LTS: Nhân Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Tạp chí Thanh tra (18/10/1978 - 18/10/2018), đồng chí Đặng Công Huẩn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Thanh tra đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Tạp chí Thanh tra về việc thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng (TĐ-KT) của ngành Thanh tra, những đánh giá về vai trò của Tạp chí Thanh tra đối với việc phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt – việc tốt và định hướng tuyên truyền của Tạp chí Thanh tra trong thời gian tới, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu qủa các phong trào thi đua và công tác thi đua – khen thưởng của ngành. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

PV: Xin Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, thời gian qua, ngành Thanh tra đã thực hiện những giải pháp nào để các phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua – khen thưởng của ngành đi vào thực chất, hiệu quả? 

Phó Tổng TTCP Đặng Công Huẩn: Những năm qua, ngành Thanh tra đã thực hiện nhiều giải pháp để phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua - khen thưởng đi vào thực chất, hiệu quả. Trong đó, phải kể đến vai trò quan trọng của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Thanh tra. Hội đồng đã hoàn thành tốt vai trò là cơ quan tham mưu, chỉ đạo; xây dựng, ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn công tác Thi đua – Khen thưởng. Đặc biệt, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng đã tham mưu cho Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành 02 Thông tư quy định về công tác thi đua, khen thưởng; việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”; ban hành các quy chế, quy định về cụm, khối thi đua, quy chế về Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành thanh tra để áp dụng thống nhất trong toàn ngành. Cũng trên cơ sở đề xuất của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, hàng năm, Thanh tra Chính phủ đều ban hành các kế hoạch thi đua hướng vào phục vụ những nhiệm vụ chính trị của ngành, hướng dẫn về bình xét thi đua, khen thưởng, tổng kết thi đua, đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua,… theo quy định của pháp luật về thi đua – khen thưởng. 

Riêng năm 2018, Thanh tra Chính phủ đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Nội dung phong trào thi đua gắn việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với việc triển khai 03 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động (phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”) và Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư. Trong đó, hoạt động thanh tra chú trọng thanh tra các chương trình, mục tiêu xây dựng nông thôn mới nhằm ngăn ngừa, phát hiện các sai phạm trong quản lý, kiến nghị chấn chỉnh kịp thời với cấp có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phối hợp với Hội Nông dân để giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến nông nghiệp, nông thôn để ổn định tình hình trật tự xã hội, phục vụ phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới; phối hợp với các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là Kiểm toán Nhà nước trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm để tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra đối với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua cũng hướng tới việc nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Kết thúc các đợt thi đua, Hội đồng đã tổ chức sơ kết, tổng kết để biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tuyên truyền về gương “người tốt, việc tốt”, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm cho các phong trào thi đua sôi động và hiệu quả hơn. 

Có thể nói, các phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng được triển khai có thực chất, hiệu quả đã góp phần tạo động lực mạnh mẽ cho các tập thể, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của ngành. Qua đó, rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm; tăng cường đoàn kết, hợp tác, phối hợp, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành thanh tra. 

leftcenterrightdel
 Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn làm việc với Tạp chí Thanh tra ngày 16/8/2018
PV: Đồng chí đánh giá như thế nào về vai trò của Tạp chí Thanh tra đối với việc phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt – việc tốt thông qua các bài viết trên các ấn phẩm của Tạp chí Thanh tra? 

Phó Tổng TTCP Đặng Công Huẩn: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khi nói về những điển hình tiên tiến, Người thường gọi họ một cách cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ, đó là các tấm gương “người tốt, việc tốt”. Trong ngành Thanh tra, những tấm gương “người tốt, việc tốt” không chỉ là những tập thể lớn của Thanh tra Chính phủ, các Bộ, ngành ở Trung ương, những cá nhân là thủ trưởng, lãnh đạo – người đứng mũi, chịu sào tại các cục, vụ, đơn vị mà còn là những tập thể nhỏ cấp phòng, cấp cơ sở, biết bao cá nhân làm những công việc bình thường, trực tiếp hay gián tiếp thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Họ có thể là những tập thể, cá nhân được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra vinh danh, khen thưởng hàng năm, sau đợt tổng kết các phong trào thi đua yêu nước và cũng có thể không phải là những “cột cờ” được lựa chọn trong “bó đũa”. Họ đơn giản còn là những đơn vị, cá nhân biết hi sinh thầm lặng, vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thông qua rất nhiều bài viết trên các ấn phẩm của mình, Tạp chí Thanh tra đã làm tốt công tác phát hiện, nhân rộng những tấm gương “người tốt, việc tốt”, điển hình tiên tiến đó. 

