Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thái Dương, Phó Bí thư Đảng ủy cho biết, năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ của đại dịch Covid-19, nhưng Đảng bộ Thanh tra Chính phủ đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Trung ương, của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Các kết quả đạt được toàn diện từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đến công tác chính trị tư tưởng, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể. Đặc biệt, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác tổ chức cán bộ đạt được những kết quả hết sức quan trọng, có nhiều mặt tiến bộ hơn so với trước, góp phần nâng cao vị thế của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra. Qua đó, ngành Thanh tra đã nhận được sự đánh giá cao của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự tin cậy của Nhân dân.

leftcenterrightdel
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ. Ảnh: K. Dung

Cụ thể, về công tác xây dựng thể chế, Thanh tra Chính phủ đã cơ bản thành thành dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi); trình và được Bộ Chính trị thông qua dự thảo Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập; dự thảo 03 Nghị định và ban hành 07 Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ,…

Về công tác thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành triển khai các kế hoạch thanh tra, đáp ứng yêu cầu “thực hiện mục tiêu kép” của Chính phủ. Đặc biệt, nhiều đơn vị đã có cách làm mới, sáng tạo, phù hợp với bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp; tập trung đẩy nhanh việc hoàn thiện và ban hành các kết luận thanh tra còn chậm; chú trọng đôn đốc, thực hiện các kết luận, kiến nghị thanh tra; khắc phục được sự chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; góp phần hoàn thành cơ bản Kế hoạch Thanh tra năm 2021.

leftcenterrightdel
Đồng chí Hoàng Thái Dương, Phó Bí thư Đảng ủy. Ảnh: K. Dung

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra Chính phủ đã tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, thúc đẩy rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo chỉ đạo của Chính phủ tại Quyết định 1849, Văn bản số 3581 và Kế hoạch 363; góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh, trật tự xã hội, phục vụ tốt các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ đã tập trung triển khai nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thông qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong năm 2021, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra đã phát hiện, kiến nghị xử lý và phối hợp chuyển cơ quan điều tra, cơ quan kiểm tra Đảng nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự.

Ngoài ra, các mặt công tác khác, như: công tác kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, công tác điều động, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác tham mưu, tổng hợp; công tác cải cách hành chính… cũng thường xuyên được quan tâm đẩy mạnh. Do vậy, chất lượng các mặt công tác này từng bước được nâng lên, tình trạng đơn thư nội bộ cơ bản tốt hơn nhiều so với trước, góp phần vào thành tích chung của cơ quan và Đảng bộ.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, một số mặt công tác của Đảng bộ Thanh tra Chính phủ vẫn còn tồn tại, hạn chế cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới. Đó là: Một số nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 của Thanh tra Chính phủ và của ngành Thanh tra bị chậm so với dự kiến. Trong học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết vẫn còn hiện tượng chưa tập trung, tham gia không đầy đủ; có những vấn đề nảy sinh chưa được giải quyết kịp thời; còn có cán bộ, đảng viên tâm tư do thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy các đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 120. Còn có chi bộ chất lượng sinh hoạt chưa cao, sinh hoạt chuyên đề còn hình thức, nội dung sinh hoạt còn đơn điệu; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 chưa kịp thời, chưa chủ động nắm tình hình để phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; thu nộp đảng phí, thực hiện quy trình chuyển đảng chính thức cho đảng viên mới chậm. Tiến độ thực hiện kế hoạch số 81-KH/ĐU.23 về rà soát, bổ sung hồ sơ đảng viên và triển khai phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0 trong Đảng bộ Thanh tra Chính phủ chưa đạt yêu cầu,...

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến tham luận của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Các đảng bộ, chi bộ đều thống nhất cao với dự thảo Báo cáo, đồng thời trình bày rõ nét hơn về các kết quả công tác nổi bật tại đơn vị mình. Tiêu biểu như tham luận của các Chi bộ: Cục I, Cục IV, Vụ III, Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra, Ban Tiếp Công dân Trung ương, Vụ Tổ chức cán bộ và Tạp chí Thanh tra. Đặc biệt, Chi bộ Cục I với tham luận “Công tác lãnh đạo của Chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra, đảm bảo tiến độ thời gian và hiệu quả” đã chia sẻ những kinh nghiệm của đơn vị trong việc phối hợp của Ban Chi ủy và Lãnh đạo Cục trong triển khai kế hoạch thanh tra được giao, trong chỉ đạo tổ chức triển khai các cuộc thanh tra; trong chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ sau khi kết thúc thanh tra. Chi bộ Vụ III chia sẻ một số kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác chuyên môn, kịp thời chuyển vụ việc có dấu hiệu tội phạm phát hiện thông qua hoạt động thanh tra cho Cơ quan điều tra. Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ chia sẻ kinh nghiệm về công tác lãnh đạo của Chi bộ trong tham mưu tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên của cơ quan trong thực hiện chức trách nhiệm vụ. Chi bộ Tạp chí Thanh tra chia sẻ một số kinh nghiệm về đổi mới công tác lãnh đạo của Chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đã góp phần giúp đơn vị tháo gỡ nhiều khó khăn trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin, tuyên truyền của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Hữu Hòa, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Ảnh: K. Dung 
leftcenterrightdel
Đồng chí Hoàng Hưng, Vụ trưởng Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra. Ảnh: K. Dung 
leftcenterrightdel
Đồng chí Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng. Ảnh: K. Dung 
leftcenterrightdel
Đồng chí Đào Trung Kiên, Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra. Ảnh: K. Dung 

Ghi nhận ý kiến tham luận của các đại biểu dự Hội nghị, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra một số bài học quan trọng qua thực tiễn công tác xây dựng Đảng bộ như sau:

Một là: Kịp thời triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng và cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể phù hợp với điều kiện, đặc điểm của Đảng bộ và cơ quan Thanh tra Chính phủ.

Hai là: Phát huy dân chủ gắn với việc nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tạo sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong mọi công việc, nhất là những việc khó khăn phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau.

Ba là: Thực hiện tốt quy định về trách nhiệm nêu gương, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Bốn là: Xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, từ công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức và kiểm tra, giám sát; tạo nền tảng, sức mạnh cho việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị và toàn Đảng bộ.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Đoàn Hồng Phong đề nghị: Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tăng cường phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao cho Thanh tra Chính phủ. Triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Đại hội Đảng bộ Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2025; Phải tạo bước chuyển biến tích cực, làm cho việc học tập và làm theo Bác trở thành hành động tự giác, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”; Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, coi đây là phương thức quan trọng, là công cụ hữu hiệu để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng. Tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan TW về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình hiện nay; Xây dựng và thực hiện phong cách làm việc “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực./.

K. Dung