Cụ thể: Theo Quyết định 2044/QĐ-CTN ngày 17/11/2020 của Chủ tịch nước tặng Huân Chương Lao động cho các cá nhân: Huân Chương Lao động Hạng Nhất cho ông Ngô Văn Khánh, nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; Huân Chương Lao động Hạng Nhì cho các cá nhân: Ông Nguyễn Thái Hồng, nguyên Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể; ông Nguyễn Thanh Hải, nguyên Tổng Biên tập Báo Thanh tra; ông Nguyễn Văn Kim, nguyên Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

Huân Chương Lao động Hạng Ba được tặng cho các cá nhân: Ông Phạm Trọng Đạt, nguyên Cục trưởng Cục IV; ông Ngô Đại Tuấn, nguyên Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ; ông Nguyễn Hữu Lộc, nguyên Quyền Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế; ông Trần Hữu Lợi, nguyên Phó Cục trưởng Cục I.

leftcenterrightdel
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm trao Huân Chương Lao động Hạng Nhất và Huân Chương Lao động Hạng Ba cho cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: L.A 

 

Theo Quyết định 1707/QĐ-TTg ngày 2/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân là bà Phạm Thị Thu Hương, Phó Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ; bà Bùi Thị Thúy Nga, Phó Trưởng phòng Phòng Tổng hợp, Cục I; bà Hoàng Trần Phương Linh, Thanh tra viên Cục III; ông Trương Khánh Hải, Trưởng phòng Tổng hợp, Cục IV.

leftcenterrightdel
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh trao Bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: L.A  

 

Quyết định 18/QĐ-TTCP ngày 19/1/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ tặng danh hiệu Chiến sỹ Thi đua Ngành Thanh tra năm 2020 cho 10 cá nhân, bao gồm: Ông Nguyễn Đức Hải, Cục trưởng Cục I; ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương; ông  Đinh Đăng Lập, Vụ I; ông Nguyễn Văn Cảnh, Phó Cục trưởng Cục III; ông Nguyễn Trung Thực, Phó Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ; ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng, Trường Cán bộ Thanh tra; ông Nguyễn Xuân Thành, Trưởng phòng Phóng viên Khu vực 3, Báo Thanh tra; ông Đỗ Trọng Tài, Phóng viên Báo Thanh tra; bà Trần Thị Tú Uyên, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra.

leftcenterrightdel
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Thanh tra. Ảnh: L.A  

 

Quyết định 148/QĐ - TLĐ ngày 16/1/2021 của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tặng Cờ thi đua cho Công Đoàn Thanh tra Chính phủ.

leftcenterrightdel
Bà Phan Phương Hạnh tặng Cờ thi đua cho Công Đoàn Thanh tra Chính phủ. Ảnh: L.A  

 

Quyết định 1602/QĐ-TLĐ về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho các cá nhân: Ông Trần Ngọc Liêm, Phó Tổng Thanh tra; ông Vũ Hồng Khánh, Chủ tịch Công đoàn Thanh tra Chính phủ; ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn cơ sở.

leftcenterrightdel
Bà Phan Phương Hạnh tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho các cá nhân. Ảnh: L.A 

 

Quyết định 561/QĐ-TLĐ ngày 27/4/2020 về việc tặng Bằng khen của Ban Chấp hành của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch Công đoàn Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Biên tập Phụ trách Tạp chí Thanh tra đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2019.

leftcenterrightdel
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh trao tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch Công đoàn Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Biên tập Phụ trách Tạp chí Thanh tra. Ảnh: L.A 

 

Quyết định 22/QĐ-CĐVC ngày 21/1/2021 về việc tặng Bằng khen của Công đoàn viên chức Việt Nam cho 3 tập thể (Tạp chí Thanh tra, Viện Chiến Lược và Khoa học Thanh tra, Văn phòng Thanh tra Chính phủ) và 9 cá nhân bao gồm: ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; ông Hoàng Thái Dương, Cục trưởng Cục IV; ông Phạm Thế Sự, Ban Tiếp công dân Trung ương; ông Dương Văn Huế, Phó trưởng Ban Tiếp Công dân Trung ương; bà Trần Thị Thúy Mai, Văn phòng Thanh tra Chính phủ; ông Bùi Trung Dũng,Văn Phòng Thanh tra Chính phủ; ông Cung Văn Minh, Trung tâm Thông tin, bà Lê Quỳnh Nga, Tạp chí Thanh tra, bà Trịnh Thị Xoan, Trường Cán bộ Thanh tra đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2020.

Bà Phan Phương Hạnh trao tặng Bằng khen của Công đoàn viên chức Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: L.A 

 

Lan Anh