Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở diễn ra chiều 11/7, tại Hà Nội.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định sự chuyển biến trong nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị đối với việc thực hiện QCDC trong thời gian qua, đặc biệt trong việc giải quyết vấn đề liên quan đến người dân dân, thể hiện vai trò của người đứng đầu. Cùng với đó, nhận thức của người dân cũng có sự chuyển biến tích cực khiến kết quả thực hiện QCDC cụ thể hơn, rõ ràng, thực chất, công khai, minh bạch hơn.

leftcenterrightdel
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: Minh Châu 

Đề cập tới nhiệm vụ của từng cơ quan phải gắn với thực hiện QCDC, Trưởng Ban Dân vận Trung ương lưu ý các cơ quan trong hệ thống chính trị cần nỗ lực trong việc nắm bắt, đánh giá tình hình nhân dân, phát huy vai trò của báo chí trong cung cấp thông tin và định hướng dư luận xã hội được đẩy mạnh. Thông tin đến các tầng lớp nhân dân cần được mở rộng và kịp thời.

Mong muốn cấp ủy, chính quyền, toàn bộ hệ thống chính trị cần tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện QCDC; tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận và niềm tin trong nhân dân, để cuộc sống người dân trở nên tốt hơn, Trưởng ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh, các chính sách liên quan đến đời sống nhân dân trước khi thông qua cần lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân, được nhân dân ủng hộ muốn vậy, cần đổi mới cách thức lấy ý kiến nhân dân.

“Phải quan tâm đến ý kiến người dân nhưng kiên quyết xử lý những trường hợp người dân vi phạm pháp luật. Kiên quyết không thỏa hiệp, né tránh trước những sai trái, sự kích động của các thế lực thù địch, gây chia rẽ tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Không dám đối thoại trước những vấn đề phức tạp sẽ khiến sự việc kéo dài và lây lan”, Trưởng ban Dân vận Trung ương nói.

Báo cáo kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở 6 tháng đầu năm cho thấy, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về QCDC ở cơ sở gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; giám sát cán bộ, đảng viên, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

leftcenterrightdel

Các thành viên Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện QCDC ở cơ sở nêu ý kiến tại Hội nghị

- Ảnh: Minh Châu 

Các nội dung thực hiện QCDC ở cơ sở theo Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các nghị định của Chính phủ được tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện QCDC ở cơ sở; kịp thời ban hành chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác; quan tâm củng cố, kiện toàn, phân công nhiệm vụ, rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết đánh giá việc thực hiện QCDC ở cơ sở.

Qua đó, dân chủ trong sinh hoạt Đảng, trong quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được phát huy. Dân chủ trong xã hội, cộng đồng dân cư được mở rộng. Nhân dân ngày càng nhận thức rõ hơn quyền, nghĩa vụ của công dân, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Nhiều chương trình, dự án kinh tế - xã hội được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân. Cải cách hành chính trong các cơ quan nhà nước tiếp tục mang lại kết quả tích cực. Việc triển khai “Năm dân vận chính quyền” 2019, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo nhất là những vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người kéo dài được chú trọng; việc tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu với nhân dân được với quan tâm hơn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh./..


Theo dangcongsan.vn