Trước khi biểu quyết thông qua toàn thể Nghị quyết, các đại biểu đã biểu quyết riêng về mục 1.2 với 12 chỉ tiêu chủ yếu trong phát triển kinh tế xã hội với 446/449 đại biểu tán thành (chiếm 91,96%).

leftcenterrightdel
 Quốc hội thông qua chỉ tiêu GDP năm 2019 từ 6,6-6,8%. Ảnh Cao Nguyên

Theo đó, chỉ tiêu đầu tiên xác định tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,6-6,8%.

Tại báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh nêu có ý kiến đề nghị quyết định chỉ tiêu GDP tăng 6,8-7%; có ý kiến đề nghị nên giữ như năm 2018 từ 6,5-6,7%.

Trước những ý kiến này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội  nêu quan điểm, chỉ tiêu tăng GDP năm 2019 đã được tính toán trên cơ sở GDP ước thực hiện của năm 2018 đạt và vượt mức 6,7%.

Qua dự báo và các cân đối lớn của nền kinh tế cũng như tham khảo đánh giá của một số tổ chức quốc tế, Chính phủ báo cáo Quốc hội mức tăng GDP 6,6-6,8% cho năm 2019 là bảo đảm tính thận trọng, hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng và kiềm chế lạm phát, tiếp tục tạo nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô và giải quyết các vấn đề xã hội.

 

Theo LĐO