leftcenterrightdel
Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Đại diện Thường trực Việt Nam tại LHQ, dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp SOM - Ảnh: TTXVN 

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Venezuela, Chủ tịch Phong trào Không liên kết kêu gọi tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò tích cực của phong trào trong việc xây dựng một thế giới mới công bằng, dân chủ hơn, bảo đảm lợi ích của các nước đang phát triển.

Các quan chức cao cấp đã thảo luận các nội dung quan trọng của Dự thảo Văn kiện cuối cùng sẽ trình lên Hội nghị cấp Bộ trưởng xem xét, thông qua vơí nhiều nội dung quan trọng, như việc thực hiện các chương trình nghị sự lớn của Liên Hợp Quốc, các vấn đề về an ninh và giải trừ quân bị, luật pháp quốc tế, giải quyết hoà bình các tranh chấp, gìn giữ hoà bình, cải tổ Liên Hợp Quốc....

Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp SOM.Theo baochinhphu.vn