàn công tác cũng đã kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý đối với một số vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng, kinh tế, bảo đảm sự nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo, Trưởng Đoàn công tác số 6 ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận đối với việc triển khai Kế hoạch 64-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo. Tỉnh ủy đã đưa “Kiểm tra, giám sát công tác PCTN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020” vào Chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đã khẳng định quyết tâm chính trị của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN ở địa phương và đã đạt được những kết quả quan trọng. 

Đồng chí Trưởng Đoàn công tác đã trao đổi những nội dung có liên quan đến kết quả kiểm tra, giám sát của Đoàn công tác; đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, khắc phục hạn chế mà Đoàn công tác đã chỉ ra, nhằm đẩy mạnh công tác PCTN trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới./.                         

Theo Huyền Thu

Báo điện tử ĐCS