Ngày 11/10, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện các chương trình phối hợp về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; giám sát, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại tố cáo ở cơ sở. Tham dự Hội nghị có các Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ; Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và ông Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam và đại diện các cơ quan Nhà nước ở Trung ương.

Theo báo cáo tại Hội nghị, ngay sau khi Chương trình phối hợp số 01-CTPH/MTTQ-TTCP-BTP-HLG-LĐLS được ban hành, hầu hết các địa phương đã chủ động xây dựng dự thảo, tổ chức ký kết Chương trình phối hợp và kế hoạch triển khai thực hiện hằng năm, trong đó phân công cụ thể trách nhiệm của từng thành viên trong việc phối hợp thực hiện các nội dung đã đề ra. Với trách nhiệm là cơ quan chủ trì, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố đã chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch, thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động phối hợp, đồng thời, hướng dẫn cấp quận, huyện chủ động phối hợp với các đơn vị cùng cấp tổ chức ký kết Chương trình phối hợp tại địa phương mình. Các cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam, Thanh tra, Sở Tư pháp, Hội Luật gia VN, Liên đoàn Luật sư VN đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện nhiệm vụ đề ra, bước đầu có những đánh giá về kết quả thực hiện Chương trình phối hợp.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh HT) 

Thông qua Chương trình phối hợp số 01 đã tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân nâng cao nhận thức về pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý… tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện đúng, đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình, hạn chế khiếu kiện sai, góp phần bảo đảm việc khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật; , thực hiện các biện pháp chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc, qua đó từng bước giảm dần tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở; khắc phục tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp, phức tạp, đông người, góp phần ổn định tình hình ở địa phương. Đồng thời, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức tham gia với chính quyền cùng cấp, nhất là cấp cơ sở trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trong quá trình thực hiện Chương trình phối hợp số 01 đã xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan; các cơ quan đã tích cực chủ động thực hiện kế hoạch, tiến độ đã đề ra; không né tránh, bám sát các nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban bí thư. Trong lựa chọn vụ việc để tiến hành giám sát, các cơ quan, tổ chức tham gia Chương trình phối hợp đã đưa ra được các tiêu chí để lựa chọn, từ đó lựa chọn được các vụ việc điển hình; trong giám sát đã xem xét toàn diện các mặt để định hướng giải quyết vụ việc, đảm bảo lợi ích các bên. Bên cạnh đó vận động, thuyết phục là gốc để đảm bảo các biện pháp giải quyết khiếu nại, tố cáo được công dân tự giác thực hiện. Kiến nghị hoàn thiện các bất cập về chính sách trong quản lý và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, các cấp chính quyền trong hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phát huy được vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong hoạt động giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

leftcenterrightdel
Tổng Thanh tra Chính Phủ Lê Minh Khái (Ảnh HT) 

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Thanh tra Chính Phủ Lê Minh Khái cho biết, trong 5 năm thực hiện các chương trình phối hợp về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo giữa các cơ quan việc chuyển đơn lòng vòng đã được hạn chế tới mức tối đa, cán bộ giữa các cơ quan đã tiếp tục trao đổi để có hướng giải quyết đúng với quy định của pháp luật. Đồng thời việc phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ với Liên đoàn Luật sư được thực hiện rất hiệu quả, hoạt động tổ chức luật sư tư vấn miễn phí tại trụ sở Ban Tiếp công dân Trung ương giúp cho công dân đã đảm bảo lợi ích về mặt pháp lý qua đó nâng cao hiểu biết pháp luật cho công dân giúp cho người dân có sự tiếp nhận đúng đắn hơn về pháp luật. Theo Tổng Thanh tra Chính phủ hoạt động giám sát đã có hiệu quả rất lớn.Trong 5 năm thực hiện được các đoàn giám sát đã giúp cho việc thực hiện tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo đạt hiệu quả cao hơn.

Qua đó, Tổng Thanh tra Chính phủ đề xuất một số giải pháp như tăng cường công tác kiểm tra giám sát tại các địa phương với sự tham gia của nhiều cơ quan tiếp công dân tại trụ sở để có sự thống nhất tránh chồng chéo giữa các đơn vị để đạt hiệu quả cao hơn. Đồng thời, thông qua hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo cũng cần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật nói chung và pháp luật về khiếu nại tố cáo nói riêng .Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì hoạt đồng tư vấn pháp luật miễn phí của luật sư cho người dân đến khiếu nại, tố cáo và mở rộng trên cả nước,tiếp tục nghiên cứu đánh giá các quy định pháp luật của luật tiếp công dân và các văn bản pháp luật liên quan để kịp thời sửa đổi để phù hợp với tình hình thực tiễn trong đó cần nâng cao vị trí,vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn, mô hình của Ban tiếp công dân Trung ương để tương xứng với nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn (Ảnh HT) 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá trên cơ sở những kết quả đã đạt được từ quá trình thực hiện 02 Chương trình phối hợp được đưa ra là rất rõ, rất cụ thể. Đặc biệt, hoạt động tổ chức triển khai giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở đã nhận được sự quan tâm, phối hợp tiếp thu, xem xét kiến nghị sau giám sát của các cơ quan nhà nước, mà cụ thể là ở Trung ương, các văn bản kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đều được các cơ quan có thẩm quyền phản hồi.

Thông qua Hội nghị, với sự có mặt của đại diện các cơ quan Nhà nước ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mong rằng sẽ nhận được sự phối hợp hơn nữa của các cơ quan trên trong hoạt động giám sát cũng như hoạt động tiếp thu, xem xét kiến nghị sau giám sát bởi sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan nhà nước sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các nội dung Chương trình phối hợp trong thời gian tới đạt được kết quả tích cực hơn nữa. Với địa phương, trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc cần sớm trao đổi với trung ương để tìm cách tháo gỡ, hỗ trợ. Sau khi có văn bản kiến nghị sau giám sát gửi các cơ quan có thẩm quyền, công tác theo dõi, đôn đốc việc tiếp thu, giải quyết kiến nghị cần được chú trọng hơn nữa để đảm bảo hiệu quả của công tác này. Với những địa phương chưa đủ khả năng, điều kiện để thành lập Đoàn giám sát việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thì cần đề nghị các cơ quan nhà nước cùng cấp phối hợp, hỗ trợ để trong thời gian tới có thể triển khai thực hiện được nội dung hoạt động này.

leftcenterrightdel
 Đại diện các cơ quan ký chương trình phối hợp về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở giai đoạn tiếp theo (Ảnh HT)

Có thể nói giải quyết khiếu nại, tố cáo là công tác khó khăn, phức tạp; giám sát và tìm cách nâng cao hiệu quả của công tác này cũng là một bài toán vô cùng khó cần sự chung sức của tất cả các cơ quan. Tôi mong rằng trong thời gian tới, các cơ quan, tổ chức tham gia 02 Chương trình phối hợp này sẽ cùng nỗ lực, tích cực, chủ động hơn nữa để nâng cao hiệu quả triển khai các nội dung trên thực tế. 

HT