Dễ nhận thấy, trong những năm qua, Tạp chí Thanh tra đã đăng tải nhiều hơn các bài viết về điển hình tiên tiến, nhân tố tích cực, tấm gương “người tốt-việc tốt” trong công tác thanh tra, quản lý Nhà nước, tích cực tuyên truyền cho phong trào thi đua, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong ngành Thanh tra. Trên các ấn phẩm Tạp chí Thanh tra in và Tạp chí điện tử Thanh tra cũng có không ít bài viết phản ánh những cách làm hay, kinh nghiệm tốt, những kết quả nổi bật trong công tác của Thanh tra các bộ, ngành, địa phương và ngay trong các Cục, Vụ, đơn vị của Thanh tra Chính phủ. Điều này không những có sức lan tỏa mạnh mẽ mà còn góp phần tạo động lực và đòn bẩy phấn đấu cho đội ngũ công chức, viên chức trong ngành. 

Ngoài ra, các ấn phẩm khác của Tạp chí Thanh tra như: sách, kỷ yếu, đặc san, triển lãm ảnh,… cũng đã ca ngợi và truyền tải có chiều sâu hình ảnh, hoạt động của nhiều tấm gương “người tốt, việc tốt”, điển hình tiến tiến trong ngành Thanh tra qua các thời kỳ. Đáng chú ý nhất là năm 2014, thực hiện kế hoạch do lãnh đạo và Đảng uỷ Thanh tra Chính phủ, Tạp chí Thanh tra đã triển khai biên soạn, in ấn, xuất bản cuốn Kỷ yếu "Những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong ngành thanh tra", góp phần vào thành công của Hội nghị sơ kết Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị biểu dương điển hình tiên tiến "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của ngành Thanh tra. Hay như dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống (23/11/1945 – 23/11/2015) và hướng tới Đại hội thi đua yêu nước Ngành Thanh tra lần thứ IV, Tạp chí Thanh tra đã phối hợp với các cục, vụ, đơn vị của Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo thanh tra các bộ, ngành, địa phương để cho ra đời những tin/ bài, những hình ảnh chân thực, sống động nhất về hàng trăm đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến trong toàn ngành. Điều này đã góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ thanh tra nói riêng và ngành Thanh tra nói chung gần gũi và thân thiện hơn với các tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. 

PV: Để phát huy hiệu quả của các phong trào thi đua và công tác thi đua – khen thưởng của ngành thông qua công tác tuyên truyền, theo Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, thời gian tới, Tạp chí Thanh tra cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa đồng chí? 

Phó Tổng TTCP Đặng Công Huẩn: Thời gian qua, Tạp chí Thanh tra đã làm rất tốt vai trò của mình trong việc phát huy hiệu quả các phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng của ngành thông qua công tác tuyên truyền. Tuy nhiên, tôi cho rằng, với bề dày truyền thống 40 năm của mình, Tạp chí Thanh tra cũng có thể làm tốt hơn nữa vai trò của mình trong việc phát hiện, cổ vũ, tôn vinh những nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt”.  Để đạt được điều đó, trong thời gian tới, Tạp chí Thanh tra cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Một là, Tăng cường các bài viết tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua khen thưởng, những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng và nội dung các phong trào thi đua của ngành Thanh tra phát động. Thông qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức ngành Thanh tra về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của chính bản thân mình đối với công tác này, từ đó nỗ lực phấn đấu để được ghi nhận và hướng đến thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị mình đề ra. 

Hai là, Việc phản ánh, cổ vũ, biểu dương gương “người tốt, việc tốt”, điển hình tiên tiến trong ngành phải thật sự tôn trọng tính chân thật, khách quan, vô tư trong sáng, tránh cường điệu hóa, tô vẽ sẽ làm giảm hoặc mất ý nghĩa của phương pháp nêu gương. Trong điều kiện kinh tế thị trường, quan hệ giữa cơ quan báo chí với doanh nghiệp, xã hội còn mang cả quan hệ kinh tế; nếu các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của Tạp chí Thanh tra không giữ được đạo đức nghề nghiệp của mình, bị các lợi ích kinh tế chi phối mà tạo ra những hình ảnh không chân thật để thổi phồng, “lăng xê” thì sẽ mất đi giá trị của tuyên truyền, giáo dục, biểu dương cái mới, cái đẹp, cái tích cực, ảnh hưởng xấu đến cái nhìn của Đảng, Chính phủ và nhân dân về ngành thanh tra. 

Ba là, Tăng cường hơn nữa sự phối, kết hợp giữa Tạp chí Thanh tra với các cục, vụ, đơn vị của Thanh tra Chính phủ, trong đó có Phòng Thi đua – Khen thưởng (Vụ Tổ chức Cán bộ); và thanh tra các bộ, ngành, địa phương để kịp thời phát hiện, phản ánh, nhân rộng các điển hình tiên tiến, phổ biến những kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng nhằm khuyến khích các cán bộ trong ngành tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác. 

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

K. Dung (thực hiện)